settings icon
share icon

Zakariás könyve

Szerző: A Zakariás 1:1 szerint Zakariás próféta Zakariás könyvének a szerzője.

Keletkezés ideje: Zakariás könyve valószínűleg két fő szakaszban, Kr. e. 520 és 470 között íródott.

A könyv célja: Zakariás hangsúlyozta, hogy Isten a prófétákon keresztül akarta tanítani, figyelmeztetni és helyreigazítani a népét, de az emberek sajnos nem hallgattak rájuk. Bűneikkel Isten büntetését vonták magukra, és immár a prófétáik sem szóltak igazat. A történelem tanúsága szerint ebben az időszakban nem volt népszerű a prófétaság a zsidók körében, ezért aztán az Ó- és az Újszövetség közötti ún. intertestamentális korban semmilyen maradandó prófétai üzenet nem hangzott el Isten népe felé.

Kulcsigék: Zakariás 1:3: „Mondd meg azért népednek: Ezt mondja a Seregek URa: Térjetek meg hozzám, így szól a Seregek URa, és én is hozzátok térek! - mondja a Seregek URa.”

Zakariás 7:13: „Nem hallgattak rá, amikor ő kiáltott, ezért így szól a Seregek URa: Én sem hallgatom meg őket, ha hozzám kiáltanak.”

Zakariás 9:9: „Örvendj nagyon, Sion leánya, ujjongj, Jeruzsálem leánya! Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos, és szamáron ül, szamárcsikó hátán.”

Zakariás 13:9: „Ezt a harmadrészt is tűzbe teszem, megtisztítom őket, ahogyan az ezüstöt tisztítják, megpróbálom őket, ahogyan az aranyat próbálják. Ő segítségül hívja nevemet, én pedig meghallgatom őt. Ezt mondom: Népem ő, és ő ezt mondja: URam, Istenem!”

Rövid összefoglalás: Zakariás könyve azt tanítja, hogy az üdvösség minden ember számára elérhető. Az utolsó fejezetben leírtak szerint a világ minden tájáról jönnek az emberek Istent imádni, Isten ugyanis azt szeretné, ha mindenki Őt követné. Ez korántsem egyenlő az univerzalizmus tanával, miszerint minden ember üdvözül, mert Isten természetéből fakadóan mindeneket üdvözít. Zakariás könyve nem erről beszél, hanem azt tanítja, hogy Isten szeretné, ha minden ember Őt imádná és mindenkit el is fogad, aki Őt imádja – nemzeti vagy politikai hovatartozástól függetlenül. Végül Zakariás arról prédikál, hogy Isten az egész világ szuverén ura, még ha olykor nem így tűnik is a számunkra. Látomásai rávilágítanak, hogy Isten pontosan látja a jövőt. Beavatkozik a világ folyásába, és Ő dönti el, hogy mi legyen a földi események végkifejlete. Meghagyja az embereknek azt a szabadságot, hogy döntsenek Isten követése és a lázadás között, de felelősségre vonja őket a döntéseikért. Az utolsó fejezetben még a természet erői is meghajolnak Isten akarata előtt.

Mit vetít előre a könyv: Zakariás könyvében számos próféciát találunk Jézus Krisztusról és a messiási korszakról. A könyv központi témája Krisztus – kezdve attól az ígérettől, hogy a Messiás közöttünk fog lakni (Zak 2:14; Mt 1:23), a Kő és a Sarj hasonlatán át (Zak 3:8-9, 6:12-13; Ézs 1:1; Lk 20:17-18) egészen a második eljövetel ígéretéig, amikor azok, akik átszegezték Krisztust, feltekintenek majd rá és gyászolják Őt (Zak 12:10; Jn 19:33-37). Jézus Izráel megváltója, Ő a forrás, aki vérével elmossa mindazok bűnét, akik hozzá jönnek, hogy üdvösséget nyerjenek (Zak 13:1; Jn 1:7).

Gyakorlati alkalmazás: Isten ma is őszinte imádatot és erkölcsös életet vár tőlünk. Zakariás ledöntötte a faji és nemzeti előítélet korlátait, s ez bennünket is arra figyelmeztet, hogy minden társadalmi réteg felé nyújtsuk ki a kezünket. Nyelvtől, valamint nemzeti, faji és kulturális hovatartozástól függetlenül minden emberhez el kell juttatni Isten üdvösségre szóló meghívását. Ez az üdvösség csak azért lehet a miénk, mert Jézus Krisztus helyettünk halt meg és értünk ontotta a vérét kereszten. Ám ha visszautasítjuk váltsághalálát, nincs más áldozat, amely által megbékélhetnénk Istennel. Nem adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk (ApCsel 4:12). Nincs vesztegetni való időnk – ma van az üdvösség napja (2Kor 6:2)!

EnglishVissza a magyar oldalra

Zakariás könyve
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries