Jautājumi par Teoloģiju


Kāda ir teoloģijas definīcija?

Kas ir sistemātiskā teoloģija?

Kas ir Kristiešu pasaules uzskats?

Kalvinisms pret Armīnismu – kurš no šo viedokļiem ir pareizs?

Kas ir pirms tūkstošgade?

Kas ir dispensacionālisms un vai tas ir Bībelisks termins?

Kas ir iepriekš nolemtība? (predestinācija) Vai iepriekš nolemtība ir Bībeliska?

Ko nozīmē skaitlis Amilēnisms, tūkstošgades neeksistēšana?

Kādas ir grēku izpirkšanas teorijas?

Kas ir Kristīgā apoloģētika?

Kas ir Kristiešu ētika?

Kas ir Derības teoloģija un vai tā ir Bībeliska?

Kas ir dievišķā tālredzība jeb providence (augstākā griba, kas lemj visu)?

Kas ir galvenā atklāsme un kas ir īpašā atklāsme?

Kas ir pēc- tūkstošgade?

Kas ir Reformētā (pārveidotā jeb uzlabotā) Teoloģija?

Kas ir aizstājošā jeb aizvietojošā teoloģija?

Kas ir Trīsvienība? Vai Trīsvienība ir Bībeliska?


Jautājumi par Teoloģiju