settings icon
share icon

Az Újszövetség áttekintése

Az Újszövetség öt részből áll: az evangéliumokból (Mátétól Jánosig), egy történeti könyvből (Az apostolok cselekedetei), a Páli levelekből (A rómaiakhoz írt levéltől a Filemonhoz írt levélig), az általános levelekből (A zsidókhoz írt levéltől Júdás leveléig) és egy profetikus könyvből (a Jelenések könyve). Az Újszövetség létrejötte körülbelül a Kr. u. 45 és Kr. u. 95 közötti időszakra tehető. Az Újszövetség ógörög, s azon belül is koiné nyelven íródott (vagyis a görög köznyelven, amely a Kr. e. I. században a görög nyelv hétköznapi formája volt.)

Az evangéliumokban négy különböző, ám egymásnak mégsem ellentmondó beszámolót találunk Jézus Krisztus születéséről, életéről, szolgálatáról, haláláról és feltámadásáról. Az evangéliumok bemutatják, hogy Jézus volt az Ószövetségben megígért Messiás, és megvetik a többi újszövetségi könyvben olvasható tanítás alapját. Az apostolok cselekedetei azt örökíti meg, hogy mi mindent tettek Jézus apostolai, miután Jézus elküldte őket a világba, hogy hirdessék az üdvösség evangéliumát. Ebből a könyvből ismerhetjük meg az egyház indulásának, valamint a Kr. u. I. században végbe ment gyors növekedésének a történetét. A Páli leveleket Pál apostol írta különböző gyülekezetekhez, és azok a hivatalos keresztény tanítást, valamint az annak megfelelő gyakorlatot is rögzítik. Az általános levelek további tanítással és gyakorlati útmutatással egészítik ki a Páli leveleket. A Jelenések könyve a végidők várható eseményeit vetíti előre.

Az Újszövetség áttekintése rendkívül hasznos és gyümölcsöző vállalkozás. Az Újszövetségből tudjuk meg, hogy Jézus helyettünk vállalta a kereszthalált – és azt is, hogy nekünk miként kell erre reagálnunk. Az Újszövetségi könyvek legfőbb célja a keresztény tanítás szilárd rögzítése azokkal a gyakorlati teendőkkel egyetemben, amelyeknek e tanításból következniük kell. Az alábbi linkekre kattintva az egyes újszövetségi könyvek összefoglalásai érhetők el. Őszintén reméljük, hogy újszövetség-ismertető cikkeink segítenek majd olvasóinknak Krisztus jobb megismerésében.

English

Máté evangéliuma

Márk evangéliuma

Lukács evangéliuma

János evangéliuma

Az apostolok cselekedetei

A római levél

Az 1. korinthusi levél

A 2. korinthusi levél

A galatákhoz írott levél

Az efézusi levél

A filippiekhez írt levél

A kolosséiakhoz írt levél

A thesszalonikaiakhoz írt 1. levél

A thesszalonikaiakhoz írt 2. levél

A Timóteushoz írt 1. levél

A Timóteushoz írt 2. levél

A Tituszhoz írt levél

A zsidókhoz írt levél

Jakab levele

Péter 1. levele

Péter 2. levele

János 1. levele

János 2. levele

János 3. levele

Júdás levele

A jelenések könyveVissza a magyar oldalra

Az Újszövetség áttekintése
© Copyright Got Questions Ministries