settings icon
share icon
Jautājums

Kāpēc būtu jātic organizētai reliģijai?

Atbilde


Definīcija vārdam ”reliģija” varētu būt - ”ticība Dievam vai vairāku dievu eksistencei ar vajadzību kalpot un ar to saistītie noteikti rituāli un uzvedība; jebkura specifiska ticības, kalpošanas sistēma utt., bieži ietverot ētikas kodu.” Viegli pieskaroties šai definīcijai, Bībele runā par organizētu reliģiju, bet lielākajā vairumā no gadījumiem organizētās reliģijas mērķis un ietekme uz sabiedrību nav nostādīti tā, ka Dievs varētu būt apmierināts. ”Organizētā reliģija- cilvēki vai grupas, paši par sevi, ar savām domām un uzskatiem.”

Pirmās Mozus gr.11 nodaļā ir aprakstīts, iespējams, pirmais organizētas reliģijas gadījums - Noasa pēcteči cēla Bābeles torni pēc saviem ieskatiem nonicinot Dieva komandu - aizpildīt visu pasauli. Viņi ticēja, ka viņu vienotība ir vairāk svarīga, nekā attiecības ar Dievu. Dievs iejaucās viņu darbā un sajauca viņu valodas laužot, iznīcinot šo organizēto reliģiju.

Otrās Mozus gr. nodaļā 6 un arī turpmāk Dievs ”organizē” reliģiju Izraēlas tautas labā. Desmit baušļi, likumi attiecībā uz mājokļiem un upurēšanas sistēma bija Dieva izveidota un bija jāievēro visiem Izraēliešiem. Studējot Jauno Testamentu dziļāk mēs saprotam, ka šīs reliģijas nolūks bija norādīt pēc Glābēja- Pestītāja vajadzības (Gal.3; Rom.7). Tomēr daudzi šo ir pārpratuši un nodevušies kalpot rituāliem un likumiem vairāk nekā Dievam.

Visas Izraēlas vēstures gaitā daudzie konflikti ar ko saskārās izraēlieši bija un ir saistīti ar organizētajām reliģijām. Piemēri iekļauj kalpošanu neīstiem Dieviem (Soģu gr.6; 1.Ķēniņa gr.18; Dagons (1.Samuela 5), un Molohs (2.Ķēniņam 23:10). Dievs, nodemonstrējot Savu suverenitāti un visvarenību, sakāva šo reliģiju sekotājus.

Farizeji un Saduceji evaņģēlijos ir aprakstīti kā organizēto reliģiju pārstāvji Kristus laikā. Jēzus pastāvīgi konfrontēja viņus par viņu kļūdaino mācību un to piekopto, liekulīgo dzīves stilu. Vēstulēs (jeb vēstījumos) redzam, ka pastāvēja daudzas organizētas grupas, kas jauca evaņģēliju ar sastādītiem sarakstiem, kuros bija norādīti izpildāmie darbi un rituāli. Kā arī viņi centās izdarīt spiedienu uz ticīgajiem, mainīt un pieņemt tā saucamās ”kristietība plus” reliģijas. Galatieši un Kolosieši brīdināja par šādām reliģijām. Atklāsmes grāmatā ir teikts, ka pasaule pieredzēs organizēto reliģiju sadursmi, kad Antikrists centīsies nodibināt vienu-pasaules reliģiju.

Daudzos gadījumos organizēto reliģiju gala rezultāts ir Dieva radīts apmulsums. Tomēr Bībele runā par organizētajiem ticīgajiem, kuri ir daļa no Dieva plāna. Šīs organizēto ticīgo grupas Dievs sauc par ”baznīcām.” Apraksti, kas doti Ap. d. gr. un citās vēstulēs norāda, ka baznīcai jābūt organizētai un savstarpēji atkarīgai. Organizācija vada uz aizsardzību, produktivitāti un ietekmi (Ap. darbi 2:41-47). Baznīcas gadījumā, labāk to būtu bijis saukt - ”organizētas attiecības/ saistības.”

Reliģija ir cilvēka mēģinājums komunicēt ar Dievu. Kristiešu ticība ir attiecības ar Dievu tā iemeslā dēļ, ko Viņš ir darījis mūsu labā caur Jēzus Kristus upuri. Tur nav plāna, kā sasniegt Dievu (Viņš jau ir sasniedzis mūs- Rom.5:8). Nepastāv lepnums (jo žēlastībā jūs esat izglābti caur ticību.. Ef.2:8-9). Kā arī attiecībā uz to, kurš ir vadītājs konfliktam nevajadzētu pastāvēt (Kristus ir galva- Kol.1:18). Aizspriedumiem un kaitējumiem nav jābūt (jūs visi esat viens Kristū Jēzū- Gal.3:28). Būt organizētiem- tā nav problēma. Problēma ir koncentrēšanās uz reliģiskiem likumiem un rituāliem.

EnglishAtpakaļ uz latvisko versiju

Kāpēc būtu jātic organizētai reliģijai?
Kopīgojiet šo lapu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries