အလွန် အရေးကြီးသော မေးခွန်းများ


သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် မည်သူနည်း။?

ဘုရားသခင်ရှိသလား၊ ဘုရားသခင်ရှိကြောင်းကို သက်သေအထောက်အထား ရှိပါသလား၊၊?

သခင်ယေရှုသည် ဘုရားဖြစ်သလော။ သခင်ယေရှုက မိမိကိုယ်ကို ဘုရားဖြစ်ကြောင်း ကြွေးကြော် ခဲ့ဘူးပါသလား။?

ဘုရားသခင်သည် စစ်မှန်သောဘုရားဖြစ်ပါသလော။ ဘုရားသခင်သည် စစ်မှန်သော ဘုရား ဖြစ်ကြောင်း ကျွနု်ပ်သည်မည်သို့သိရှိနိုင်မည်နည်း။?

ဘုရားသခင်၏ ဂုဏ်အင်္ဂါရပ်များသည် အဘယ်နည်း။ ဘုရားသခင် သည် မည်သည့်အရာနှှင့် တူသနည်း။?

သမ္မကျမ်းစာသည် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကတော်အမှန်ဖြစ်ပါသ လော့။?

ခရစ်ယာန်ဘာသာသည် အဘယ်နည်း။ ခရစ်ယာန်တို့သည် မည်သည့်အရာကို ယုံကြည်ကြ သနည်း။?

ဘဝ၏ အဓိပါယ်ဟူသည် အဘယ်နည်း။?

ဓမ္မဟောင်းထဲ၌ ရှိသော ပညတ်တော်ကို ခရစ်ယာန်များက လိုက်နာရန်လိုအပ်သလော?

ခရစ်တော်၏ ဘုရားဇာတိဖြစ်ခြင်းသည် သမ္မာကျမ်းစာနှင့်ညီညွတ်သလော?

ကယ်တင်ခြင်းသည် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သာလျှင် ရရှိသလော (သို့) ယုံကြည်ခြင်းနှင့် လုပ်ဆောင်ခြင်း အားဖြင့် ရရှိသလော?

သန့်ရှင်းသော ၀ိညာဉ်တော်သည် မည်သူနည်း?

ကျွနု်ပ်၏ ဘဝတွင် ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်ကို ကျွနု်ပ်မည်သို့ သိရှိနိုင်မည်နည်း။ ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်နှင့်ပတ်သက်၍ သမ္မာကျမ်းစာက မည်သို့ ပြောထားသနည်း?

ကြှနုျပျ၏ ခရစျယာနျဘဝတှငျ အပွစျတရားကို မညျသို့ အောငျမွငျခွငျး ရှိနိုငျမညျနညျး?

ကွှနုပြသြညြ အဘယကြှောငြ့ မိမိကိုယကြို သကှေောငြးမကှံစညရြမညနြညြး?


အလွန် အရေးကြီးသော မေးခွန်းများ

ဘယျလိုထှကျရှာရနျ ...

ဘုရားသခငျနှငျ့အတူထာဖွုနျဘုရားသခငျထံမှအပွစျလှှတျခွငျးလကျခံရရှိ