settings icon
share icon
Jautājums

Kas ir Bībeliskā nošķirtība?

Atbilde


Bībeliskā nošķirtība ir atzīšana, ka Dievs ir aicinājis visus ticīgos atdalīties no pasaules un pievērsties individuālai, korporatīvai šķīstības jeb nevainības praksei grēcīgo kultūru vidū. Parasti Bībeliskā nošķirtība ir aplūkota no diviem aspektiem: personiskā un priesteriskā.

Personiskā nošķirtība iekļauj personas nodošanos dievbijīgam dzīves veidam. Daniēls praktizēja personisko nošķirtību kad viņš ”...cieši apņēmās savā sirdī neaptraipīt sevi ar ēdienu no ķēniņa galda un ar vīnu...” (Daniēla 1:8). Tā bija viņa Bībeliskā nošķirtība, jo viņš savus standartus balstīja uz Dieva atklāsmi Mozus likumos.

Modernais Bībeliskās nošķirtības piemērs varētu būt tāds, ka persona noraida ielūgumus uz viesībām, kurās varētu tikt pasniegts alkohols. Šāds lēmums varētu tikt pieņemts kārtībā, lai apietu kārdinājumu (Rom.13:14) un izvairītos no ”visa, kas ļauns” (1.Tes.5:22) vai arī vienkārši, lai dzīvotu saskaņā ar savu personisko pārliecību (Rom.14:5).

Bībele skaidri māca, ka Dieva bērniem ir jādzīvo nošķirtībā no pasaules. ”Neejiet nesaderīgā jūgā kopā ar neticīgajiem: kas gan kopīgs taisnībai un ļaundarībai, kas kopīgs gaismai ar tumsu? Kāda var būt saskaņa Kristum ar Beliaru, kas dalāms ticīgam ar neticīgu? Kāda var būt vienošanās starp Deiva templi un elkiem? Mēs esam dzīvā Dieva templis; kā saka Dievs: es iemājošu viņos un dzīvošu viņu vidū, es būšu viņu Dievs, un viņi būs mana tauta” (2.Kor.6:14-17; skat. arī 1.Pēt.1:14-16).

Priesteriskā nošķirtība iekļauj baznīcas lēmumus attiecībā uz tās sakariem ar citām organizācijām pamatojoties uz to teoloģiju un praksēm. Jau pašā vārdā ”baznīca” ir netiešs norādījums uz nošķirtību, jo vārds ”baznīca” no grieķu valodas (ekklesia) nozīmē ”aicinājums sanākt kopā,” atdalīties no citiem. Savā vēstulē, Pergama draudzei, Jēzus brīdināja nesaistīties ar tiem, kuri māca nepareizu mācību (Atkl.gr.2:14:15). Baznīcai bija jābūt nošķirtai laužot visus sakarus ar ķecerīgumu. Moderns piemērs priesteriskajai nošķirtībai varētu būt tāds, ka pastāv noteikti konfesionālie viedokļi attiecībā pret ekumeniskajām savienībām, kas varētu vienot baznīcas ar atkritējiem.

Bībeliskā nošķirtība nepieprasa Kristiešiem nekontaktēties ar neticīgajiem. Tāpat kā Jēzus bija, mums jābūt draudzībā ar grēciniekiem, tomēr mums nav jāņem dalība grēcīgos darbos (Lk.ev.7:34). Par līdzsvarotu nošķirtību Pāvils izsaka šādu viedokli: ”Es jums vēstulē rakstīju, lai jūs nesaejaties ar netikļiem, un nedomāju: ar šīs pasaules netikļiem vai alkatīgajiem un laupītājiem, vai elku pielūdzējiem vispār – tad jau jums vajadzētu šo pasauli pamest” (1.Kor.5:9-10). Citiem vārdiem runājot – mēs esam šinī pasaulē, bet ne no šīs pasaules.

Mums jābūt par gaismu visai pasaulei, bet mums nav jāļauj mūsu gaismu samazināt. ”Jūs esat pasaules gaisma: pilsēta, kas atrodas kalnā, nevar būt apslēpta. Gaismekli iededzis, neviens to neliek zem pūra, bet lukturī; un tas spīd visiem, kas ir namā” (Mt.ev.5:14-16).

EnglishAtpakaļ uz latvisko versiju

Kas ir Bībeliskā nošķirtība?
Kopīgojiet šo lapu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries