settings icon
share icon

Péter 1. levele

Szerző: Az 1Péter 1:1 Péter apostolt nevezi meg Péter 1. levelének szerzőjeként.

Keletkezés ideje: Péter 1. levele vélhetően Kr. u. 60 és 65 között íródott.

A könyv célja: Péter 1. levele azokhoz a hívekhez íródott, akik az erőteljes üldözés következtében szétszóródtak az ókori világ különböző tájaira. Ha valaki tudta, mi az üldözés, Péter biztosan, hiszen őt magát is megverték, megfenyegették, megbüntették és börtönbe vetették amiatt, hogy Isten Igéjét hirdette. Nagyon is tisztában volt vele, mit jelent úgy kitartani, hogy az ember közben nem keseredik el, nem adja fel a reménységét, hanem szilárdan megáll a hitben, és mindvégig engedelmességben és győzelemben jár. Péter ezt a Jézusba vetett élő reménységet hirdette és Krisztust állította elő követendő példaként.

Kulcsigék: 1Péter 1:3: „Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre.”

1Péter 2:9: „Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket.”

1Péter 2:24: „Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk: az ő sebei által gyógyultatok meg.”

1Péter 5:8-9: „Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek, az ördög mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el: álljatok ellene a hitben szilárdan, tudván, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken e világban.”

Rövid összefoglalás: Péter a kegyetlen üldözések idején írta levelét, mégis úgy látta, hogy a keresztényeknek minden okuk megvan az örömre. Azt mondta, ki-ki tekintse kiváltságnak, hogy szenvedhet Krisztusért, miképpen a Megváltó is szenvedett helyette. Levelében utal a Jézussal kapcsolatos személyes élményeire, valamint Az apostolok cselekedeteiben olvasható igehirdetéseire is. Péter elismeri, hogy Sátán minden keresztény nagy ellensége, ám arra is felhívja a figyelmet, hogy Krisztus visszajövetelének a bizonyossága okot ad a reménykedésre.

Kapcsolat az Ószövetséggel: Péter jól ismerte az ószövetségi törvényt és a prófétákat, ezért el tudta magyarázni, hogy mit is jelent egy-egy ószövetségi szakasz a messiás Jézus élete és megváltó műve tükrében. Az 1Péter 1:16-ban a 3Mózes 11:44-et idézi: „Szentek legyetek, mert én szent vagyok”, de előtte megmagyarázza, hogy a szentség nem a törvény betartásával érhető el, hanem Krisztus kegyelmének köszönhetően, amelyben minden ember részesül, aki hisz Krisztusban (13. vers). Rávilágít ezenkívül arra is, hogy az Ézsaiás 28:16-ban, illetve a Zsoltárok 118:22-ben említett „sarokkő” maga Krisztus, akit a zsidók engedetlenségükkel és hitetlenségükkel megvetettek. Levelében további ószövetségi utalásokat találunk még egyebek mellett a bűntelen Krisztussal (1Péter 2:22/Ézsaiás 53:9), valamint az Isten ereje által megvalósítható szent élettel kapcsolatban, amely áldásokat tartogat az ember számára (1Péter 3:10:12; Zsoltárok 34:12-16; 1Péter 5:5; Példabeszédek 3:34).

Gyakorlati alkalmazás: Az örök élet bizonyossága minden hívőnek megadatott. A Krisztussal való azonosulás egyik módja, ha osztozunk szenvedésében. Esetünkben ez azt jelentheti, hogy elviseljük azoknak a sértegetését és gúnyolódását, akik „szentfazekaknak” titulálnak bennünket, jóllehet ez távolról sem említhető egy napon azzal, amit Krisztus vállalt értünk a kereszten. Álljunk ki mindannyian azért, amit igazságként elfogadtunk és amiben hiszünk, és örvendezzünk, amikor a világ és Sátán ellenünk fordul!

EnglishVissza a magyar oldalra

Péter 1. levele
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries