settings icon
share icon

Malakiás könyve

Szerző: A Malakiás 1:1 Malakiás prófétát nevezi meg Malakiás könyvének szerzőjeként.

Keletkezés ideje: Malakiás könyve Kr. e. 440 és 400 között íródott.

A könyv célja: Malakiás könyve jövendölés: „Az ÚR igéje, amelyet Malakiás által jelentett ki Izráelnek” (1:1). Isten Malakiáson keresztül figyelmeztette a népet, hogy térjenek vissza Istenhez. Az Ószövetség utolsó könyvének elolvasása után az igazságos isteni ítélet próféciája és a várva-várt Messiáson keresztüli helyreállás ígérete csenghetett az izraeliták fülében. Ezután négyszáz évnyi hallgatás következett, melynek egy nagyon hasonló üzenettel vetett véget Isten következő prófétája, Keresztelő János, aki ezt hirdette: „Térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa!” (Mt 3:2).

Kulcsigék: Malakiás 1:6: „A fiú tiszteli atyját, a szolga az urát. Ha én atya vagyok, miért nem tisztelnek? Ha én ÚR vagyok, miért nem félnek engem? - mondja a Seregek URa nektek, ti papok, akik megvetitek nevemet.”

Mal 3:6-7: „Én, az ÚR, nem változtam meg, de ti is Jákób fiai maradtatok! Atyáitok idejétől fogva eltértetek rendelkezéseimtől, nem tartottátok meg azokat. Térjetek meg hozzám, és én is hozzátok térek! - mondja a Seregek URa."

Rövid összefoglalás: Malakiás Isten választott népének címezte e sorokat, akik tévútra tértek, különös tekintettel a papokra, akik hátat fordítottak az Úrnak. Félvállról vették az áldozatokat, amelyeket a legnagyobb komolysággal kellett volna bemutatniuk Istennek. Hibás állatokat áldoztak fel, holott a törvény előírta, hogy az áldozatra szánt állatoknak semmilyen fogyatkozásuk nem lehet. A júdeai férfiak megcsalták ifjúkorukban elvett feleségeiket, s közben nem értették, hogy miért nem kedves az áldozatuk Istennek. A tizedet sem fizették úgy, ahogyan kellett volna (3Móz 27:30, 32). A nép tehát bűnös volt és elfordult Istentől, ám Malakiás ennek ellenére is azt hirdette nekik, hogy Isten szereti őket (Mal 1:1-5) és elküldi hozzájuk Követét (Mal 3:1-5).

Mit vetít előre a könyv: A Malakiás 3:1-6 Keresztelő Jánosról szóló prófécia. Ő volt az Úr Követe, aki azért jött, hogy utat készítsen a Messiásnak, Jézus Krisztusnak (Mt 11:10). János a megtérésről prédikált és az Úr nevében keresztelt, így egyengetve az utat Jézus első eljövetele előtt. Ám az a Követ, aki „hamar eljön templomába”, már maga Krisztus lesz a második eljövetelekor, amikor erővel és hatalommal fog visszatérni a földre (Mt 24). Akkor „Lévi fiait” is meg fogja tisztítani (3. vers), ami azt jelenti, hogy még azoknak is meg kell tisztulniuk a bűneikből a Megváltó vére által, akik egyébként példamutatóan megtartották a Mózesi törvényt. Csak ezek után lesznek képesek „igaz áldozatokat” vinni az Úrnak, mert Krisztus igazsága tulajdoníttatik majd nekik hit által (2Kor 5:21).

Gyakorlati alkalmazás: Istennek nem kedves, ha nem engedelmeskedünk parancsainak. Az Úr megfizet mindazoknak, akik semmibe veszik Őt. Isten gyűlöli a válást (2:16 - Károli), vagyis komolyan veszi a házassági szövetséget, és nem akarja, hogy azt bárki is megtörje. Életünk végéig hűeknek kell maradnunk ahhoz, akivel fiatalon házasságot kötöttünk. Isten belelát a szívünkbe, így hát jól ismeri a szándékainkat; semmit nem lehet eltitkolni előle. Az Úr visszajön és ítélni fog az emberek felett, ám ha megtérünk hozzá, Ő is hozzánk tér majd (Mal 3:6).

EnglishVissza a magyar oldalra

Malakiás könyve
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries