settings icon
share icon
Jautājums

Vai Bībele ir svarīga un nozīmīga mūsdienās?

Atbilde


Ebrejiem 4:12 pants saka: ”Tiešām, Dieva Vārds ir dzīvs un darbīgs un asāks par jebkuru abpusgriezīgu zobenu, tas duras cauri, līdz sadala dvēseli un garu, locekļus un kaulu smadzenes, un iztiesā sirds domas un nolūkus.” Kaut ari Bībele bija pabeigta apmēram 1900 gadus atpakaļ, tās precizitāte un atbilstība uz šodienu paliek nemainīga. Bībele ir vienreizējs mērķa avots, kurā Dievs ir atklājis visu par sevi un par Savu plānu uz cilvēces nākotni.

Bībele satur ļoti lielu informācijas daudzumu attiecībā uz dabas pasauli, kas ir apstiprināts ar zinātniskajiem novērojumiem un pētījumiem. Daži no šie fragmentiem iekļauj Mozus 3 gr. 17:11; Mācītājs 1:6-7; Ījaba gr. 36:27-29; Psalmi 102:25-27 un Kol.1:16-17. Tā kā Bībeles stāsts atklāj Dieva plānu attiecībā uz cilvēces pestīšanu, tajā ir spilgti aprakstīti daudzi un dažādi raksturi. Šajos aprakstos Bībele nodrošina ļoti lielu informācijas daudzumu par cilvēku uzvedību un tieksmēm. Mūsu ikdienas pieredze rāda, ka šī informācija ir akurātāka un precīzāka nekā bezgala daudzie psiholoģiskie materiāli un grāmatas. Neskaitāmi vēsturiskie izmeklējumi bieži uzrāda ļoti lielu savstarpējo saskaņu un saderību starp pašas Bībeles viedokli un papildus – Bībelisko izmeklējumu viedokli par vieniem un tiem pašiem notikumiem senajos laikos. Bībelē aprakstītie vēsturiskie notikumi ir apstiprināti kā patiesi.

Tomēr Bībele nav vēstures grāmata, psiholoģisks tests vai zinātnes žurnāls. Bībele ir apraksts par Pašu Dievu, stāsts, kurā Viņš ir atklājis Sevi mums. Bībelē Dievs ir atklājis Savus plānus un vēlmes attiecībā uz visu cilvēci. Īpaši svarīgs komponents šinī atklāsmē ir stāsts par mūsu nošķiršanu no Viņa mūsu grēku dēļ, un Viņa Paša nodrošinātais ceļš attiecību atjaunošanā ar Viņu caur Viņa Dēla upuri, kurš mira pie krusta mūsu labā. Mūsu vajadzība pēc pestīšanas nav mainījusies. Tāpat, kā nav mainījusies Dieva vēlme samierināt mūs ar Sevi.

Bībele satur lielu daudzumu akurātas un būtiski svarīgas informācijas. Bībeles svarīgākā ziņa – pestīšana- universāli un mūžīgi ir piemērota cilvēcei. Dieva vārds nenovecos, nekas to nekad neaizstās un neviens neuzlabos. Kultūras mainās, likumi mainās, paaudzes nāk un iet, bet Dieva vārds ir tikpat svarīgs un nozīmīgs šodien, cik tas bija svarīgs laikā, kad tika uzrakstīts pats pirmais vārds. Ne visiem Svētajiem Rakstiem ir jāattiecas uz mums šodien, bet viss Bībelē uzrakstītais satur patiesību, ko mēs varam, un ko mums vajag attiecināt uz mūsu dzīvēm šodien.

EnglishAtpakaļ uz latvisko versiju

Vai Bībele ir svarīga un nozīmīga mūsdienās?
Kopīgojiet šo lapu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries