settings icon
share icon
Jautājums

Kāda ir Kristīgā ētika?

Atbilde


Kristīgā ētika ir ļoti labi rezumēta vēstulē Kol.3:1-6: ”Ja nu jūs esat augšāmcelti līdz ar Kristu, tiecieties pēc tā, kas augšā, kur Kristus sēž pie Deiva labās rokas. Savu prātu virziet uz to, kas augšā, ne uz zemes lietām, jo jūs esat mirusī un jūsu dzīvība līdz ar Kristu ir apslēpta Deivā. Kad Kristus – jūsu dzīvība – parādīsies, arī jūs līdz ar viņu tiksiet atklāti godībā. Nomērdējiet sevī to, kas jūsos pieder zemei: netiklību, nešķīstību, kaisli, samaitāto iekāri un mantkārību, kas ir elku dievība. Tā visa dēļ nāk Dieva dusmas pār nepaklausības dēliem.”

Par daudz vairāk kā tikai ”darīt” un ”nedarīt” sarakstu, Bībele sniedz detalizētu instrukciju kā mums vajadzētu dzīvot savas dzīves. Bībelē ir atrodams pilnīgi viss, ko vajadzētu zināt par Kristīgu dzīvi. Tomēr, dzīvē gadās situācijas, kuras Bībele nav izskaidrojusi vienkārši un saprotami. Kā mēs varam risināt ētiskās dilemmas, ar kurām nākas sastapties dzīves gaitā? Šādos gadījumos mums jāņem palīgā Kristiešu ētika.

Zinātne definē ētiku kā ”morāles un tikumības jēdzienu komplektu.” Tāpēc, Kristīgajai ētikai vajadzētu sastāvēt no principiem, kas atvasināti no Kristiešu ticības. Lai arī Dieva Vārds nenosedz pilnīgi visas dzīves situācijas, ar kurām saskaramies dzīves laikā, tomēr Viņa sniegtie pamata principi nosaka standartus pēc kuriem varam vadīties un kontrolēt uzvedību situācijās, par kurām nav dota skaidra un precīza norāde kā rīkoties.

Piemēram, Bībelē nekas nav paskaidrots par narkotiku lietošanu, tomēr pamatojoties uz Svēto Rakstu principiem mēs zināt, ka narkotiku lietošana nav pieļaujama. Vispirms, Bībele saka, ka mūsu ķermenis ir templis, kurā mājo Svētais Gars un caur šo templi mums ir jāciena Dievs (1.Kor.6:19-20). Zinot narkotiku graujošo iespaidu uz mūsu ķermeņiem - bojā vairākus orgānus – mēs saprotam, ka lietojot tās mēs sagraujam Svētā Gara templi. Tā ir necieņa pret Dievu. Bībele saka arī to, ka mums jāciena autoritātes, kuras Dievs ir iecēlis pār mums (Rom.13:1). Pieņemot nelegālo narkotiku dabu, lietojot tās, mēs nepaklausām autoritātēm saceļoties pret tām. Ja narkotiku lietošana būtu atļauta, tad vai tās drīkstētu lietot? Nē, jo tad mēs, vienalga, pārkāptu pirmo principu.

Kristiešiem ir jānosaka ētiskais kurss katrai dzīves dotajai situācijai pielietojot Svētajos Rakstos atrodamos principus. Dažos gadījumos tas būs vienkārši - piemēram, Kristīgas dzīvošanas likumi, kas atrodami vēstulē Kolosiešiem 3.nodaļā. Citos gadījumos būs jāpiepūlas. Vislabākais veids kā atrast pareizās atbildes ir lūgt ar Dieva Vārdu. Svētais Gars ir iemājojis katrā ticīgajā un daļa no Viņa pienākumiem ir mācīt mums kā dzīvot: ”Bet Aizstāvis, Svētais Gars, ko Tēvs sūtīs Manā Vārdā, Tas jums visu mācīs un atgādinās jums visu, ko Es jums esmu sacījis” (Jņ.ev.14:26). ”Un lai jūsos paliek tas svaidījums, ko jūs no viņa esat saņēmuši, un jums nevajag, ka jūs kāds mācītu; bet, kā viņa svaidījums jums māca visu – un ir patiess un nav meli – un kā viņš jūs ir mācījis, tā palieciet viņā” (1.Jņ.2:27). Tātad, kad lūdzamies ar Svēto Rakstu vārdiem, tad Svētais Gars ir mūsu palīgs un vadītājs, kas mūs māca. Viņš vienmēr atklās un parādīs pēc kādiem principiem vadīties un kā rīkoties katrā dzīves situācijā.

Lai arī Dieva Vārds nav aprakstījis katru atsevišķu dzīves situāciju, tomēr tas ir pietiekams, lai savas Kristiešu dzīves mēs varētu dzīvot saskaņā ar to. Pārsvarā, mums vienkārši jāskatās uz Bībeles piemēriem un jāseko noteiktajam ceļam pamatojoties uz tiem. Katrā ētiskajā gadījumā par kuru nav atrodams skaidrs Bībeles viedoklis, mums jāskatās pēc principiem, kurus varam pielietot saskaņā ar Bībelē teikto. Jālūdzas pār Svēto Vārdu un jāatver sevi Svētajam Garam. Un Gars mūs mācīs un vadīs caur Bībeli un palīdzēs atrast nepieciešamos principus, lai mēs dzīvotu Kristiešu cienīgu dzīvi.

EnglishAtpakaļ uz latvisko versiju

Kāda ir Kristīgā ētika?
Kopīgojiet šo lapu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries