settings icon
share icon

A jelenések könyve

Szerző: A jelenések könyvének 1:1,4,9 és 22:8 versei János apostolt nevezik meg a könyv szerzőjeként.

Keletkezés ideje: A jelenések könyve vélhetően Kr. u. 90 és 95 között íródott.

A könyv célja: Isten azért jelentette ki Jánosnak Jézus Krisztus kinyilatkoztatását, „hogy közölje szolgáival mindazt, aminek hamarosan meg kell történnie”. A jelenések könyve tele van az eljövendő dolgokkal kapcsolatos titkokkal. Ez a végső figyelmeztetés arra vonatkozóan, hogy bizonyosan eljön a világ vége és bekövetkezik az ítélet. Egy szemernyi bepillantást enged a menny világába és mindazokba a dicsőséges dolgokba, amelyek azokra várnak, akik megőrzik fehér ruhájuk tisztaságát. A jelenések könyve végigvezeti az olvasót a nagy nyomorúságon, a megannyi „jaj”-on és az ítélet tüzén, amely a hitetlenek örök sorsa lesz. Felidézi Sátán bukását és arról is beszél, hogy milyen végzet vár rá és a mellé szegődött többi angyalra. Megtudjuk belőle, hogy milyen feladatai vannak a mennyben a különböző teremtményeknek és az angyaloknak és milyen ígéretek szólnak a szenteknek, akik örökké ott élnek majd Jézussal az Új Jeruzsálemben. A jelenések könyvében olyan dolgokról olvasunk, amelyeket János apostolhoz hasonlóan nekünk is nehéz szavakba öntenünk.

Kulcsigék: Jelenések 1:19: „Írd meg tehát, amiket láttál: amik vannak, és amik történni fognak ezek után.”

Jelenések 13:16-17: „És megadatott neki, hogy mindenkit, kicsiket és nagyokat, gazdagokat és szegényeket, szabadokat és szolgákat jobb kezükön vagy homlokukon bélyeggel jelöltessen meg, és hogy senki se vehessen vagy adhasson, csak az, akin bélyegként rajta van a fenevad neve vagy nevének a száma.”

Jelenések 19:11: „És láttam a megnyílt eget: íme, egy fehér ló, és aki rajta ül, annak neve Hű és Igaz, mert igazságosan ítél és harcol.”

Jelenések 20:11: „És láttam egy nagy fehér trónust és a rajta ülőt: színe elől eltűnt a föld és az ég, és nem maradt számukra hely.”

Jelenések 21:1: „És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé."

Rövid összefoglalás: A jelenések könyve tele van különböző látomások érzékletes leírásával, amelyek a Krisztus visszajövetelét, valamint az új egek és az új föld elérkezését megelőző utolsó idők eseményeiről szólnak. Az első részekben a kisázsiai hét gyülekezethez szóló levelet olvashatjuk, majd ezt követik a földet sújtó csapások sorozatairól, a fenevad bélyegének nevezett 666-os számról, az armageddóni utolsó nagy csatáról, a Sátán megkötözéséről, az Úr uralkodásáról, a nagy fehér trón előtt zajló utolsó ítéletről, valamint az Isten örök városáról szóló látomások. A Jézus Krisztussal kapcsolatos próféciák beteljesedtek, és a könyv utolsó mondata – „Jöjj, Uram Jézus!" – biztosít bennünket afelől, hogy Ő hamarosan visszatér.

Kapcsolat az Ószövetséggel: A végidőkkel kapcsolatos ószövetségi próféciák A jelenések könyvében érik el csúcspontjukat. A Dániel 9:27-ben említett antikrisztus jellemzését A jelenések könyvének 13. része bontja ki részletesebben. A jelenések könyvén kívül az apokaliptikus irodalomhoz sorolhatjuk Dániel könyvének 7-12, Ézsaiás könyvének 24-27, Ezékiel könyvének 37-41, valamint Zakariás könyvének 9-12 részeit. Az ezekben olvasható próféciák A jelenések könyvében mind együtt szerepelnek.

Gyakorlati alkalmazás: Ön elfogadta-e már Krisztust Megváltójául? Ha igen, úgy nem kell félnie Isten ítéletétől, amely úgy sújt majd le a világra, ahogyan arról A jelenések könyvében olvasunk. A Bíró a mi oldalunkon áll. Mielőtt azonban elkövetkezne a végítélet, bizonyságot kell tennünk a barátainknak és szomszédainknak arról, hogy Isten minden embernek felkínálta az örök életet Krisztusban. A jelenések könyvében előre jelzett események valóban meg fognak történni. Éljünk úgy, mint akik hisznek is ebben, hogy az emberek észrevegyék a jövővel kapcsolatos örömünket, és akarjanak velünk jönni abba az új és dicsőséges városba.

EnglishVissza a magyar oldalra

A jelenések könyve
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries