settings icon
share icon
Jautājums

Kas bija Bībeles grāmatu autori?

Atbilde


Galu galā, augstāks par visiem cilvēciskajiem autoriem Dievs Pats bija tas, kas uzrakstīja Bībeli. 2.Tim.3:16 saka, ka visi Svētie Raksti ir ”Dieva iedvesti.” Dievs pārvaldīja un uzraudzīja cilvēciskos rakstniekus tā, ka, lai gan tie izmantoja savus individuālos stilus, tomēr viņi pierakstīja precīzi to, ko Dievs vēlējās, lai viņi pieraksta.

Īsumā, Bībeli rakstīja apmēram 40 cilvēki ar dažādām kvalifikācijām, sagatavotības līmeņiem un izcelsmēm apmēram 1500 gadu laikā. Jesaja bija pravietis, Ezra bija priesteris, Matejs bija nodokļu iekasētājs, Jānis bija zvejnieks, Pāvils bija telšu jeb mājokļu celtnieks, Mozus bija gans, Lūkass bija ārsts terapeits. Neskatoties uz to, ka Bībeli rakstīja apmēram 40 dažādi autori apmēram 15 gadsimtu garā laika periodā, Bībele nesatur pretrunas un tanī nav kļūdu. Visi autori piedāvā savu rakstīto skatītu no dažādām perspektīvām, bet viņi visi sludina par vienu un to pašu Dievu, un to pašu, vienīgo veidu pestīšanas saņemšanai – Jēzu Kristu (Jņ.ev.14:6; Ap.d.4:12). Dažas no Bībeles grāmatām norāda tās autoru, bet dažas nē. Piedāvājam Bībeles grāmatu autoru vārdus, kas ir pieņemti starp Bībeles mācītājiem un zinātniekiem, kā arī aptuvenu datumu, kad grāmata ir uzrakstīta:

Visas piecas Mozus grāmatas = autors Mozus – 1400 p.m.ē.
Jozuas grāmata = autors Jozua – 1350 p.m.ē.
Soģu, Rutes, 1 un 2 Samuela grāmatas = autori Samuels/ Nātans/ Gads – 1000 – 900 p.m.ē.
1. Ķēniņu un 2.Kēniņu grāmatas = autors Jeremija – 600 p.m.ē.
1.Laiku, 2.Laiku, Ezras un Nehemijas grāmatas = autors Ezra – 450 p.m.ē.
Esteres grāmata = autors Mordeks (Mordecai) – 400 p.m.ē.
Ījaba grāmata = autors Mozus – 1400 p.m.ē.
Psalmi = dažādi autori, bet pārsvarā = Dāvids – 1000 – 400 p.m.ē.
Salamana pamācības, Salamana mācītājs, Salamana augstā dziesma = autors Salamans – 900 p.m.ē.
Jesajas grāmata = autors Jesaja – 700 p.m.ē.
Jeremijas grāmata un Raudu dziesmas = autors Jeremija – 600 p.m.ē.
Ecehilēla grāmata = autors Ecehiēls – 550 p.m.ē.
Daniela grāmata = autors Daniels – 550 p.m.ē.
Hozejas grāmata = autors Hozeja – 750 p.m.ē.
Joēla grāmata = autors Joēls 850 p.m.ē.
Āmosa grāmata = autors Āmoss – 750 p.m.ē.
Obadijas grāmata = autors Obadija – 600 p.m.ē.
Jonas grāmata = autors Jonas – 700 p.m.ē.
Mihas grāmata = autors Miha – 700 p.m.ē.
Nahuma grāmata = autors Nahums – 650 p.m.ē.
Habakuka grāmata = autors Habakuks – 600 p.m.ē.
Cefanijas grāmata = autors Cefanija – 650 p.m.ē.
Hagaja grāmata = autors Hagajs – 520 p.m.ē.
Caharijas grāmata = autors Caharija - 500 p.m.ē.
Maleahija grāmata = autors Maleahija – 430 p.m.ē.
Mateja evaņģēlijs = autors Matejs – 55.gads m.ē.
Marka evaņģēlijs = autors Jānis un Marks 50 gads. m.ē.
Lūkasa evaņģēlijs = autors Lūkass 60 gads. m.ē.
Jāņa evaņģēlijs = autors Jānis – 90 gads. m.ē.
Apustuļu darbi = autors Lūkass – 65 gads m.ē.
Romiešiem, 1.Koriniešiem, 2.Korintiešiem, Galatiešiem, Efeziešiem, Filipiešiem. Kolosiešiem, 1.Tesaloniķiešiem, 2.Tesaloniķiešiem, 1.Timotejam, 2.Timotejam, Titam, Filemonam = autors Pāvils – 50-70.g. m.ē.
Ebrejiem = autors nezināms, bet iespējams, ka Pāvils, Lūkass, Barnabass vai Apollos – 65 gads m.ē.
Jēkaba vēstule = autors Jēkabs – 45 gads m.ē.
1. un 2. Pētera vēstules = autors Pēteris – 60 gads m.ē.
1., 2. un 3. Jāņa vēstules = autors Jānis – 90 gads m.ē.
Jūdas vēstule = autors Jūda – 60 gads m.ē.
Atklāsmes grāmata = autors Jānis – 90 gads m.ē.

EnglishAtpakaļ uz latvisko versiju

Kas bija Bībeles grāmatu autori?
Kopīgojiet šo lapu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries