settings icon
share icon

Ruth könyve

Szerző: Ruth könyve nem nevezi meg a szerzőjét, de a hagyomány szerint Sámuel próféta írta.

Keletkezés ideje: Ruth könyvének pontos keletkezési dátuma ismeretlen, azonban a legelfogadottabb nézet szerint valamikor Kr. e. 1011 és 931 között íródhatott.

A könyv célja: Ruth könyve az izraelitákhoz íródott. Arra tanít, hogy az igaz szeretet olykor megalkuvást nem ismerő áldozatot kíván az embertől. Bármilyen legyen is a földi sorsunk, mindnyájunk számára adott a lehetőség, hogy Isten elvárásai szerint éljünk. Az igaz szeretet és kedvesség elnyeri jutalmát. Isten gazdagon megáldja mindazokat, akik engedelmesen igyekeznek élni. Aki engedelmesen él, tudja, hogy Isten tervében nincsenek „véletlenek”. Isten könyörül a könyörülőkön.

Kulcsigék: Ruth 1:16 „De Ruth azt felelte: Ne unszolj engem, hogy elhagyjalak és visszatérjek tőled. Mert ahová te mégy, odamegyek, ahol te megszállsz, ott szállok meg. Néped az én népem, és Istened az én Istenem.”

Ruth 3:9: „Megkérdezte: Ki vagy te? Az így felelt: Én vagyok Ruth, a szolgálód. Terítsd rá ruhád szárnyát szolgálódra, mert közeli rokon vagy te.”

Ruth 4:17: „A szomszédasszonyok nevet adtak neki, és azt mondták: Fia született Naominak! És elnevezték őt Óbédnak. Ez volt Dávid apjának, Isainak az apja.”

Rövid összefoglalás: Ruth könyvének cselekménye egy a Holt-tenger vidékétől északkeletre eső pogány országban, Moáb földjén kezdődik, de később Betlehemben folytatódik. Ez az igaz történet a bírák korában játszódik, vagyis azokban a szomorú időkben, amikor az izraeliták újra meg újra fellázadtak Isten ellen, és kudarcot kudarcra halmoztak. Az izraelita származású Elimeleket és feleségét, Naomit egy éhínség űzte el szülőföldjéről Moáb földjére. Elimelek halála után Naomi magára maradt két fiával, akik nem sokkal később két moábita lányt vettek feleségül. Az egyikük neve Orpá volt, a másiké pedig Ruth. Később mindkét fiú meghalt, és Naomi egyedül maradt menyeivel az idegen országban. Orpá visszatért a szüleihez, ám Ruth úgy döntött, hogy Naomi mellett marad és elkíséri Bethelembe. A szeretetről és elkötelezettségről szóló történet azzal ér véget, hogy Ruth férjhez megy egy Boáz nevű gazdag emberhez, akinek fiút szül, s ez az Obed nevű fiúgyermek lesz később Dávid nagyapja és Jézus egyik őse. Ruth az engedelmessége révén abban a kiváltságban részesült, hogy bekerülhetett a krisztusi vérvonalba.

Mit vetít előre a könyv: Ruth könyvének központi témája a szegény rokon megváltása. Boáz Ruth elhunyt férje révén Ruth rokonának számított, és a Mózesi törvényben előírt kötelezettségét teljesítve megváltotta Ruthot a szegénységéből (3Móz 25:47-49). Jézus Krisztus is ugyanezt tette velünk, amikor megváltott bennünket nyomorult állapotunkból, a bűn szolgaságából. Mennyei Atyánk a saját Fiát küldte a keresztre, hogy Isten gyermekeivé, s így Krisztus testvéreivé lehessünk. Krisztus a Megváltónk, s ezzel a rokonaivá lettünk.

Gyakorlati alkalmazás: Ruth történetében világosan látszik hatalmas Istenünk szuverenitása. Ő vezette Ruthot lépésről-lépésre, míg nem csupán gyermekévé, de Jézus Krisztus ősanyjává is lett (Mt 1:5). Ugyanígy bizonyosak lehetünk afelől, hogy Istennek a mi életünkre is személyre szabott terve van. Ahogyan Naomi és Ruth bízott Isten gondviselésében, úgy kell bíznunk benne nekünk is.

Ruth a Példabeszédek 31. részében bemutatott derék asszony egyik szemléletes példájaként áll előttünk. Amellett, hogy elkötelezett volt a családja iránt (Ruth 1:15-18; Péld 31:10-12) és Istenre bízta magát (Ruth 2:12; Péld 31:30), a beszéde is tetszett Istennek. Ruth Naomihoz és Boázhoz egyaránt szeretettel, kedvesen és tiszteletteljesen beszélt, akárcsak a Példabeszédek 31. részében említett derék asszony, akinek a „szája bölcsességre nyílik, és nyelve szeretetre tanít” (26. vers). Napjainkban keresve se találnánk követésre méltóbb példát az asszonyok között, mint amilyen Ruth volt.

EnglishVissza a magyar oldalra

Ruth könyve
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries