settings icon
share icon

A thesszalonikaiakhoz írt 1. levél

Szerző: Az 1Thesszalonika 1:1 szerint A thesszalonikaiakhoz írt 1. levelet Pál apostol írta talán Szilvánusszal és Timóteussal közösen.

Keletkezés ideje: A thesszalonikaiakhoz írt 1. levél Kr. u. 50 körül íródott.

A könyv célja: A thesszalonikai gyülekezetben némi félreértés volt Krisztus visszajövetelét illetően. Pál részben ezt a félreértést szerette volna levelével tisztázni, részben pedig a szent élettel kapcsolatos tanítást közöl benne.

Kulcsigék: 1Thesszalonika 3:5: „Én tehát, mivel már nem győztem türelemmel, elküldtem hozzátok, hogy megtudjak valamit a hitetekről, nem kísértett-e meg titeket a kísértő, és nem lett-e hiábavalóvá a mi fáradozásunk."

1Thesszalonika 3:7: „Így tehát minden bajunk és üldöztetésünk között megvigasztalódtunk veletek kapcsolatban, testvéreim, a ti hitetek által.”

1Thesszalonika 4:14-17: „Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által, vele együtt. Azt pedig az Úr igéjével mondjuk nektek, hogy mi, akik élünk, és megmaradunk az Úr eljöveteléig, nem fogjuk megelőzni az elhunytakat. Mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak, azután mi, akik élünk, és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk.”

1Thesszalonika 5:16: „Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra.”

Rövid összefoglalás: Az első három rész arról szól, hogy Pál szeretett volna ellátogatni Thesszalonikába, de nem tudott, mert megakadályozta Sátán (1Thessz 2:18), valamint hogy a szívén viselte a thesszalonikaiak sorsát, és felbátorodott mindazon, amit felőlük hallott, végül pedig imádkozik is értük (1Thessz 3:11-13). A 4. részben arról tanít nekik, hogy miként élhetnek szent életet Krisztus Jézusban (4:1-12), majd egy téves elképzelésüket igyekszik helyreigazítani: elmagyarázza nekik, hogy akik meghaltak Krisztus Jézusban, szintén a mennybe fognak jutni Jézus visszajövetelekor (4:13-18, 5:1-11). A könyv a keresztény élettel kapcsolatos további útmutatásokkal zárul.

Kapcsolat az Ószövetséggel: Pál emlékezteti a thesszalonikaiakat, hogy nekik is ugyanolyan üldözést kell elszenvedniük a saját népük (2:15), azaz a Messiást elutasító zsidók részéről, mint egykor az ószövetségi prófétáknak (Jer 2:30; Mt 23:31). Jézus figyelmeztetett, hogy a gonoszok mindig is ellene fognak szegülni Isten igaz prófétáinak (Lk 11:49), s most Pál is erre emlékeztette őket.

Gyakorlati alkalmazás: A thesszalonikaiakhoz írt 1. levél számos élethelyzetre alkalmazható. Egyrészt bizonyosságot ad azzal kapcsolatban, hogy akár élünk még, amikor Krisztus visszatér, akár nem, ha hiszünk benne, együtt leszünk majd vele (1Thesz 4:13-18); másrészt megnyugtat bennünket afelől, hogy nem lesz részünk Isten haragjában (5:8-9); harmadrészt pedig arra tanít, hogy miként élhetjük meg keresztény hitünket a hétköznapokban (4-5. rész).

EnglishVissza a magyar oldalra

A thesszalonikaiakhoz írt 1. levél
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries