settings icon
share icon
Jautājums

Ko nozīmē 1.Tim.3:2 frāze ”vienas sievas vīram?” Vai drīkst šķirtenis kalpot kā mācītājs, vecais vai diakons?

Atbilde


Attiecībā uz frāzi, ”vienas sievas vīram,” kas atrodama 1.vēstulē Tim.3:2 pastāv vismaz trīs interpretējumi.

1) šī frāze vienkārši varētu teikt to, ka poligāmists (kam ir bijuši divi vai vairāk partneri) nav kvalificēts kalpot kā vecais, diakons vai skolotājs/ mācītājs. Šis ir vistiešākais šīs frāzes interpretējums, bet kaut kā tas šķiet maz ticams ņemot vērā to, ka poligāmija tajā laikā, ko Pāvils apraksta, bija gluži reta parādība.

2) šo frāzi varētu tulkot arī kā ”vienas sievietes vīrs.” Tas varētu nozīmēt to, ka bīskapam vajadzētu būt absolūti uzticīgam tikai vienai sievietei; tai, kuru ir apprecējis. Šis interpretējums koncentrējas vairāk uz morālo šķīstību nekā uz pašu laulību.

3) šo frāzi varētu saprast arī kā paziņojumu, ka kārtībā, lai kalpotu kā skolotājs, vecais vai diakons, vīrietis drīkst būt precējies tikai vienu reizi un šis nav gadījums, kad atraitnis precas atkārtoti.

Uz šodienu pārsvarā ir pieņemti otrais un trešais interpretējumi. Otrais interpretējums šķiet, ka ir visspēcīgākais galvenokārt tāpēc, ka Svētie Raksti dažos, izņēmuma gadījumos atļauj šķirties (Mt.ev.19:9; 1.Kor.7:12-16). Varētu pastāvēt arī svarīgas atšķirības starp vīru, kas ir bijis šķīries pirms tas kļuva par Kristieti no vīra, kas ir šķīries jau pēc tam, kad kļuva par Kristieti. Pretējā gadījumā kvalificētu vīru nevajadzētu izslēgt no baznīcas vadības tikai tāpēc, ka viņš ir spēris soļus izzināt To Kungu Jēzu Kristu kā savu Glābēju. Lai arī 1.vēstulē Tim.3:2 teiktais ne katrā ziņā izslēdz šķirteni vai otrreiz precējušos vīru kalpošanas darbam skolotāja, diakona vai vecaja amatā, tomēr daudz citi jautājumi ir jāapsver.

Pirmkārt, mācītāja, diakona vai vecā kvalifikācijām ”jābūt nevainojamām” (1.Tim.3:2). Ja šķiršanās un/ vai otrreizējas laulības dod vāju liecību par cilvēku baznīcā vai sabiedrībā, iemesls viņa izslēgšanai no baznīcas vajadzētu būt balstīts vairāk uz viņa ”nevainojamajām kvalifikācijām,” bet ne ”viens sievas vīrs” faktam. Mācītājam, diakonam vai vecajam jābūt cilvēkiem uz kuriem gan baznīca, gan sabiedrība var skatīties kā uz piemēru Kristus līdzībā un dievbijīgā kalpošanā. Ja to šķiršanās vai otrreizējās laulības nav virzītas uz šo mērķi, tad iespējams tiem nevajadzētu kalpot mācītāja, diakona vai vecā pozīcijās. Svarīgi ir atcerēties to, ka pat ja kāds ir atstādināts no kalpošanas baznīcā, persona joprojām ir vērtīga Kristus miesas sastāvdaļa. Katram Kristietim ir dotas garīgās dāvanas (1.Kor.12:4-7) un tas ir aicināts nest svētību citiem cilvēkiem (1.Kor.12:7). Cilvēks, kas ir diskvalificēts kā mācītājs, diakons vai vecais no kalpošanas darba baznīcā joprojām var mācīt, sprediķot, kalpot, lūgties, piedalīties dievkalpojumā un spēlēt svarīgu lomu baznīcas dzīvē.

EnglishAtpakaļ uz latvisko versiju

Ko nozīmē 1.Tim.3:2 frāze ”vienas sievas vīram?” Vai drīkst šķirtenis kalpot kā mācītājs, vecais vai diakons?
Kopīgojiet šo lapu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries