settings icon
share icon

Az Ószövetség áttekintése

Az Ószövetség öt részre tagolható: a pentateuchoszra (azaz Mózes 5 könyvére), a történelmi témájú könyvekre (Józsuétól Eszterig), a lírai könyvekre (Jóbtól az Énekek Énekéig), a nagyprófétákra (Ézsaiástól Dánielig), valamint a kisprófétákra (Hóseástól Malakiásig). Az Ószövetség létrejötte a Kr. e. 1400 és Kr. e. 400 közötti időszakra tehető. Az ószövetségi könyvek túlnyomó többségében héberül íródtak, kivéve néhány arám nyelvű részt (amely lényegében a héber nyelv egyik változata volt).

Az Ószövetség elsősorban Isten és Izráel kapcsolatáról szól. Mózes 5 könyve – a pentateuchosz – arról számol be, hogy miként kötött Isten szövetséget Izráellel. A történeti könyvek Izráel történelmét ismertetik, a győzelmeket és sikereket, valamint a kudarcokat és veszteségeket is beleértve. A lírai könyvek közelebbi bepillantást engednek Isten Izráelhez fűződő kapcsolatába, és érzékeltetik, milyen fontos volt Isten számára, hogy a nép tisztelje Őt és engedelmeskedjen neki. A prófétai könyvekben Isten felszólítja Izráelt, hogy térjen meg a bálványimádásból és a hűtlenségből, hogy azután Istenhez fűződő kapcsolatát ismét az engedelmesség és a lelki hűség jellemezhesse.

Az „Első szövetség” talán találóbb címe lehetne az Ószövetségnek. Az „ó” jelző azt sugallja, mintha ez a szövetség mostanra „lejárt” vagy „elavult” volna, holott mi sem áll távolabb az igazságtól! Az Ószövetséget igenis érdemes, sőt lelki szempontból kifejezetten hasznos tanulmányozni. Az alábbi linkekre kattintva az egyes ószövetségi könyvek összefoglalásai érhetők el. Őszintén reméljük, hogy ószövetség-ismertető cikkeink segítenek majd olvasóinknak Krisztus jobb megismerésében.

English

Mózes 1. könyve

Mózes 2. könyve

Mózes 3. könyve

Mózes 4. könyve

Mózes 5. könyve

Józsué könyve

A bírák könyve

Ruth könyve

Sámuel 1. könyve

Sámuel 2. könyve

A királyok 1. könyve

A királyok 2. könyve

A krónikák 1. könyve

A krónikák 2. könyve

Ezsdrás könyve

Nehémiás könyve

Eszter könyve

Jób könyve

A zsoltárok könyve

A példabeszédek könyve

A prédikátor könyve

Énekek éneke

Ézsaiás könyve

Jeremiás könyve

Jeremiás siralmai

Ezékiel könyve

Dániel könyve

Hóseás könyve

Jóel könyve

Ámósz könyve

Abdiás könyve

Jónás könyve

Mikeás könyve

Náhum könyve

Habakuk könyve

Zofóniás könyve

Haggeus könyve

Zakariás könyve

Malakiás könyveVissza a magyar oldalra

Az Ószövetség áttekintése
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries