settings icon
share icon
Jautājums

Kas ir pēc- tūkstošgade?

Atbilde


Pēc - tūkstošgade ir viedoklis, Atklāsmes grāmatas 20 nodaļas interpretējums, kas saka, ka Kristus otrā atnākšana notiks pēc ”tūkstošgades” perioda - Kristiešu labklājības un valdīšanas zelta ēras. Šis apzīmējums iekļauj vairākus līdzīgus viedokļus par pasaules beigu laikiem un tas ir pretrunā ar pirms - tūkstošgades perioda viedokli (uzskats, ka Jēzus otrā atnākšana notiks pirms - tūkstošgades valdīšanas perioda un ka šī valdība ir burtisks tūkstošgadu valdījums) un nedaudz mazākā pakāpē ir pretrunā arī ar amillennialisma viedokli (t.i. nav burtiskas tūkstošgades).

Pēc - tūkstošgade ir ticība, ka Kristus atgriezīsies pēc kāda laika perioda, bet ne katrā gadījumā tam ir jābūt burtiskam 1000 gadu periodam. Tie, kuri atbalsta šo viedokli netulko nepiepildītos pravietojums pēc parastās, precīzās metodes. Viņi tic, ka Atkl.gr.20:4-6 rakstītais nav jāpieņem burtiski un tieši. Viņi tic, ka ”1000 gadi” vienkārši ir nenoteikts ”ilgs laika periods.” Kā arī, priedēklis ”pēc” norāda uz viedokli, ka Kristus atgriezīsies pēc tam, kad Kristieši (ne Kristus Pats) būs nodibinājuši uz zemes savu valstību.

Tie, kuri patur pēc - tūkstošgades viedokli tic, ka šī pasaule kļūs labāka un labāka (neskatoties uz gluži pretējo liecību reālajā dzīvē), tādējādi visa pasaule apvienosies un kļūs par ”Kristiešiem.” Pēc tam, kad visi būs kļuvuši par Kristiešiem, atgriezīsies Pats Kristus. Tomēr, šis viedoklis nesaskan ar to, kas attiecībā uz pasaules galu ir rakstīts Svētajos Rakstos. Atklāsmes grāmatā varam lasīt, ka visa pasaule būs lielu šausmu vieta nākotnē. Arī, 2.vēstulē Tim.3:1-7 pēdējās dienas ir aprakstītas kā ”šausmīgs laiks.”

Tie, kuri patur viedokli par pēc - tūkstošgades laika periodu, Svēto Rakstu interpretēšanā pielieto ne - precīzo metodi attiecībā uz nepiepildīto pravietojumu tulkošanu tādējādi piešķirot vārdiem pašu izdomātu jēgu un nozīmi. Pielietojot Rakstu tulkošanā šo metodi vienmēr rodas problēmas, jo atļauj piešķirt vārdiem citādu jēgu nekā tas ir patiesībā; persona atļaujas pieņemt, ka vārds, frāze vai pat vesels teikums nozīmē to, ko tā persona vēlas un kas tai ir pieņemamāks. Objektivitāte attiecībā uz vārdu ir zaudēta. Kad vārdi zaudē to patieso nozīmi, tad sazināšanās pati par sevi mitējas. Tomēr tas nav tas, ko Dievs bija nodomājis piešķirot valodas un saziņas līdzekļus. Dievs runā uz mums caur Savu rakstīto Vārdu, ar objektīvu nozīmi katram dotajam vārdam, lai domas un idejas būtu darītas zināmas tieši, un skaidri.

Normāls, precīzs Svēto Rakstu tulkojums noraida pēc - tūkstošgades domu un saglabā visu Svēto Rakstu normālu tulkojumu ieskaitot arī nepiepildītos pravietojumus. Svētajos Rakstos ir simtiem piemēru par piepildītajiem pravietojumiem. Ņemiet par piemēru pravietojumus attiecībā uz Kristu (Jes.gr.7:14; Mt.ev.1:23). Apsveriet Viņa nāvi par mūsu grēkiem (Jes.gr.53:4-9; 1.Pēt.2:24). Šie pravietojumi tika piepildīti tieši un precīzi; tā, kā tas bija rakstīts un tas ir pietiekošs iemesls ticēt, ka Dievs tāpat arī nākotnē turpinās piepildīt Savu Vārdu tieši un precīzi, kā Viņš ir teicis. Pēc- tūkstošgades viedoklis ir kļūdains tajā, ka Bībeles pravietojumus tulko subjektīvi un pieturas pie tā, ka tūkstošgades valstību nodibinās baznīca, bet ne Kristus Pats.

EnglishAtpakaļ uz latvisko versiju

Kas ir pēc- tūkstošgade?
Kopīgojiet šo lapu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries