settings icon
share icon
မေးခွန်း

ခရစ်တော်၏ ဘုရားဇာတိဖြစ်ခြင်းသည် သမ္မာကျမ်းစာနှင့်ညီညွတ်သလော?

အဖြေ


ခရစ်တော်သည် မိမိဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကို ကိုယ်တိုင် ပြောဆိုခဲ့သည့်အတိုင်း သူ၏ တပည့်တော် တို့ကလည်း ခရစျတောျ၏ ဘုရားဇာတိကို အသိအမှတ်ပြုခဲ့ပါသည်။ ဘုရားသခင်သာလျှင် ပြုနိုင်သော ခွင့်လွှတ်ခြင်းတရားကို သခင်ယေရှု က ပြုနိုင်သော အခွင့်ရှိသည်ဟု တပည့်တော်တို့က ကြွေးကြော်ခဲ့ပါသည်။ အပြစ်တရားက ဘုရားသခင်ကို ပုန်ကန်ခဲ့ပါသည် (တ၊ ၅း၃၁၊ ကောလော၊ ၃း၁၃၊ ဆာ၊ ၁၃ဝး၄၊ ယေဇမိ၊ ၃၁း၃၄)။ ဤအကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍ နောက်ဆုံး ကြည့်လျှင် သခင်ယေရှုသည် “အသက်ရှင်သောသူတို့နှင့် သေသောသူတို့ကို” တရားစီရင်မည့် တရားသူကြီးဖြစ်သည် (၂တိ၊ ၄း၁)။ သောမက သခင်ယေရှုသည် “ငါ့၏ အရှင်သခင်” ဟု ကြွေးကြော်ခဲ့ပါသည် (ယော၊ ၂ဝး၂၈)။ ပေါလုက သခင်ယေရှုသည် “ကြီးမြတ်သောဘုရားနှင့် ကယ်တင်ရှင်” ဟု ပြောခဲ့သည် (တိတု၊ ၂း၁၃)။ သခင်ယေရှုသည် လူ့ဇာတိမခံယူမီ “ဘုရားသခင်” ဟု ကြွေးကြော်ခဲ့ပါသည် (ယော၊ ၂ဝး၂၈)။ ပေါလုက သခင်ယေရှုသည် “ကြီးမြတ်သော ဘုရားနှင့် ကယ်တင်ရှင်” ဟု ပြောခဲ့ သည် (တိတု၊ ၁၂း၁၃)။ သခင်ယေရှုသည် လူ့ဇာတိ မခံယူမီ “ဘုရားသခင်” ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ပြောဆိုခဲ့ပါသည်” (ဖိလိပ္ပ၊ ၂း၅-၈)။ ဟေဗြဲသြဝါဒစာရေးသူက သခင်ယေရှုကို “အိုဘုရားသခင်၊ ကိုယ်တော်၏ ပလ္လင်သည် နိစ္စထာဝရ ပလ္လင် ဖြစ်ပါ၏” (ဟေဗြဲ၊ ၁း၈) ဟု ဖော်ပြထားပါသည်။ ယောဟန်က “အစအဦး၌ နှုတ်ကပတ်တော်ရှိ၏။ နှုတ်ကပတ်တော်သည် ဘုရားသခင်နှင့်အတူရှိ၏။ နှုတ်ကပတ်တော်သည်လည်း ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏” (ယော၊ ၁း၁) ဟု ဖော်ပြထားပါသည်။ ခရစျတောျ၏ ဘုရားဇာတိဖြစ်ခြင်းကို ကျမ်းပိုဒ်များစွာက နမူနာပေး၍ သွန်သင်ထားပါသည် (ဗျာ၊ ၁း၁၇၊ ၂း၈၊ ၂၂း၁၃၊ ၁ ကော၊ ၁ဝး၄၊ ၁ပေ၊ ၂း၆-၈၊ ဆာ၊ ၁၈း၂၊ ၉၅း၁၊ ၁ပေ၊ ၅း၄၊ ဟေဗြဲ၊ ၁၃း၂၀)။ သို့သော် ဤကျမ်းပိုဒ်များထဲမှ သခင်ယေရှု၏ နောက်လိုက်တပည့်တော်များ ပြောဆိုသော ခရစ်တော်၏ ဘုရားဇာတ်ဖြစ်ခြင်းကို ပြသသည့် ကျမ်းပိုဒ်တစ်ခုသည် လုံလောက်ပါသည်။

ဓမ္မဟောင်းကျမ်းထဲတွင် သခင်ယေရှု၏ နာမတော်ရာထူးကို ယေဟောဝါဘုရား (ဘုရားသခင်၏ တစ်ခုတည်းသော နာမတော်)ဟု နာမည်ပေးအပ်ခြင်းခံခဲ့ရသည်။ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းစာထဲ၌ ဖော်ပြထားသော “ကယ်တင်ရှင်” (ဆာ၊ ၁၃ဝးရ၊ ဟောရှေ၊ ၁၃း၄) သည် ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာထဲတွင် သခင်ယေရှုကို ညွှန်ပြထားခြင်းပင်ဖြစ်သည်(တိတု၊ ၂း၁၃၊ ဗျာဒိတ်၊ ၅း၉)။ သခင် ယေရှုကို မောနွေလဟု ခေါ်ပါသည်။ (”ကျွနု်ပ်တို့နှင့် အတူရှိတော်မူသော ဘုရား” (မဿဲ ၁ ထဲတွင်)”) ဇာခရိ၊ 12း10 ထဲတွင် “သူတို့သည် မိမိတို့ ထိုးဖောက်သော ငါ့ကိုရှုမြင်ရကြလိမ့်မည်” ဟု ပြောသော သူသည် ယေဟောဝါဘုရားပင်ဖြစ် သည်ဟု ဖော်ပြထားပါသည် (ယော၊ ၁၉း၃၇၊ ဗျာ၊ ၁းရ)။ ထိုးဖောက်ခြင်းခံရသော သူသည် ယေဟောဝါဘုရားဖြစ်သည်။ ပေါလုက ဟေရှာယ၊ ၄၅း၂၂-၂၃ ကို ဖိလိပ္ပိ၊ ၂း၁၀-၁၁ ထဲတွင် သခင်ယေရှုကို ဖော်ပြလိုခြင်းဖြစ်သည်ဟု အနက်ဖွင့်ဆို ထားပါသည်။ ထို့ပြင် ဆုတောင်းခြင်းထဲတွင် သခင်ယေရှု၏ နာမတော်ကို ယေဟောဝါဘုရားအဖြစ် အသုံးပြု ထားပါသည်။ “သခင်ယေရှုခရစ်နှင့် ခမည်းတော်ဘုရားထံတော်က ကျေးဇူးတော်နှင့် ငြိမ်သက်ခြင်းသည် သင်တို့၌ ရှိပါစေသော” (ဂလ၊ ၁း၃၊ ဧဖက်၊ ၁း၂)” ခရစ်တော်သည်ဘုရားသခင်မ ဟုတ်ခဲ့လျှင် ဤကဲ့သို့ပြောဆိုခြင်းသည ပြစ်တင်စရာပင်ဖြစ်သည်။ရေနှစ်ခြင်းခံယူရန်် ဘုရားသခင် ယေရှုမိန့်မှာချက်ထဲတွင် ယေဟောဝါးသည် သခင်ယေရှု၏ နာမတော်နှင့် ဒွန်တွဲနေသည်ကို တွေ့ရသည်။ “ခမည်းတော်၊ သားတော်၊ သန့်ရှင်းသော ၀ိညာဉ်တော်၏ နာမ၌ ဗတ္တိဇံကို ပေးကြလော့” (မဿဲ၊ ၂၈း၁၉၊ ၂ ဘော၊ ၁၃း၁၄)။

ဘုရားသခင်သာလျှင် ပြုနိုင်သော အမှုတို့ကို သခင်ယေရှုသည်လည်း ပြုနိုင်သော အခွင့်ရှိသည်။ သခင်ယေရှုသည် သေခြင်းမှ ထမြောက်ရုံသာမက (ယော၊ ၅း၂၁၊ ၁၁း၃၈-၄၄)။ သူသည် အပြစ်ကို ခွင့်လွှတ်နိုင်သောအခွင့်ရှိ်သည် (တ၊ ၅း၃၁၊ ၁၃-၃၈)။ စကြာဝဠာကို ဖန်ဆင်းခဲ့၍ စောင့်ထိန်းထားပါသည် (ယော၊ ၁း၂၊ ကော်လော၊ ၁း၁၆-၁၇)။ ယေဟောဝါးဘုရားသည် ဖန်ဆင်း ခြင်းအမှုပြုသောအခါ သူတစ်ဦးတည်းသာရှိသည်ဟု ယူဆသော သူများအတွက် ဤအချက်သည် အလွန် အကျုံးဝင်ပါသည် (ဟေရှာ၊ ၄၄း၂၄)။” ထို့ပြင် ခရစ်တော်သည် ဘုရားသခင်ကသာ ပိုင်ဆိုင်နိုင်သော အရည်အချင်းကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်သည်။ ၎င်းတို့ သည် ထာဝရအသက် (ယော၊ ၈း၅၈)၊ နေရာတိုင်း၌ ရှိခြင်း (မဿဲ၊ သား၂၀၊ ၂၈း၂၀)၊ အရာခပ်သိမ်းကို သိရှိခြင်း (မဿဲ၊ ၁၆-၂၁)၊ အရာခပ်သိမ်းကို တတ်စွမ်းနိုင်ခြင်း (ယော၊ ၁၁း၃၈-၄၄) တို့ဖြစ်ကြသည်။

သခင်ယေရှု ဘုရားသခင်ဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြသခြင်းမရှိပဲ သူသည် ဘုရားသခင်ဖြစ်သည်ဟု ကြွေးကြော်ခြင်း (သို့) သူသည် စစ်မှန်သော ဘုရားသခင်ဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်ခြင်းသည် ရူးသွပ်ရာ ရောက်သွားခဲ့သည်။ ခရစ်တော် ဘုရားသခင်ဖြစ်ကြောင်းကို သူပြုခဲ့သော အံ့သြဖွယ် နိမိတ်လက္ခဏာများနှင့် သူ၏ ထမြောက်ခြင်းက သက်သေထူခဲ့ ပါသည်။ သခင်ယေရှုပြုခဲ့သော နိမိတ်လက္ခဏာတချို့တို့ကို ဖော်ပြရလျှင် ရေကို စပျစ်ရည်ဖြစ်စေခြင်း (ယော၊ ၂းရ)၊ ရေပေါ်တွင် လမ်းလျှောက်ခြင်း (မဿဲ၊ ၁၄း၂၅)၊ အရာဝတ္ထုတို့ကို တိုးပွားစေခြင်း (ယော၊ ၆း၁၁)၊ မျက်စိကန်းသောသူကို ပြန်မြင်စေခြင်း (ယော၊ ၉းရ)၊ ခြေထောက် မသန်စွမ်းသောသူကို ပြန်ကောင်းစေခြင်း (မာ၊ ၂း၃)၊ ဖျားနာသောသူကို ပြန်ကောင်းစေခြင်း (မဿဲ၊ ၉း၃၅၊ မာ၊ ၁း၄၀-၄၂) နှင့် သေသောသူများပင်လျှင် ထမြောက်စေခဲ့ပါသည် (ယော၊ ၁၁း၄၃-၄၄၊ လု၊ ရး၁၁-၁၅၊ မာ၊ ၅း၃၅)။ ၎င်းပြင် ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်က သေခြင်းမှ ထမြောက်ခဲ့ပါသည်။ တခြားသောဘုရားတို့သည် သေ၍ ထမြောက် သည်ဟူ၍ မရှိပေ။ တခြားသော ဘာသာတရား၌ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအကြောင်း ကြွေးကြော်ခြင်းကို မတွေ့ရပေ။ သမ္မာကျမ်းစာဖော်ပြခြင်းကို နောက်ထပ် မဖြည့်စွပ်သင့်ပေ။ Dr Gray Habermas ဖော်ပြချက်အရ၊ တခြားသော ဘာသာရေး ပညာတတ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့က ဝန်ခံမှုပြုရန် အနည်းဆုံး ဆယ့်နှစ်ခုရှိပါသည်။

၁။ သခင်ယေရှုသည် ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသေခံခဲ့သည်။

၂။ သူသည် သင်္ဂြ ိုဟ်ခြင်းခံခဲ့သည်။

၃။ သခင်ယေရှုသည် အသေခံသောကြောင့် သူ၏ တပည့်တော်တို့သည် စိတ်ပျက်၍ မျှော်လင့်ချက်ကင်းမဲ့ခဲ့ကြသည်။

၄။ ရက်အနည်းငယ်ကြာလာပြီးနောက် သခင်ယေရှုသည် ဂူထဲတွင် မရှိကြောင်းကို တွေ့ရှိနိုင်သည်။

၅။ သခင်ယေရှုသည် ထမြောက်ခဲ့ကြောင်း တပည့်တော်များက တွေ့ရှိပါသဖြင့် သူတို့သည် ယုံကြည်ခဲ့ကြသည်။

၆။ ကနဦးအသင်းတော်၌ ဤသတင်းကောင်းသည် အဓိကကျသော တရားဒေသနာဖြစ်ခဲ့သည်။

၈။ ဤသတင်းကောင်းကိုကို ယေရုရှလင်မြို့ထဲတွင် ဟောပြောခဲ့သည်။

၉။ ဤသတင်းဝေငှခြင်းကြောင့် အသင်းတော် အစပြုလာပြီး တိုးတက်လာခဲ့ပါသည်။

၁၀။ ရှင်ပြန်ထမြောက်ရာနေ့ကို ဥပုဒ်နေ့အဖြစ် သတ်မှတ်ကာ ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းပြုသော နေ့ရက်ဖြစ်လာခဲ့သည်။

၁၁။ သံသယစိတ်ဝင်နေသော သောမသည် ခရစ်တော်သည် ထမြောက်ကြောင်း မြင်တွေ့၍ ယုံကြည်ခဲ့သောကြောင့်

ရဲရင့်သော တပည့်တော်ဖြစ်သွားခဲ့ပါသည်။

၁၂။ ပေါလု၊ ခရစ်တော်တို့၏ ရန်သူသည် ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့သော သခင်ယေရှုကို ယုံကြည်နိုင်ရန် အတွက်ကို ကိုယ်တိုင်

ကိုယ်ကျ တွေ့ကြုံခံစားပါသဖြင့် မိမိအသက်တာ ပြောင်းလဲသွားခဲ့သည်။

အထက်၌ ဖော်ပြထားခဲ့သော အချက်အလက်တို့ကို လူတစ်ဦးသည် ယုံကြည်လျှင် ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့် သတင်းကောင်း ဟောပြောခြင်းအမှုလုပ်ရန် အတွက်တိုးတက်ခြင်း အနည်းငယ််သာ လိုတော့သည်။ သတင်းကောင်းသည် သခင်ယေရှု၏ အသေခံခြင်း၊ သင်္ဂြ ိုဟ်ခြင်း၊ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း နှင့် ကိုယ်ယောင်ထင်ရှားခြင်း (၁ ကော၊ ၁၅း၁-၅) တို့ဖြစ်သည်။ အထက်၌ ဖော်ပြထားခဲ့သော အချက်များထဲမှ တခု (သို့) နှစ်ခုတို့သည် ရှင်းပြရန် အယူအဆ တချို့ရှိသော်လည်း ရှင်ပြန် ထမြောက်ခြင်းက ၎င်းအချက်အားလုံးကို ပြီးပြည့်စုံစွာဖြင့် ဖော်ပြထားပါသည်။ တပည့်တော်တို့သည် သခင်ယေရှု၏ ထမြောက်ခြင်းကို သူတို့ မြင်တွေ့သည့်အတိုင်း ကြွေးကြော်မှုအပေါ် သံသယစိတ် ရှိသော သူတို့သည်လည်း ဝန်ခံရမည် ဖြစ် ပါသည်။ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ လိမ်ညှာမှု (သို့) စိတ်စွဲလမ်းမှုဖြင့် မှားယွင်းစွာသိရှိခြင်းတို့က လူတွေကို မပြောင်းလဲစေနိုင်ခဲ့ပေ။ ပထမအနေနှင့် သူတို့သည် မည်သည့်အကျိုးကို ရရှိမည်နည်း။ ခရစ်ယာန်ဘာသာသည် ကျော်ကြား သော ဘာသာမဟုတ်ပေ။ သူတို့ကိုလည်း ငွေကြေးထောက်ပံ့လိမ့်မည် မဟုတ်ပေ။ ဒုတိယအနေနှင့် လိမ်ညှာသော သူတို့သည် ဘယ်တော့မှ သူရဲကောင်းအဖြစ် အသေခံရမည်မဟုတ်ပေ။ တပည့်တော်တို့သည် မိမိယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ကားတိုင်ပေါ်တွင် ပြောင်းပြန်အသေခံခြင်းသည် ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအတွက် အကောင်းဆုံးသော သက်သေပြသချက် ဖြစ်သည်။ တခြား သက်သေပြသချက် မလိုအပ်ပေ။ ဟုတ်ပါသည်။ များစွာသော သူတို့သည် မှန်လိမ့်မည်ဟု မိမိထင်မှတ်သော အရာဖြစ်သည့်လိမ်ညာမှုအတွက်သာ အသေခံခဲ့ကြပါသည်။ သို့ရာတွင် မှားသည်ဟု သိရှိသော အရာအတွက် မည်သူကမှ အသေမခံခဲ့ပေ။

နိဂုံး

ခရစ်တော်က သူသည် ယေဟောဝါးဘုရားဖြစ်ကြောင်း၊ မိမိကိုယ်ကို ကြွေးကြော်ခဲ့သည်။ သူသည် ဘုရား ဖြစ်သည်။ တခြားသော ဘုရားနည်းတူ ဘုရားတဆူမဟုတ်ပဲ၊ သူသာလျှင် စစ်မှန်သော ဘုရားသခင်ဖြစ်သည်။ သူ၏ တပည့်တော်များ (ရုပ်တုကို ကြောက်ရွံ့ရိုသေသော ယုဒလူမျိုးများ) သည်လည်း သခင်ယေရှုသည် ယေဟောဝါးဘုရားဖြစ်ကြောင်း ယုံကြည်ခဲ့ ကြသည်။ အံ့သြဖွယ်ရာ နိမိတ်လက္ခဏာတို့နှင့်အတူ လောကကို အောင်၍ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအားဖြင့် ခရစ်တော်သည် ဘုရားသခင်ဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြသနိုင်ပါသည်။ ထင်ရာမြင်ရာပြောတတ်သော သူတို့သည် ဤအချက်အလက်များကို မရှင်းပြနိုင်ခဲ့ပေ

Englishထို့နောကျ မွနျမာဘာသာဖွငျ့ရေးထားသော စာမကြျနှာသို့ ပွနျလှညျ့ပ

ခရစ်တော်၏ ဘုရားဇာတိဖြစ်ခြင်းသည် သမ္မာကျမ်းစာနှင့်ညီညွတ်သလော?
© Copyright Got Questions Ministries