settings icon
share icon
Jautājums

Vai pastāv dažādi debesu līmeņi?

Atbilde


Vistuvākā lieta, ko Svētie Raksti saka par triju debesu līmeņu iespējamību ir atrodama 2.vēstulē Kor.12:2: ”Es pazīstu kādu cilvēku Kristū, kas pirms četrpadsmit gadiem tika aizrauts līdz trešajam debesīm, - vai viņš tobrīd bija miesā vai ārpus miesas, es nezinu, Dievs to zina.” Daži šo pantu iztulko kā norādi tam, ka pastāv trīs dažādi debesu līmeņi. Viens līmenis domāts ”ārkārtēji uzticīgiem Kristiešiem,” tiem, kuri sasnieguši ļoti augstu garīguma pakāpi; otrais domāts ”parastiem” Kristiešiem un trešais līmenis domāts tiem, kuri nekalpoja Dievam uzticīgi. Šim viedoklim nav atrodams ne vismazākais Bībeles atbalsts.

Pāvils nesaka, ka pastāv trīs debesis vai triju līmeņu debesis. Daudzās senajās kultūrās cilvēki mēdza aprakstīt ”debesis” kā trīs dažādas ”sfēras” – mākoņu vietu, kosmosu un garīgo vietu – debesis. Lai arī šie termini nav īpaši Bībeliski, bet visbiežāk zināmie ir – pasaulīgās debesis, debess ķermeņu debesis un dievišķīgās debesis. Pāvils saka, ka Dievs viņu bija paņēmis uz ”dievišķajām debesīm,” uz vietu, kur mājo Dievs. Priekšstats par dažādiem debesu līmeņiem daļēji varētu būt radies no Dantes sacerējuma ”Dievišķā Komēdija” poēmas. Tajā ir aprakstīts gan par elli, gan par debesīm un tas, ka tie satur deviņus dažādus līmeņus. Lai arī kā, bet šī poēma ir izdomāts sacerējums. Doma par deviņiem līmeņiem ir pilnīgi sveša un neatbilstoša Svētajiem Rakstiem.

Tomēr Svētie Raksti runā par dažādām atmaksām debesīs. Runājot par atmaksām Jēzus teica: ”Redzi, Es nāku drīz un Mana alga līdz ar Mani atmaksāt ikvienam pēc viņa darbiem” (Atkl.gr.22:12). Jēzus teica, ka tad, kad Viņš nāks, tad Viņam būs sagatavotas atmaksas, ko dos cilvēkiem atkarībā no tā, ko tie būs darījuši. Šis norāda uz to, ka visi ticīgie saņems katrs sev atbilstošu atmaksu. 2.vēstulē Tim.4:7-8 varam lasīt Pāvila kalpošanas noslēguma vārdus: ”Krietno cīņu es esmu izcīnījis, skrējienu esmu pabeidzis un ticību saglabājis. Vēl tik man atlicis taisnības vainags, ko tajā dienā man piešķirs Kungs, taisnais tiesnesis, un ne tikai man, arī visiem citiem, kam viņa atnākšana ir mīļa.”

Mūžīgā vērtība būs tikai tiem darbiem, kas izdzīvojuši Dieva attīrošo uguni; tikai tie būs atmaksas vērti. Šie vērtīgie darbi ir saukti par ”zeltu, sudrabu, dārgakmeņiem” (1.Kor.3:12) un ir tās lietas, kas celtas uz ticības pamatiem Kristū. Tie darbi, kas nesaņems atmaksu ir saukti par ”koku, sienu un salmiem.” Tie nav ļauno darbi, bet gan seklas un tukšas aktivitātes, kurām nav mūžīgās vērtības. Atmaksas tiks izdalītas ”Kristum sēžot soģa krēslā.” Vietā, kur ticīgo dzīves tiks novērtētas un attiecīgā atmaksa tiks dota. Ticīgo ”sods” nekad nav attiecināts uz grēka sodu. Jēzus Kristus tika sodīts par mūsu grēkiem, kad Viņš mira pie krusta un Pats Dievs attiecībā uz mums teica: ”jo es būšu žēlīgs pret viņu pārkāpumiem un nepieminēšu vairs viņu grēkus” (Ebr.8:12). Kāda bezgala brīnišķīga doma! Kristiešiem nav jāuztraucas par to, ka tie varētu būt nosodīti, bet tie var gaidīt vainagotu atmaksu, ko Glābējs dos.

Nobeigumā, nepastāv dažādi debesu līmeņi, bet noteikti pastāv dažādas atmaksas par padarītajiem darbiem.

EnglishAtpakaļ uz latvisko versiju

Vai pastāv dažādi debesu līmeņi?
Kopīgojiet šo lapu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries