settings icon
share icon
Jautājums

Ko tas nozīme, ka Bībele ir iedvesmota?

Atbilde


Kad cilvēki runā par Bībeli kā iedvesmotu, viņi runā par to, ka Dievs iedarbojās uz Svēto Rakstu autoriem ar Dievišķu spēku tā, ka viss, ko viņi rakstīja bija tikai un vienīgi Dieva Vārds. Rakstu kontekstā vārds ”iedvesma” vienkārši nozīmē ”Dieva iedvesma.” Iedvesma nozīmē, ka Bībele ir īsti un patiesi Dieva Vārds un tādējādi padara Bībeli unikālu un pārāku pār visām citām grāmatām.

Lai gan pastāv dažādi viedokļi par to, cik lielā mērā Bībele ir iedvesmota, nav ne mazāko šaubu, ko Bībele apgalvo pati par sevi, ka katrs vārds katrā nodaļā ir no Dieva (1.Kor.2:12-13, 2.Tim.3:16-17). Šis Svēto Rakstu viedoklis ir bieži attiecināts uz tā saucamo ”verbāli plenāru” jeb pilnu iedvesmojumu. Tas nozīmē, ka iedvesma izplešas uz visiem vārdiem (verbāli ) - ne tikai jēdzienos un domās-, un ka iedvesma izplešas arī uz visām Svēto Rakstu daļām un pantiem (plenāri). Daži cilvēki uzskata, ka tikai kāda daļa no Bībeles ir iedvesmota, vai arī tikai dažas domas vai kāds temats, kas ir saistībā ar reliģiju, tomēr šie apgalvojumi neatspēko pašas Bībeles teikto. Pilns verbāli plenārais iedvesmojums ir būtiski svarīgs Dieva Vārda raksturojums.

Iedvesmas apjoms ir skaidri redzams 2.Tim.3:16-17 pantos, kas saka: ”Visi Dieva iedvestie Raksti ir noderīgi mācībai, grēka atmaskošanai, labošanai, audzināšanai taisnīgumā, lai Dieva cilvēks kļūt u pilnīgs un būtu sagatavots ikvienam labam darbam.” Šie panti māca, ka Dievs ir iedvesmojis visus Svētos Rakstus un tie ir radīti mūsu labā. Tās nav tikai kādas noteiktas sadaļas Bībelē, kas aplūko iedvesmotās reliģiskās mācības, bet gan katrs vārds - no Mozus 1. grāmatas līdz pat Atklāsmes grāmatai ir Dieva iedvests. Tā iemesla dēļ, ka Bībele ir Dieva iedvesmota, Svētie Raksti ir autoritatīvi, kad tas skar mācības pamatus un ir pietiekami mācīt cilvēku, kā uzturēt pareizas attiecības ar Dievu. Bībele pilntiesīgi pretendē ne tikai uz to, ka ir Dieva iedvesmota, bet gan arī uz spēju mainīt mūs, pilnveidot, tā padarot mūs ”nokomplektētus.” Kas gan mums ir vairāk vajadzīgs?

Cits pants, kas aplūko jautājumu par Svēto Rakstu iedvesmošanu ir 2. Pētera vēst. 1:21. Šis pants palīdz saprast to, ka, lai arī Dievs izmantoja cilvēkus, ar atšķirīgām personībām un dažādiem rakstīšanas stiliem, Dievs iedvesa viņos savas domas un rūpējās, lai tās tiek uzrakstītas tieši tā, kā Viņš gribēja. Jēzus pats apstiprināja verbāli plenāro iedvesmu Svētajos Rakstos, kad Viņš teica - ”Nedomājiet, ka es esmu nācis atmest bauslību vai praviešus, es neesmu nācis tos atmest, bet piepildīt. Jo patiesi es jums saku: iekams debesis un zeme zudīs, pat vismazākais burts vai rakstu zīme no bauslības nezudīs, līdz tas viss notiks” (Mateja 5:17-18). Šajos pantos Jēzus pastiprina Svēto Rakstu precizitāti līdz pat vismazākajai detaļai, visnenozīmīgākajai punkta zīmei, jo tas ir Paša Dieva Vārds.

Tā kā Svētie Raksti ir Dieva Vārds mēs secinām arī to, ka tie ir absolūti neapšaubāmi un autoritatīvi. Pareiza sapratne par Dievu mūs vedīs uz pareizu Viņa Vārda sapratni. Jo Dievs ir visu varošs, visu zinošs un absolūti perfekts, un Viņa Vārdam pašā dziļākajā būtībā ir tas pats raksturs. Tie paši panti, kas pierāda Svēto Rakstu iedvesmošanu, arī pierāda, ka tie ir neapšaubāmi un autoritatīvi. Bez jebkādām šaubām Bībele pierāda to, uz ko tā pretendē būt - nenoliedzams, autoritatīvs Dieva Vārds cilvēcei.

EnglishAtpakaļ uz latvisko versiju

Ko tas nozīme, ka Bībele ir iedvesmota?
Kopīgojiet šo lapu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries