Kāda ir teoloģijas definīcija?


Jautājums: Kāda ir teoloģijas definīcija?

Atbilde:
Vārds ”teoloģija” ir radies no diviem grieķu vārdiem un sakombinējot šos vārdus kopā lasām - ”mācība par Dievu.” Kristiešu teoloģija ir vienkārša un mēģina saprast Dievu tieši tādā veidā, kādā Viņš Sevi ir atklājis. Tomēr, neviena teoloģija nav spējīga izprast Dievu un Viņa ceļus visā pilnībā, jo Dievs ir bezgalīgs un mūžīgi mūžos augstāks par mums. Tāpēc, katrs mēģinājums aprakstīt Dievu nekad nebūs pilnīgs (Rom.11:33-36). Tomēr, Dievs grib, lai mēs Viņu zinām vismaz tādā pakāpē, kādā esam spējīgi Viņu saprast. Teoloģija ir māksla un zinātne kopā, kas cenšas uzzināt visu, ko vien var uzzināt un saprast lietas par Dievu organizētā, saprotamā veidā. Daži cilvēki mēģina izvairīties no teoloģijas, jo viņi tic, ka tā ir sadalīta. Kaut gan to pienācīgi saprotot tā ir vienota. Piemērota un pareiza teoloģiskā mācība ir laba lieta. Tā ir mācība par Dieva Vārdu (2.Tim.3:16-17).

Teoloģijas studēšana, vienkārši runājot, ir rakšanās dziļāk un dziļāk Dieva Vārdā pakāpeniski atklājot vairāk un vairāk to, ko Viņš ir atklājis par Sevi. Studējot mēs saprotam, ka Viņš ir visu un visa Radītājs. Kad Mozus jautāja kas ir tas, kas viņu sūta pie faraona, tad Dievs atbildēja: ”ES ESMU, KAS ES ESMU” (2.Moz.gr.3:14). Vārds ES ESMU norāda uz personību. Dievam ir vārds tāpat, kā Viņš ir devis vārdus citiem. Vārds ES ESMU runā par brīvu, mērķtiecīgu un neatkarīgu personību. Dievs nav ēterisks spēks vai kosmiska enerģija. Viņš ir visu varena, visu zinoša, vienmēr pastāvoša, visu pārvaldoša Būtne ar prātu un gribu – ”personiskais” Dievs ir atklājis Sevi cilvēcei caur Savu Vārdu un caur Savu Dēlu Jēzu Kristu.

Studēt teoloģiju nozīmē zināt Dievu tādā pakāpē, ka mēs ikdienu slavinām Viņu paklausībā, mīlestībā un pateicībā. Ievērojiet progresu: vispirms mums ir jāiepazīst Dievs, lai mēs Viņu varētu mīlēt; vispirms mums ir jāmīl Dievs, lai mēs iegūtu vēlmi paklausīt Viņam. Kā blakusprodukts tam, mūsu dzīves tiek neizmērojami bagātinātas ar mierinājumu, atbalstu un cerību, ko Viņš sniedz visiem tiem, kuri zina Viņu, mīl un paklausa. Vāja teoloģija un virspusēja, neakurāta Dieva saprašana komforta un cerības vietā, pēc kā visi ilgojas, ievieš mūsu dzīvēs gluži pretējo. Zināt Dievu ir bezgala svarīgi. Mēs esam cietsirdīgi un nežēlīgi paši pret sevi, ja mēģinām dzīvot savas dzīves bez zināšanām par Dievu. Šī pasaule ir sāpju un ciešanu pilna, dzīve uz šīs pasaules bieži vien ir nepatīkama un pilna vilšanos. Noraidot teoloģiju cilvēki nolemj sevi dzīvei bez mērķa un virziena. Bez teoloģijas mēs izpostam un izšķiežam savas dzīves un dvēseles.

Visiem Kristiešiem vajadzētu nodoties teoloģijai – spraigai, personīgai Dieva izzināšanai kārtībā, lai zinātu, mīlētu un paklausītu Viņam ar kuru mēs priekā un laimē galu galā pavadīsim kopā visu mūžību.

English
Atpakaļ uz latvisko versiju
Kāda ir teoloģijas definīcija?