settings icon
share icon

Abdiás könyve

Szerző: Abdiás könyvének 1. verse Abdiás prófétát nevezi meg a könyv szerzőjeként.

Keletkezés ideje: Abdiás könyve vélhetően Kr. e. 848 és 840 között íródott.

A könyv célja: Abdiás könyve az Ószövetség legrövidebb, mindössze 21 versből álló könyve. Abdiás Isten prófétája, aki könyvében Edomot ostorozza az Isten és Izráel népe ellen elkövetett bűneik miatt. Az edimiak Ézsau leszármazottai voltak, míg az izraeliták Ézsau ikertestvéréé, Jákobé. A két fivér közti viszály utódaik között tovább folyt több mint egy évezreden át. Ebből adódóan az edomiak megtiltották az Egyiptomból kivonuló izraelitáknak, hogy áthaladjanak a területükön. Itt volt az ideje, hogy az Úr prófétája szigorú ítéletet hirdessen a büszke edomiak fölött.

Kulcsigék: Abdiás 4: „Ha olyan magasra szállsz is, mint a sas, és ha a csillagok közé rakod is fészkedet, onnan is ledöntlek — így szól az ÚR!”

Abdiás 12. vers: „Ne nézz kárörömmel testvéredre balsorsa napján! Ne nevess Júda fiain vesztüknek a napján! Ne beszélj róluk nagy hangon nyomorúságuk napján!”

Abdiás 15. vers: „Mert közeledik az ÚR napja, fenyegeti a népeket. Amit te csináltál, azt teszik veled is, visszaszáll rád, amit elkövettél!”

Rövid összefoglalás: Abdiás biztos és elkerülhetetlen ítéletet hirdet: Edom királyságára teljes pusztulás vár. Edom büszke volt, kárörömmel figyelte az Izráelt érő szerencsétlenségeket, és amikor az izraeliták a segítségüket kérték az ellenséges seregek visszaveréséhez, az edomiták nem hogy nem álltak melléjük, de még ellenük is fordultak. Ezek felett a bűnök felett nem lehet többé szemet hunyni. A könyv a beteljesedés és Sion szabadulásának az ígéretével zárul az utolsó napon, amikor Isten népe újra birtokba veszi a földet, és maga az Úr uralkodik fölöttük.

Mit vetít előre a könyv: Abdiás könyvének 21. verse Krisztus és az Egyház előképe. „És a Sion hegyére szabadítók mennek fel, hogy megítéljék Ézsau kegyét; és az Úré lesz a királyság.” (Károli) Ezek a „szabadítók” Krisztus apostolai, az Ige szolgái és különösen azok, akik az utolsó időkben hirdetik Isten Igéjét. Ők azok, akik Krisztus evangéliumával a szabadulást és megváltást hirdetik, s azt is megmutatják, hogy miként lehet a mienk. Rajtuk és az igehirdetésükön keresztül jut el a megváltás örömhíre minden emberhez. Bár Krisztus az egyedüli Megváltó, az üdvösségünk szerzője, ahogy közelegnek az utolsó idők, egyre többen lépnek színre az Evangélium „szabadítói” közül is.

Gyakorlati alkalmazás: Ha hűek maradunk Istenhez, Ő győzelmet ad nekünk. Edommal ellentétben segítenünk kell másokon a szükség idején. A büszkeség bűn. Semmire sem lehetünk büszkék, kivéve Jézus Krisztust, és mindazt, amit értünk véghezvitt.

EnglishVissza a magyar oldalra

Abdiás könyve
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries