settings icon
share icon

Mikeás könyve

Szerző: Mikeás könyvét Mikeás próféta írta (Mikeás 1:1).

Keletkezés ideje: Mikeás könyve vélhetően Kr. e. 735 és 700 között íródott.

A könyv célja: Mikeás könyvében az ítélet és a remény üzenete keveredik egymással. Egyrészt ítéletet hirdet Izráel felett a társadalmi igazságtalanságok, a vezetők korruptsága és a bálványimádás miatt; ez az ítélet Samária és Jeruzsálem pusztulásával éri majd el tetőpontját. Másfelől a könyv nem csupán a nemzet helyreállását helyezi kilátásba, hanem Izráel és Jeruzsálem megváltozását és eljövendő dicsőségét is. A remény és a romlás üzenete nem feltétlenül ellentétes egymással, ám a helyreállás és az átformálódás csak az ítélet bekövetkezte után várható.

Kulcsigék: Mikeás 1:2: „Halljátok meg mind, ti népek, figyeljen a föld, és aki rajta él! Mert az én Uram, az Úr tanúskodik ellenetek, igen, az Úr az ő szent templomából.”

Mikeás 5:1: „Te pedig, efrátai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled származik az, aki uralkodni fog Izráelen. Származása visszanyúlik a hajdankorba, a távoli múltba.”

Mikeás 6:8: „Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr! Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben.”

Mikeás 7:18-19: „Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, és elengedi népe maradékának büntetését? Nem tartja meg haragját örökké, mert abban telik kedve, hogy kegyelmet ad. Újra irgalmas lesz hozzánk, eltapossa bűneinket, a tenger mélyére dobja minden vétkünket!”

Rövid összefoglalás: A próféta elítéli Izráel uralkodóit, papjait és prófétáit, akik kizsákmányolják és félrevezetik a népet. Az ő tetteik miatt kell Jeruzsálemnek elpusztulnia. Mikeás próféta azt hirdeti, hogy megszabadulnak majd a Babilonba hurcolt foglyok, s végül arra biztatja Jeruzsálemet, hogy semmisítse meg az ellene összegyűlt népeket. A tökéletes uralkodó, aki megoltalmazza a népet, Betlehemből származik majd — mondja a próféta, majd kihirdeti Jákob maradékának a győzelmét, és egy olyan napról jövendöl, amelyen Jahve megtisztítja a nemzetet a bálványimádásból és megtéríti őket a katonai erejükbe vetett bizalomból. A próféta lényegre törően összefoglalja, hogy Jahve igazságot és hűséget vár el övéitől, és ítéletet mond azok fölött, akik Omri és Aháb útjait követték. A könyv a siratóének elemeit tartalmazó prófétai liturgiával zárul. Izráel bevallja bűnét és biztosítékot kap arra nézve, hogy Jahve hatalmas kézzel meg fogja szabadítani.

Mit vetít előre a könyv: A Mikeás 5:2 messiási prófécia — ezt idézik a napkeleti bölcsek, akik a betlehemi születésű királyt keresik (Mt 2:6). Ezek a keleti származású bölcsek ismerték a héber szent iratokat, ezért arról is tudtak, hogy Betlehem kicsiny falujából származik majd a Békesség Fejedelme és a Világ Világossága. A bűnről, megtérésről és helyreállásról szóló Mikeási üzenet Jézus Krisztusban talált végső beteljesedésre, aki az engesztelő áldozat volt a bűneinkért (Róma 3:24-25) és az Istenhez vezető egyetlen út (Jn 14:6).

Gyakorlati alkalmazás: Isten figyelmeztet bennünket, hogy ne kelljen elszenvednünk haragját. Aki azonban nem fogadja meg az intő szót és visszautasítja Jézus Krisztus áldozatát, azt elkerülhetetlenül utoléri az ítélet. A keresztény hívőnek tudnia kell, hogy Isten nem gyűlöletből, hanem éppen ellenkezőleg: szeretetből fegyelmez bennünket. Tudja, hogy a bűn tönkreteszi az embert, Ő azonban épnek és egésznek akar látni mindnyájunkat. Ezt az egészséget és helyreállást ígéri mindenkinek, aki nem lesz engedetlenné iránta.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mikeás könyve
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries