Jautājumi par Bībeli


Vai Bībele patiesi ir Dieva Vārds?

Vai Bībele satur neatbilstības, pretrunas un kļūdas?

Kā studēt Bībeli pareizi?

Vai Bībele ir svarīga un nozīmīga mūsdienās?

Ko tas nozīme, ka Bībele ir iedvesmota?

Kā un kad Bībeles kanons tika salikts kopā?

Kāpēc ir nepieciešams lasīt/ studēt Bībeli?

Kas bija Bībeles grāmatu autori?

Kāpēc ir tik svarīgi ticēt Bībeles nemaldīgumam un patiesumam?

Vai pastāv iespējamība, ka Bībelei varētu būt pievienot vēl kādas citas grāmatas?

Kas ir Svēto Rakstu kanons?

Vai Bībele ir korumpēta, pārmainīta, rediģēta, labota vai viltota?

Vecais Testaments pret Jauno Testamentu – kādas ir atšķirības?

Kāpēc Dievs mums ir devis četrus Evaņģēlijus?

Vai jātic, ka Bībele ir patiesa kārtībā, lai taptu glābts?

Kādas ir Bībeles pazudušās grāmatas?

No kuras vietas būtu jāsāk lasīt Bībele?

Kas ir Bībele?

Kāpēc mums vajadzētu studēt Veco Testamentu?


Jautājumi par Bībeli