settings icon
share icon

Nehémiás könyve

Szerző: Nehémiás könyve nem nevezi meg a szerzőjét, de mind a zsidó, mind a keresztény hagyomány szerint Ezsdrás próféta írta. Ez az elképzelés azon a tényen alapul, hogy Ezsdrás és Nehémiás könyve eredetileg egyetlen könyvet alkottak.

Keletkezés ideje: Nehémiás könyve vélhetően Kr. e. 445 és 420 között íródott.

A könyv célja: Nehémiás könyve, amely a Bibliában található történeti könyvek egyike, tovább folytatja az izraeliták babiloni fogságból való visszatérésének és a jeruzsálemi templom újjáépítésének elbeszélését.

Kulcsigék:

Nehémiás 1:3: „Elmondták nekem, hogy a megmaradtak, akik a fogság után maradtak meg, nagy bajban és gyalázatban vannak ott abban a tartományban. Jeruzsálem várfala csupa rés, és kapui tűzben égtek el.”

Nehémiás 1:11: „Ó, Uram, legyen figyelmes a füled szolgád imádságára és szolgáid imádságára, akik boldogok, hogy félhetik a te nevedet! Adj ma sikert szolgádnak, és add, hogy legyen hozzá irgalmas az az ember! Én ugyanis a király pohárnoka voltam.”

Nehémiás 6:15-16: „A várfal Elúl hónap huszonötödikére, ötvenkét nap alatt készült el. Amikor ezt meghallották ellenségeink, félni kezdtek a körülöttünk élő népek, és nagyot estek saját szemükben, mert fölismerték, hogy Istenünk segítségével lehetett véghezvinni ezt a munkát.”

Rövid összefoglalás: A héber származású Nehémiás Perzsiában élt, amikor a fülébe jutott, hogy megkezdődött a jeruzsálemi templom újjáépítése, ám aggodalommal töltötte el, hogy a várost nem veszi körül védőfal. Nehémiás arra kérte Istent, hogy használja őt a város megmentésére. Az Úr azzal válaszolt az imájára, hogy meglágyította a perzsa király, Artahsasztá szívét, aki nem csupán áldását adta Nehémiás vállalkozásához, hanem a szükséges építőanyagokat is biztosította. Nehémiás engedélyt kapott az uralkodótól a Jeruzsálembe való visszatérésre, ahol kormányzóvá nevezték ki.

A városfal építése az ellenállás és a vádaskodások dacára rendületlenül haladt, és az ellenséges hangok elnémultak. Az emberek — Nehémiás példáját követve – áldozatkészen ajánlották fel a pénzüket és a munkájukat, s így a fal minden nehézség ellenére mindössze 52 év leforgása alatt elkészült. Ám az összefogás rövid életű volt, és miután Nehémiás egy időre távozott a városból, a helybéliek újra elhagyták hitüket. Amikor Nehémiás 12 év elteltével visszatért Jeruzsálembe, a városban erős falakat, de gyenge embereket talált. Erkölcsi tanításba fogott, és nem válogatta meg az eszközeit. „Ezért szidtam és átkoztam őket, sőt egyeseket megvertem és megtépáztam” (13:25). Istenhez imádkozva állította helyre az igaz istentiszteletet, és arra biztatta a népet a lelki ébredés érdekében, hogy olvassák Isten Igéjét és engedelmeskedjenek neki.

Mit vetít előre a könyv: Nehémiás annyiban hasonló Jézushoz, hogy mindketten lángoló szeretettel szerették Isten népét, ami arra késztette őket, hogy közbenjárjanak az emberekért Isten trónja előtt.

Gyakorlati alkalmazás: Nehémiás arra tanította az izraelitákat, hogy tiszteljék és szeressék az Írásokat. Nehémiás szerette Istent és minden vágya volt, hogy az izraeliták az Urat tiszteljék és dicsőítsék, ezért hitre és engedelmességre vezette őket. Ugyanilyen fontos, hogy a keresztények is szeressék, tiszteletben és emlékezetükben tartsák a Biblia igazságait, éjjel-nappal gondolkodjanak róluk, és minden lelki szükségükben ezekből merítsenek. „A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre; hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.” — olvassuk a 2Timóteus 3:16-17 versekben. Ha mi is vágyjuk átélni az izraeliták által tapasztalt lelki ébredést (Neh 8:1-8), Isten Igéjénél kell kezdenünk.

Mindnyájunknak őszinte együttérzést kel tanúsítanunk azok iránt, akik testi vagy lelki sebeket hordoznak, ám annak semmilyen bibliai alapja nincs, hogy csupán együtt érezzünk velük, de tenni ne tegyünk értük. Időnként ki kell lépnünk a komfortzónánkból, hogy hatékonyan szolgálhassunk mások felé. Maximálisan hinnünk kell egy adott ügyben, mielőtt akár az időnkből, akár a pénzünkből áldoznák rá. Ha engedjük, hogy Isten szolgáljon rajtunk keresztül, még a hitetlenek is tudni fogják, hogy Isten munkájának szemtanúi.

EnglishVissza a magyar oldalra

Nehémiás könyve
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries