settings icon
share icon
Jautājums

Kā studēt Bībeli pareizi?

Atbilde


Viens no ticīgā vissvarīgākajiem pienākumiem šinī dzīvē ir pareiza Svēto Rakstu nozīmes noteikšana. Dievs nesaka, ka mums vajadzētu vienkārši lasīt Bībeli. Mums jāstudē Bībele un jādara to pienācīgi (2.Tim. 2:15). Studēt Svētos rakstus nav viegls darbs. Paviršs vai īss Svēto Rakstu kopsavilkums dažreiz var radīt ļoti nepareizus secinājumus. Tāpēc ļoti svarīgi ir saprast un zināt, kā pielietot dažādus principus Svēto Rakstu precīzai, pareizai iztulkošanai.

Pirmkārt, Bībeles studentam vajadzētu lūgties un prasīt Svēto Garu dot saprašanu, jo tā ir viena no Viņa funkcijām. ”Bet, kad nāks Viņš, Patiesības Gars, Viņš vadīs jūs visā patiesībā; jo Viņš nerunās no Sevis paša, bet runās to, ko dzirdēs, un pasludinās jums visu, kas nāks” (Jāņa ev.16:13). Tieši tāpat, kā Svētais Gars vadīja apustuļus, kad tie rakstīja Jauno testamentu, Viņš vadīs arī mūs Svēto Rakstu saprašanā. Atcerieties, ka Bībele ir Dieva grāmata, tāpēc neskaidrību gadījumā mums jāgriežas pie Viņa. Ja esat Kristieties, tad Svētais Gars mājo Jūsos un Viņš vēlas, lai jūs saprastu visu, ko Viņš ir rakstījis.

Otrkārt, mums nav jāizrauj fragments no aptverošā panta un jācenšas noteikt tā jēgu ārpus kopēja konteksta. Mums vienmēr vajadzētu lasīt visus pantus un nodaļas nešķirti, lai varētu saskatīt kopējo kontekstu. Lai arī visi Raksti nāk no Dieva (2.Tim. 3:16; 2. Pēt.1:21), Dievs izmantoja parastus cilvēkus to uzrakstīšanai. Šiem cilvēkiem prātā bija temats, mērķis un specifisks nolūks, kam rakstītais bija domāts. Studējot Bībeli mums vajadzētu lasīt grāmatu ar mērķi, lai atrastu to, kas ir rakstījis grāmatu, kam tā bija adresēta, kad tas bija uzrakstīts un kāds bija rakstītā mērķis. Kā arī mums vajadzētu ļaut tekstam runāt pašam par sevi. Dažreiz cilvēki piešķir pašu radītu nozīmi vārdiem ar nolūku, lai iegūtu interpretāciju, kas atbilstu viņu vēlmēm, bet tas nav pareizi.

Treškārt, studējot Bībeli mums nav jātiecas būt pilnīgi neatkarīgiem. Ir augstprātīgi domāt, ka nevaram iegūt un palielināt savu saprašanu lasot cilvēku rakstus, kuri studējuši Bībeli mūža garumā. Ļoti kļūdains ir dažu cilvēku uzskats, ka studējot Bībeli viņi var pilnīgi paļauties uz Svēto Garu un atklāt visas Bībeles patiesības paši. Kristus, dodot Svēto Garu, ir iedevis cilvēkiem garīgās dāvanas Kristus miesā. Kā viena no šīm garīgajām dāvanām ir mācīšana (Efe.4:11-12; 1.Kor.12:28). Šie skolotāji mums ir Dieva doti palīdzēt saprast pareizi un paklausīt Svētajiem Rakstiem. Vienmēr ir gudrāk studēt Bībeli kopā ar citiem ticīgajiem un palīdzēt viens otram Bībeles sapratnē un Dieva vārda pielietošanā.

Kopsavilkumā, kāds ir pareizākais veids studēt Bībeli? Pirmkārt, caur lūgšanām un pazemībā, paļāvībā uz Svēto Garu, ka Viņš dos sapratni. Otrkārt, mums jāstudē Bībele visā kontekstā atpazīstot, ko Bībele izskaidro pati par sevi. Treškārt, mums jānovērtē citu Kristīgo cilvēku sasniegumi, - gan pagātnes, gan tagadnes- kuri arī ir meklējuši pareizākos veidus Bībeles studēšanā. Atceraties, ka Dievs ir Bībeles autors un Viņš grib, lai mēs to saprastu pareizi.

EnglishAtpakaļ uz latvisko versiju

Kā studēt Bībeli pareizi?
Kopīgojiet šo lapu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries