settings icon
share icon

Haggeus könyve

Szerző: A Haggeus 1:1 Haggeus prófétát nevezi meg Haggeus könyvének szerzőjeként.

Keletkezés ideje: Haggeus könyve Kr. e. 520 körül íródott.

A könyv célja: Haggeus kihívást intézett Isten népe felé azzal kapcsolatban, hogy mi fontos igazán a számukra. Biztatta őket, hogy azzal dicsőítsék Istent és fejezzék ki iránta érzett hódolatukat, hogy a helyiek ellenállása és az állami nyomásgyakorlás dacára is segítenek a templom építésében, nem törődve azzal, hogy az új templom közel sem lesz olyan díszes, mint egykor Salamon temploma volt. Felszólította őket, hogy térjenek meg tisztátalan utaikról, és Isten mindenható erejébe vessék a bizalmukat. Haggeus könyve abba enged bepillantást, hogy milyen problémákkal küzdött ebben az időben Isten népe, milyen bátran vetették Istenbe a bizalmukat, és az Úr miként töltötte be a szükségeiket.

Kulcsigék: Haggeus 1:4: „Hát annak itt van az ideje, hogy ti magatok faburkolattal díszített házakban lakjatok, amikor a templom még romokban hever?”

Haggeus 1:5-6: „Azért így szól a Seregek URa: Gondoljátok meg, mi történik veletek! Sokat vetettetek, de keveset hordtatok be; esztek, de nem fogtok jóllakni; isztok, de nem fogtok megrészegedni; ruházkodtok, de nem fogtok megmelegedni. Aki pénzért dolgozik, mintha lyukas erszénybe rakná a pénzét.”

Haggeus 2:9: „Nagyobb lesz e későbbi templom dicsősége, mint a korábbié volt, mondja a Seregek URa, és ezen a helyen békességet adok! - így szól a Seregek URa.”

Rövid összefoglalás: Vajon hajlandó lesz-e Isten népe újragondolni, hogy mi fontos igazán, és elég bátor lesz-e ahhoz, hogy Isten ígéreteire hagyatkozva cselekedjen? Isten figyelmeztetni akarta a népet, hogy engedelmeskedjenek a szavának. De nem csupán figyelmeztette őket, hanem bátorításképpen ígéreteket is adott nekik szolgáján, Haggeuson keresztül. Az izraeliták felcserélték a prioritásaikat, és már nem Istené volt az első hely az életükben, ezért a babiloniak elfoglalták az országot, a népet pedig elhurcolták. Isten azonban válaszolt Dániel imájára és teljesítette ígéreteit, amikor arra indította Círus perzsa királyt, hogy engedje haza a fogságban lévő zsidókat Jeruzsálembe. A zsidók egy csoportja nagy örömmel tért vissza a szülőföldre. Újra Isten helyezték az első helyre az életükben, Őt imádták, és hozzáláttak a jeruzsálemi templom újjáépítésének, noha az akkori Palesztina területén élők nem segítették a munkájukat. Bátran és hittel tették a dolgukat annak ellenére, hogy mintegy 15 éven át nem csupán a helyiek, hanem a perzsa kormány részéről tapasztalt ellenállással is meg kellett küzdeniük.

Mit vetít előre a könyv: A kispróféták többségéhez hasonlóan Haggeus is a helyreállás és az áldás ígéretével zárja könyvét. Az utolsó versben (2:23) Isten egy kifejezetten messiási címmel illeti és „én szolgám”-nak nevezi Zerubbábelt (Vö.: 2Sám 3:18; 1Kir 11:34; Ézs 42:1–9; Ez 37:24,25). Isten Haggeuson keresztül azt ígéri neki, hogy pecsétgyűrűhöz teszi hasonlóvá, ami – akárcsak a királyi jogar – a megbecsülés, a tekintély és a hatalom jelképe volt, hiszen ezzel pecsételték le a hivatalos leveleket és rendeleteket. Zerubbábel Isten pecsétgyűrűjeként Dávid házát és a fogsággal megszakított messiási vonal folytatását jelképezi. Zerubbábel újraalapította Dávid királyi házát, melynek uralma Krisztus ezeréves királysága idején fog majd kiteljesedni. Zerubbábel Krisztus nemzetségtáblájában József oldalán (Mt 1:12) és Mária oldalán (Lk 3:27) egyaránt szerepel.

Gyakorlati alkalmazás: Haggeus könyve olyan gyakori problémákra hívja fel a figyelmet, amelyekkel a ma embere is gyakran szembesül. Haggeus arra kér bennünket, hogy: 1) vizsgáljuk meg a prioritásainkat, hogy vajon nem előbbre való-e számunkra saját vágyaink kielégítése, mint az, hogy Isten munkáját végezzük; 2) ne adjuk fel mindjárt a küzdelmet, ha ellenállásba ütközünk, vagy nem túl biztatóak a körülmények; 3) valljuk meg a hibáinkat, és igyekezzünk Isten előtt tisztán élni; 4) legyünk bátrak Istenért, hiszen biztosított bennünket afelől, hogy mindig velünk van, és kezében tartja az életünket; valamint 5) nyugodjunk meg Isten kezében, tudván, hogy gazdagon megáld bennünket, ha hűségesen szolgáljuk Őt.

EnglishVissza a magyar oldalra

Haggeus könyve
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries