settings icon
share icon
Jautājums

Kas ir Baltā Goda Krēsla tiesa?

Atbilde


Baltā goda krēsla tiesa ir aprakstīta Atkl.gr.20:11-15 un tā ir beidzamā tiesa zudušajiem pirms to iemešanas uguns ezerā. Mēs zinām, ka šī tiesa ieņems vietu pēc tūkstošgades perioda un pēc Sātana, zvēra un viltus praviešu nosodīšanas ar iemešanu uguns ezerā (Atkl.gr.20:7-10). Atvērtās grāmatas (Atkl.gr.20:12) atklās ierakstus par katra cilvēka darbiem; sliktiem un labiem. Dievs zina it visu, kas ir bijis pateikts, darīts, vai pat tikai domāts un katrs cilvēks saņems taisnīgu atmaksu pēc padarītā (Ps.28:4; 62:12; Rom.2:6; Atkl.gr.2:23; 18:6; 22:12).

Šinī pašā laikā tiks atvērta arī cita grāmata - ”dzīvības grāmata” (Atkl.gr.20:12). Šī grāmata atklās to, vai persona iemantos mūžīgo dzīvi debesīs vai arī mūžīgo sodu uguns ezerā. Lai arī Kristiešiem būs jāatbild par padarītajiem darbiem, tomēr viņiem ir piedots Kristū un viņu vārdi ir ierakstīti dzīvības grāmatā jau no pasaules sākuma (Atkl.gr.17:8). No Rakstiem mēs zinām arī to, ka ”mirušos tiesās pēc viņu darbiem, kas aprakstīti šajos ruļļos” (Atkl.gr.20:12) un to, ka katrs cilvēks, kura vārds netiks atrasts ”dzīvības grāmatā,” tiks iemests ”uguns jūrā” (Atkl.gr.20:15).

Svēto Rakstu pantos ir apstiprināts tas, ka tiesāti būs visi - gan ticīgie, gan neticīgie. Tā diena ir tuvu, kad katrs cilvēks stāvēs Kristus priekšā un taps tiesāts par padarītajiem darbiem. Ir skaidrs, ka Lielā, Baltā Goda krēsla tiesa ir pēdējā tiesa. Tomēr Kristiešu starpā pastāv diskusijas – cik daudz šai dienai ir kopīga ar citiem Bībelē minētajiem sodiem. Īpaši par to, kuri cilvēki tiks sodīti pie Lielā, Baltā Goda krēsla.

Daži Kristieši tic, ka Raksti atklāj trīs dažādus soda veidus. Pirmais ir avju un āžu sodīšana; jeb nāciju sodīšana (Mt.25:31-36), kas notiks pēc posta laika perioda beigām un pirms tūkstošgades laika perioda sākšanās ar mērķi noteikt, kuram būs atļauts ieiet tūkstošgades laika periodā. Otrais ir ticīgo darbu tiesāšana, kas bieži ir attiecināts uz Kristus ”soda krēslu (bema)” (2.Kor.5:10). Šīs tiesas laikā Kristieši saņems atmaksu par saviem padarītajiem darbiem, kas būs veikti kalpojot Dievam. Trešais ir Lielā, Baltā Goda krēsla tiesa tūkstošgades perioda beigās (Atkl.gr.20:11-15). Šī tiesa attiecas uz visiem neticīgajiem. Tie tiks tiesāti par saviem dzīves laikā paveiktajiem darbiem un iemesti uguns jūrā.

Citi Kristieši tic, ka visi augšā minētie soda veidi ir viena un tā pati pēdējā tiesa. Citiem vārdiem sakot, Lielā, Baltā Goda krēsla tiesa attieksies uz visiem - gan ticīgajiem, gan neticīgajiem. Saskaņā ar Atkl.gr.20:11-15 pantos rakstīto visi būs tiesāti vienādi. Tie, kuru vārdi būs atrodami ”dzīves grāmatā” tiks tiesāti, lai noteikti kādu sodu/ atlīdzību viņi saņems vai zaudēs. Tie, kuru vārdi nebūs atrodami ”dzīves grāmatā” būs tiesāti, lai noteiktu soda pakāpi, ko tie saņems uguns jūrā. Tie, kuri patur šo viedokli tic, ka Mt.ev.25:31-46 apraksta to, kas notiks pie Lielā, Baltā Goda krēsla. Viņi norāda uz to, ka šās tiesas rezultāts ir tas pats, ko apraksta Atklāsmes gr.20:11-15 panti attiecībā uz Balto Goda krēsla tiesu. Avis (ticīgie) iemantos mūžīgo dzīvi, kamēr āži (neticīgie) būs iemesti uz mūžu ”uguns jūrā” (Mt.ev.25:46).

Nav svarīgi kāds viedoklis ir izteikts un kurš no tiem varētu būt pareizs. Svarīgi ir nekad nezaudēt modrību par to, ka pēdējā tiesa nāks. Pirmkārt, Jēzus Kristus būs tiesnesis. Visi neticīgie būs Kristus tiesāti un saņems sodu jeb atlīdzību saskaņā ar padarīto uz zemes. Bībele ir ļoti skaidri pateikusi, ka visi neticīgie paši sev ”krāj sodu” (Rom.2:5) un Dievs ”ikvienam atmaksās pēc viņa darbiem” (Rom.2:6). Ticīgie arī būs Kristus tiesāti, bet kopš Kristus taisnīgums ir piedēvēts mums un mūsu vārdi ir ierakstīti ”dzīves grāmatā,” par paveikto uz zemes mēs saņemsim atlīdzību, bet ne sodu. Vēstulē Rom.14:10-12 Pāvils saka, ka mēs visi stāvēsim Kristus soģa krēsla priekšā un katrs no mums atskaitīsies Dievam.

EnglishAtpakaļ uz latvisko versiju

Kas ir Baltā Goda Krēsla tiesa?
Kopīgojiet šo lapu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries