settings icon
share icon

Hóseás könyve

Szerző: Az Hóseás 1:1 Hóseás prófétát nevezi meg Hóseás könyvének szerzőjeként. A könyv Hóseás személyes beszámolója azokról a prófétai üzenetekről, amelyeket Isten népéhez és a világhoz intézett. Hóseás Izráel egyetlen prófétája, aki írott próféciákat hagyott hátra, amelyeket élete későbbi évei során jegyeztek le.

Keletkezés ideje: Hóseás, Beeri fia viszonylag hosszú időn keresztül, körülbelül Kr.e. 785-től 725-ig prófétált. Hóseás könyve vélhetően Kr. e. 755 és 725 között íródott.

A könyv célja: Hóseás azért írta könyvét, hogy emlékeztesse az izraelitákat – és bennünket is – arra, hogy a mi Istenünk szerető Isten, aki mindvégig hűséges marad a népével kötött szövetséghez. Annak ellenére, hogy Izráel újra meg újra a hamis istenek felé fordult, Isten töretlenül szerette őket, akár egy hosszútűrő férj a hűtlen feleségét. Hóseás könyve egyben figyelmeztetés is azoknak, akik hátat akarnak fordítani Isten szeretetének. Hóseás és Gómer házassága azt szimbolizálja, hogy Isten szereti Izráel bálványimádó népét, s ezt a bűnnel, az ítélettel és a megbocsátó szeretettel kapcsolatos gazdag metaforák érzékeltetik.

Kulcsigék:

Hós 1:2: „Amikor az ÚR szólni kezdett Hóseáshoz, ezt mondta Hóseásnak az ÚR: Menj, végy feleségül egy parázna nőt, és legyenek gyermekeid a paráznától, mert rútul paráználkodik ez az ország, hátat fordít az ÚRnak.”

Hós 2:25: „Mert bevetem vele a földet, és akit „Nincs irgalom”- nak hívnak, ahhoz irgalmas leszek, a „Nem népem”- nek ezt mondom: Népem vagy, ő pedig ezt mondja: Én Istenem!”

Hós 6:6: „Mert szeretetet kívánok, és nem áldozatot, Isten ismeretét, és nem égőáldozatokat.”

Hós 14:3, 5: „Ezeket a szavakat vigyétek magatokkal, amikor megtértek az ÚRhoz, ezt mondjátok neki: Bocsáss meg minden bűnt, és fogadd szívesen, ha ajkunk gyümölcsét áldozzuk neked! Asszíria nem segít meg minket, lóra sem ülünk többé. Nem nevezzük többé Istenünknek kezünk csinálmányát. Csak nálad talál irgalmat az árva. […] Kigyógyítom őket a hűtlenségből, szívből szeretni fogom őket, mert elfordult róluk haragom.”

Rövid összefoglalás: Hóseás könyve két fő részre osztható: (1) A Hóseás 1:1-3:5 egy házasságtörő feleséget és egy hűséges férjet mutat be, ami a bálványimádó Izráel Isten iránti hűtlenségét szimbolizálja; (2) A Hóseás 3:6-14:9 ítéletet mond Izráel, és különösen Samária fölött a bálványimádás miatt, de majdani helyreállásukat is hirdeti.

A könyv első része lírai eszközökkel mutatja be, hogyan tértek vissza Isten gyermekei újra meg újra a bálványok imádatához. Isten megparancsolja Hóseásnak, hogy vegye feleségül Gómert. Három gyermekük születik, ám nem sokkal ezután Gómer hűtlen lesz Hóseáshoz és szeretőket kezd tartani. Történetük szimbolikus tartalma már az első részben világossá válik, ahol Hóseás ahhoz hasonlítja Izráel cselekedeteit, amikor egy feleségből prostituált lesz. A második részben Hóseás az izraelitákat ostorozza bűneik miatt, ám az elmarasztaló szavakat Isten ígéretei követik.

Hóseás könyve profetikus beszámoló Istennek a gyermekei iránt tanúsított rendületlen szeretetéről. Isten hálátlan és érdemtelen teremtményei az idők kezdete óta élvezhették Isten szeretetét és kegyelmét, miközben képtelenek voltak távol tartani magukat a bűnöktől.

Hóseás könyvének utolsó szakaszában azt láthatjuk, hogy miként állítja helyre gyermekeit a szerető Isten, aki megbocsátja eltévelyedésüket, ha bűnbánó szívvel visszatérnek hozzá. Hóseás könyvének profetikus üzenete Izráel Messiásának mintegy 700 évvel későbbi eljövetelét vetíti előre. Az újszövetségi szerzők gyakran idéznek Hóseástól.

Mit vetít előre a könyv: A Hóseás 2:23-ben olvassuk azt a Róma 9:25-ben és az 1Péter 2:10-ben is elhangzó, gyönyörű prófétai üzenetet, mely szerint Isten a pogányokat [nem zsidókat] is a gyermekeivé fogadja. A pogányok eredetileg nem voltak „Isten népe”, ám a kegyelmes Isten elküldte Jézus Krisztust, hogy a belé vetett hit által mi is beoltassunk az izraeliták fájába (Róma 11:11-18). Ez egy fantasztikus igazság az Egyházzal kapcsolatban — igazi „titok”, hiszen Krisztus előtt egyedül a zsidókat tekintették Isten népének. Amikor eljött Krisztus, Isten ideiglenesen megvakította a zsidókat addig, „amíg a pogányok teljes számban be nem jutnak” (Róm 11:25).

Gyakorlati alkalmazás: Hóseás könyve Istennek a népe iránt tanúsított feltétel nélküli szeretetéről biztosít bennünket. Ugyanakkor arról is képet ad, hogy Isten gyermekei cselekedeteikkel nem tisztelik kellőképpen és haragra ingerlik Istent. Hogyan kezelheti egy gyermek ilyen tiszteletlenül Édesatyját, akitől annyi szeretetet, jóságot és kedvességet kapott? Mégis ezt tesszük évszázadok óta. Amikor arról gondolkozunk, hogy miként fordítottak hátat Istennek az izraeliták, elég a tükörbe néznünk, és megláthatjuk őket.

Emlékezzünk meg róla, hogy mi mindent tett értünk Isten, mert csak így leszünk képesek arra, hogy ne utasítsuk vissza Krisztust, aki az örök élet dicsőségével ajándékoz meg bennünket a megérdemelt pokol helyett. Nagyon fontos, hogy megtanuljuk tisztelni a Teremtőt. Hóseás megmutatta, hogy ha hibát követtünk el, de bánjuk, amit tettünk, és hajlandóak vagyunk megtérni belőle, Isten újra megmutatja nekünk soha véget nem érő szeretetét (1Jn 1:9).

EnglishVissza a magyar oldalra

Hóseás könyve
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries