Jautājumi par Debesīm un Elli


Vai eksistē dzīve pēc nāves?

Kas notiek pēc nāves?

Kas ir jaunās debesis un jaunā zeme?

Vai pastāv elle? Vai elle ir mūžīga?

Kas ir Kristus soģa krēsls?

Kas ir Baltā Goda Krēsla tiesa jeb spriedums?

Vai mēs redzēsim draugus un ģimenes locekļus debesīs?

Vai tie, kas ir debesīs var redzēt mūs, kas ir uz zemes?

Kādas ir debesis?

Vai debesis ir īstas?

Kā mūžība ellē var būt taisnīgs sods par grēku?

Vai mēs visi esam pārmantojuši iedzimto grēku no Ādama un Ievas?

Vai ellē ir dažādi soda līmeņi?

Ko saka Bībele par gulošu dvēseli?


Jautājumi par Debesīm un Elli