settings icon
share icon
Jautājums

Kāda ir atšķirība starp universālo (vispārējo, vispasaules) un vietējo baznīcām?

Atbilde


Lai saprastu atšķirības starp universālo baznīcu un vietējo baznīcu piedāvājam pamata definīcijas attiecībā uz katru no tām. Vietējā baznīca ir ticīgo grupa Jēzū Kristū, kas satiekas noteiktos laikos un noteiktā vietā vai pēc vajadzības. Universālā baznīcā sastāv no visiem ticīgajiem Jēzū Kristū visā pasaulē. Vārds baznīca ir radies no vismaz 2 vārdiem. Viens no tiem ir ar nozīmi sanākt kopā vai ”sapulcēties” (1.Tes.2:14; 2.Tes.1:1). Šis vārds attiecas uz Dieva darbu, kas glābj un sankcionē (deklarē par svētu vai brīvu no grēka) tos, kas ”ir aicināti.” Lasot Bībeli parasti baznīca ir domāta ar šo nozīmi.

Otrais vārds satur nozīmi, kas runā par īpašumtiesībām un burtiskā nozīmē attiecas uz nozīmi ”piederēt Tam Kungam.” Šis vārds ir atveidots no alfabēta burtiem un burtkopām ar atbilstošiem cita alfabēta burtiem – faktiski transliterēts reālā vārdā ”baznīca.” Šis grieķu vārds Jaunajā Testamentā ir lietots tikai 2 reizes, bet nekad nav lietots ar tiešu nozīmi attiecībā uz baznīcu (1.Kor.11:20; Atkl.gr.1:10).

Vietējā baznīca parasti ir definēta kā visu cilvēku kopā sanākšana, kuri atklāti atzīst un praktizē ticību, un lojalitāti Kristum. Pārsvarā grieķu vārds ekklesia (baznīca) ir lietots atsaucoties uz vietējo sapulcēšanos (1.Tes.1:1; 1.Kor.4:17; 2.Kor.11:8). Lielākās apdzīvotās vietās parasti ir vairākas šādas sapulcēšanās vietas, ko sauc vienkārši par baznīcu pēc tās vietas nosaukuma.

Universālā baznīca ir vārds, kas dots baznīcai visā pasaulē - tā ir vispasaules. Šinī gadījumā baznīcas ideja nav tik daudz attiecināma un kopā sanākšanu. Drīzāk ir viena kopīga konstitūcija tādā nozīmē, ka visi ticīgie ir vienoti visā pasaulē, bet nesanāk kopā. Baznīca ir un paliek baznīca, Kristus miesa, pat ja tā nenotur kopīgas sanākšanas. Apustuļu d.gr.8:3 varam lasīt, ka ticīgie sanākot pie kāda mājās jau ir saukti par baznīcu. Analizējot faktisko tekstu no Apustuļu darbu grāmatas 9 nodaļas 31 p. mēs varam redzēt, ka Karaļa Džeimsa versijas (KJV) sniegtajā tulkojumā par pasaules baznīcām var novērot to, ka patiesībā viena vietējā baznīca varēja būt tā, kas apraksta vispārējo baznīcu, bet ne tikai ir koncentrējusies uz vietējās baznīcas aprakstīšanu. Daži varētu mēģināt noraksturot universālo baznīcu kā neredzamu baznīcu. Bet esiet uzmanīgi nedarīt to. Svētajos Rakstos universālā baznīca nekad nav aprakstīta kā neredzama un pilnīgi noteikti tā nav domāta būt neredzama. Panti, kas runā par universālo baznīcu: (1.Kor.12:28; 15:9; Mt.ev.16:18; Ef.1:22-23; Kol.1:18).

EnglishAtpakaļ uz latvisko versiju

Kāda ir atšķirība starp universālo (vispārējo, vispasaules) un vietējo baznīcām?
Kopīgojiet šo lapu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries