settings icon
share icon
Jautājums

Kas ir galvenā atklāsme un kas ir īpašā atklāsme?

Atbilde


Galvenā un īpašā atklāsmes ir Dieva izvēlēti veidi, kā Viņš atklāj Sevi mums -cilvēcei. Galvenā atklāsme attiecas uz galvenajām patiesībām par Dievu, kuras ir redzamas un zināmas caur dabu. Īpašā atklāsme attiecas uz vairāk specifiskām patiesībām par Dievu, kuras var būt zināmas un redzamas caur pārdabiskiem notikumiem.

Attiecībā uz galveno atklāsmi Psalmi 19:2:5 ir paziņojums: ”Debesis daudzina Dieva godu, un izplatījums izteic Viņa roku darbu. Diena dienai to pauž, un nakts naktij to dara zināmu. Nav nekādas valodas, nedzird ne vārda, neskan to balss, tomēr to vēsts iziet pa visu pasauli un to pausme līdz zemes galiem.” Saskaņā ar šo pantu Dieva esamība, spēks un vara ir skaidri saredzami izpētot plašo universu. Kārtība, sarežģītība un visa radītā brīnišķīgums runā pats par sevi par varenā un godības pilnā Radītāja eksistenci.

Galvenā atklāsme ir mācīta arī vēstulē Romiešiem 1:20: ”Bet neredzamais – Dieva mūžīgais spēks un dievišķība – tas prātam atklājas Dieva redzamajos darbos, kas darīti kopš pasaules radīšanas. Tā, ka viņiem nav ar ko aizbildināties.” Tāpat kā 19 Psalmā arī vēstulē Romiešiem 1:20 Pāvils māca par Dieva mūžīgo varu un to, ka dievišķā daba ir ”skaidri saredzama” un ”saprotama” lūkojoties uz radīto un tāpēc cilvēcei nav iemesla noraidīt šos faktus. Ar šiem pantiem prātā galvenās atklāsmes definīcija varētu būt: ”Dieva atklāsme visiem cilvēkiem, visos laikos un visās vietās ir tāda, ka Dievs ir pierādījis Savu eksistenci, kā arī to, ka Viņš ir inteliģents, visuvarens un izcili neparasts.”

Īpašā atklāsme ir tāda, ka Dievs izvēlas atklāt Sevi caur pārdabiskām lietām. Šis iekļauj fiziskas Viņa parādīšanās caur sapņiem, vīzijām vai rakstītajam Dieva Vārdam un vissvarīgākais – caur Jēzu Kristu. Bībele ir aprakstījusi gadījumus, kad Dievs Sevi atklāj fiziski - (1.Moz.gr.3:8, 18:1; 2.Moz.gr.3:1-4, 34:5-7). Bībele ir aprakstījusi gadījumus, kad Dievs runā ar cilvēkiem caur sapņiem – (1.Moz.gr.28:12, 37:5; 1.Ķēn.gr.3:5; Dan.gr.2) un caur vīzijām – (1.Moz.gr.15:1; Ec.gr.8:3-4; Dan.gr.7; 2.Kor.12:1-7).

Galvenais un svarīgākais Dieva atklāsmē ir Viņa Vārds - Bībele, kas arī ir sava veida īpaša atklāsme. Dievs pārdabiskā, brīnumainā veidā vadīja Svēto Rakstu autorus tā, ka viņi visi uzrakstīja Dieva Vārdu cilvēcei precīzi un tieši neskatoties uz to, ka katrs izmantoja savus stilus un personīgas piezīmes. Dieva Vārds ir ”dzīvs un spēcīgs, un joprojām aktīvs” (Ebr.4:12). Dieva vārds ir iedvests un noderīgs mācībai, pietiekams it visam (2.Tim.3:16-17). Dievs jau no sākuma zināja, ka tradicionālā mutvārdu saziņa var būt nedroša un neprecīza, tāpēc patiesību par Sevi Viņš apņēmās paziņot jeb atklāt rakstītā formā. Viņš saprata arī to, ka cilvēku sapņi un vīzijas var būt iztulkoti nepareizi. Dievs nolēma atklāt cilvēcei it visu, ko tiem vajadzētu zināt par Viņu, ko Viņš sagaida un ko Viņš ir darījis cilvēces labā. Tas viss ir aprakstīts Bībelē.

Maksimālā, īpašās atklāsmes forma ir Jēzus Kristus personā. Dievs kļuva par parastu cilvēku (Jņ.ev.1:1, 14). Vislabāk šis ir pateikts vēstulē Ebr.1:1-3: ”Dievs senlaikos daudzkārt un dažādi caur praviešiem runāja uz tēviem, bet šajās pēdējās dienās viņš ir runājis uz mums caur Dēlu. Dievs ir licis viņu visam par mantinieku, caur viņu arī radījis visu pasauli.” Dievs kļuva par cilvēku, Jēzus Kristus personā, lai solidarizētos ar mums, dotu mums piemēru, mācītu mūs, atklātu mums Pats Sevi un vissvarīgākais – nodrošinātu mums pestīšanu caur Sevis pazemošanu ejot nāvē pie krusta (Fil.2:6-8). Jēzus Kristus ir maksimālā, augstākās pakāpes ”īpašā atklāsme” no Dieva mums.

EnglishAtpakaļ uz latvisko versiju

Kas ir galvenā atklāsme un kas ir īpašā atklāsme?
Kopīgojiet šo lapu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries