settings icon
share icon
Jautājums

Kas ir iepriekš nolemtība? (predestinācija) Vai iepriekš nolemtība ir Bībeliska?

Atbilde


Vēstulē Rom.8:29-30 ir rakstīts: ”Tos, par kuriem Dievs jau iepriekš ir lēmis, tos Viņš arī noteica izveidot līdzīgus Sava Dēla tēlam, lai Viņš būt pirmdzimtais daudzu brāļu vidū. Un, par kuriem Viņš jau iepriekš ir noteicis, tos Viņš arī aicina, un, kurus aicina, tos arī attaisno, un, kurus attaisno, tos arī pagodina.” Vēstulē Ef.1:5, 11 Pāvils saka: ”Viņš jau iepriekš lēmis mūs pieņemt par saviem dēliem caur Jēzu Kristu saskaņā ar Viņa patiku un gribu. ...Viņā arī mēs pēc Dieva sākotnējā nodoma kļuvām par īpašumu Dievam, kas visas lietas dara pēc savas gribas lēmuma.” Daudzi cilvēki izrāda naidīgumu pret iepriekš nolemtības mācību. Tomēr iepriekš nolemtība ir Bībeliska mācība. Svarīgi ir saprast, ko iepriekš nolemtība nozīmē no Bībeles skata punkta.

Iepriekš nolemtība- predestinācija- (Izcelsme - latīņu ‘’praedestinatio’’ iepriekš nolemt, nosacīt; kā arī mācība , ka cilvēces, kā arī katra cilvēka dzīves attīstība notiek ar Dieva gribu). Iepriekš nolemtība nozīmē, ka Dievs ir noteicis un jau zina noteiktas lietas pirms noliktā laika. Ko Dievs bija nolēmis pirms noliktā laika? Saskaņā ar vēstulē Rom.8:29-30 rakstīto Dievs jau iepriekš ir nolēmis, ka noteikti indivīdi būs pielāgoti tā, ka atbildīs Viņa Dēla tēlam- aicināti, attaisnoti un cildināti. Būtībā, Dievs nolemj iepriekš, ka daži indivīdi būs glābti, bet daži nē. Neskaitāmi panti Svētajos Rakstos apliecina, ka ticīgie Kristū ir izvēlētie (Mateja 24:22, 31; Marka 13:20, 27; Rom.8:33, 9:11, 11:5-7, 28; Ef.1:11; Kol.3:12; 1.Tes.1:4; 1 Tim.5:21; 2 Tim.2:10; Titam 1:1; 1.Pēt.1:1-2, 2:9; 2.Pēt.1:10). Iepriekš nolemtība ir Bībeles mācība, ka Dievs savā suverenitātē (augstākā vara) izvēlas noteiktus indivīdus, kuri taps glābti.

Visbiežākais iebildums šai mācībai ir tas, ka tas nav taisnīgi un godīgi. Kā Dievs var izvēlēties vienu, bet otru nē? Svarīga lieta, kas jāatceras ir tā, ka neviens nav pelnījis tikt glābts. Mēs visi esam grēcinieki (Rom.3:23) un visi esam pelnījuši mūžīgo sodu (Rom.6:23). Kā rezultātā Dievs būtu pilnīgi taisns, ja visus mūs atstātu un ļautu pavadīt mūžību ellē. Tomēr Dievs izvēlas glābt. Viņš nav ne netaisns, ne negodīgs attiecībā uz neizvēlētajiem, jo viņi ir vērti tā, ko viņi saņem. Ja Dievs izvēlas pret kādu būt žēlīgs un laipns, tas nenozīmē, ka Viņš ir netaisnīgs pret citiem. Neviens un neko nav pelnījis saņemt no Dieva. Tāpēc nevienam nav tiesību apstrīdēt to, ka viņš kaut ko nav saņēmis. Kā piemērs tam varētu būt- ja kāds tirgus laukumā izdala naudu un tikai pieci no divdesmit klātesošajiem paspēj to paņemt, tad vai atlikušajiem piecpadsmit būtu jebkādas tiesības iebilst un pretendēt uz godīgumu? Iespējams viņi to darītu. Kaut gan īstenībā viņiem nav nekādu tiesību uz kaut ko pretendēt vai sūdzēties. Kāpēc? Vienkārši tāpēc, ka tas, kas izdalīja naudu nebija parādā nevienam. Viņš vienkārši nolēma būt cēlsirdīgs.

Ja Dievs izvēlas, kurš būs glābts, tad vai tas neiedragā un nemazina mūsu brīvo gribu izvēlēties un ticēt Kristum? Bībele apgalvo, ka mums ir brīva izvēle- visi, kas tic Jēzum Kristum taps glābti (Jāņa ev.3:16; Rom.10:9-10). Nekur Bībelē nav teikts, ka Dievs ir noraidījis kādu, kas Viņam tic, vai arī aizgriezies no kāda, kas Viņu meklē (5.Mozus gr.4:29). Tomēr Dieva noslēpumainības pilnā iepriekš nolemtība kaut kādā veidā strādā roku rokā ar personu, kura ir vilkta pie Dieva (Jāņa ev.6:44) un tic pestīšanai (Rom.1:16).

Dievs nosaka, kurš būs glābts un mums jāizvēlas Kristus kārtībā, lai mēs taptu glābti. Abi fakti ir īsti un vienādi patiesi. Vēstulē Rom.11:33 ir teikts: ”Kāds Dieva bagātības un gudrības, un atziņas dziļums! Cik neizprotamas ir Viņa tiesas un neizdibināmi ir Viņa ceļi!”

EnglishAtpakaļ uz latvisko versiju

Kas ir iepriekš nolemtība? (predestinācija) Vai iepriekš nolemtība ir Bībeliska?
Kopīgojiet šo lapu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries