settings icon
share icon

Ezékiel könyve

Szerző: A könyv szerzője Ezékiel próféta (Ez 1:3), aki Jeremiás és Dániel kortársa volt.

Keletkezés ideje: Ezékiel könyve valószínűleg Kr. e. 593 és 565 között íródott, a zsidók babiloni fogsága idején.

A könyv célja: Ezékiel nemzedékének tagjai egyszerre voltak mérhetetlenül bűnösök és teljesen reményvesztettek. Ezékiel prófétai üzenetével próbálta azonnali megtérésre sarkallni őket és bizalmat ébreszteni bennük a távoli jövőt illetően. Azt tanította, hogy: (1) Isten embereken keresztül közvetíti üzenetét; (2) Isten népének a vereség és a kétségbeesés idején is el kell ismernie Isten mindenható voltát; (3) Isten Igéje sosem vall kudarcot; (4) Isten mindenütt jelen van, ezért mindenhol lehet imádni; (5) az embereknek engedelmeskedniük kell Istennek, ha áldásokban akarnak részesülni; valamint (6) el fog jönni Isten Országa.

Kulcsigék:

Ezékiel 2:3-6: „Ezt mondta nekem: Emberfia, elküldelek téged Izráel fiaihoz, a lázadó néphez, amely fellázadt ellenem. Hűtlenek voltak hozzám ők is, őseik is egészen a mai napig. A makacs és konok szívű fiakhoz küldelek. Mondd nekik: Így szól az én Uram, az ÚR! […] Akár hallgatnak rá, akár nem törődnek vele, hiszen engedetlen nép ez, de majd megtudják, hogy próféta volt közöttük. Te pedig, emberfia, ne félj tőlük, beszédüktől se félj! Ha csalán és tövis szurkál is téged, ha skorpiók közt ülsz is, akkor se félj beszédüktől, ne rettegj tőlük, hiszen engedetlen nép ez.”

Ezékiel 18:4: „Mert minden lélek az enyém: az apák lelke is, meg a fiak lelke is az enyém. Annak a léleknek kell meghalnia, aki vétkezik.”

Ezékiel 28:12-14: „Te voltál a mintakép, tele bölcsességgel, tökéletesen szép. Édenben, Isten kertjében voltál, mindenféle drágakő borított: rubin, topáz és jáspis, krizolit, ónix és nefrit, zafír, karbunkulus és smaragd. Aranyból készültek foglalataid, és a rajtad levő vésetek teremtésed napján elkészültek. Fölkent kerúbot adtam melléd, hogy oltalmazzon, Isten szent hegyén voltál, tüzes kövek közt járkáltál.”

Ezékiel 33:11: „Ezt mondd nekik: Életemre mondom - így szól az én Uram, az ÚR -, hogy nem kívánom a bűnös ember halálát, hanem azt, hogy a bűnös megtérjen útjáról, és éljen. Térjetek meg, térjetek meg gonosz utaitokról! Miért halnátok meg, Izráel háza?”

Ezékiel 48:35: „A város neve pedig ez lesz: Ott van az ÚR!”

Rövid összefoglalás: Hogyan viseljük magunkat egy eltévelyedett világban? Ezékiel harminc évesen kezdte volna élete végéig tartó papi szolgálatát, ám huszonöt éves korában kiszakították szülőföldjéről és Babilonba hurcolták. Öt éven át a kétségbeesés mocsarában vergődött, ám amikor harmincéves lett, csodálatos látomásban meglátta Jahve dicsőségét, s ez meghatározta a Babilonban töltött további éveit. A pap és próféta felismerte, hogy Isten nincs a szülőföld határai közé szorítva, hanem az egész világ Istene, és Ő tartja kezében az összes embert és nemzetet. Isten Babilonban közölte Ezékiellel a népeknek szóló üzenetét. Az isteni elhívás gyökeresen átformálta a prófétát, aki attól kezdve mindennél többre tartotta Isten Igéjét. Rájött, hogy ő maga sehogyan nem segíthet a foglyok keserű helyzetén, de meg volt győződve afelől, hogy Istennek van Szava hozzájuk, és általa nehéz körülményeik ellenére is győztesek lehetnek. Ezékiel különböző módszereket alkalmazva közvetítette népe felé Isten Igéjét. Művészi eszközzel élve rajzot készített Jeruzsálemről, szimbolikus cselekedeteket hajtott végre és olykor szokatlanul viselkedett, csak hogy felkeltse az emberek figyelmét. Még a haját és a szakállát is levágatta annak bemutatásául, hogy Isten mit tenne Jeruzsálemmel és a város lakóival.

Ezékiel könyve négy fő részre osztható:
1-24. rész: próféciák Jeruzsálem romjairól
25-32. rész: próféciák Istennek a környező népek feletti ítéletéről
33. rész: Izráel utolsó felhívása a megtérésre
34-48. rész: próféciák Izráel jövőbeni helyreállításáról

Mit vetít előre a könyv: Ezékiel könyvének 34. részében Isten gonosz pásztorokként ítéli el Izráel vezetőit, mert rosszul viseltek gondot a népére. Izráel juhai helyett inkább önmagukkal törődtek, s azokat kihasználva ettek-ittak és ruházkodtak, akiket vezetniük kellett volna (Ez 34:1-3). Jézus ezzel szemben a jó Pásztor, aki leteszi az életét a juhaiért és megvédi őket a rájuk törő farkasokkal szemben (Jn 10:11-12). A 34. rész 4. verse gyengének, betegnek, sérültnek és elveszettnek nevezi azokat, akik felé nem szolgáltak a pásztorok. Jézus a nagy Orvos, aki kereszthalálával gyógyulást szerzett lelki sebeinkre (Ézs 53:5). Ő az, aki megkeresi és megtartja, ami elveszett (Lk 19:10).

Gyakorlati alkalmazás: Ezékiel könyve friss és élő találkozásra hív bennünket Ábrahám, Mózes és a próféták Istenével. Vagy mi diadalmaskodunk, vagy fölöttünk fognak diadalmaskodni. Ezékiel kihívást intéz felénk: lássuk meg mi is az Úr hatalmát, bölcsességét, örök jelenlétét és szentségét, s ez a látomás formálja át az egész életünket! Értsük meg, hogy minden ember szíve a gonoszra hajlik! Vegyük tudomásul, hogy Isten felelősségre vonja szolgáit azért, hogy figyelmeztették-e a bűnös embereket a rájuk leselkedő veszélyre! S végül kerüljünk élő kapcsolatba Jézus Krisztussal, aki azt mondta, hogy az Ő vérében új szövetség van!

EnglishVissza a magyar oldalra

Ezékiel könyve
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries