Jautājumi par Baznīcu


Kas ir baznīca?

Kāds ir baznīcas mērķis?

Kāda nozīmē kristieša dzīvē ir kristībām?

Kāda ir nozīme Tā Kunga Mielastam/ Kristiešu Vakarēdienam?

Kāpēc ir svarīgi apmeklēt baznīcu?

Kura diena ir Sabata diena- sestdiena vai svētdiena? Vai Kristiešiem jāievēro Sabats?

Vai sievietes drīkst būt mācītājas / sludinātājas? Ko Bībele saka par sievietēm kalpošanā?

Kāpēc gan lai es ticētu organizētai reliģijai?

Kas ir Bībeliskā nošķirtība?

Kāpēc ir tik daudz Kristīgo konfesiju, denomināciju?

Kāpēc pastāv tik daudz un dažādas Kristīgās interpretācijas jeb izskaidrojumi?

Ko saka Bībele par baznīcas disciplīnu- tāda soda piemērošanu kā izraidīšana jeb ekskomunikācija?

Ko saka Bībele par baznīcas valdījuma formu?

Ko saka Bībele par baznīcas izaugsmi jeb augšanu?

Kāpēc tik daudzi evaņģēliskie līderi ir pieķerti skandālos?

Kāda ir Kristietības vēsture?

Ko nozīmē 1.Tim.3:2 frāze ‘’vienas sievas vīram’’? Vai drīkst šķirtenis kalpot kā mācītājs, vecais vai diakons?

Kāds ir pareizs kristīšanas veids?

Vai Dievs pieprasa, lai Kristieši ievērotu Sabatu?

Kāda ir atšķirība starp universālo (vispārējo, vispasaules) un vietējo baznīcām?


Jautājumi par Baznīcu