settings icon
share icon
Jautājums

Kāds ir baznīcas mērķis?

Atbilde


Baznīcas mērķa nostādni vajadzētu pieņemt balstoties uz Apustuļu darbos 2:42 teikto: ”...un viņi bija uzticīgi apustuļu mācībai, sadraudzībai, maizes laušanai un lūgšanām.” Saskaņā ar šo baznīcas mērķim vajadzētu būt - 1) pasniegt Bībeles mācību, 2) nodrošināt ticīgajiem kopā sanākšanas vietu, 3) ievērot tā Kunga Svēto Vakarēdienu, 4) lūgties.

Bībeles mācība katrai baznīcai jāpasniedz tā, ka ticīgie tiek balstīti un stiprināti ticībā. Ef.4:14 saka: ”Tad mēs vairs nebūsim mazi bērni, kas tiek mētāti un aizrauti līdzi katram mācības vējam cilvēku viltīgajā spēlē, ar kuru tie ievilina maldos.” Baznīcai ir jābūt kopīgas sanākšanas vietai, kur Kristieši var veltīt viens otram laiku un cienīt viens otru (Rom.12:10), pamācīt viens otru (Rom.15:14), būt laipni un iejūtīgi viens pret otru, (Ef.4:32), iedrošināt viens otru ( 1.Tes. 5:11), un vissvarīgākais - mīlēt viens otru (pirmā Jāņa vēst. 3:11).

Baznīcai ir jābūt vietai, kur ticīgie var ievērot Tā Kunga Mielastu atceroties Kristus nāvi un Viņa asins izliešanu par mums (1.Kor.11:23,26). Jēdziens ”maizes laušana” (Apustuļu darbi 2:42) uztur ideju par mielasta saņemšanu kopā un tas ir vēl viens piemērs baznīcas mērķim -sadraudzības uzturēšana. Pēdējais, Apustuļu darbos 2:42 noteikts baznīcas mērķis ir lūgšanās. Baznīcai ir jābūt vietai, kur tiek sekmētas lūgšanas, mācītas lūgšanas un piekoptas lūgšanas. Vēstulē Fil.4:6-7 panti mūs iedrošina: ”Neesiet noraizējušies ne par ko, bet jūsu vajadzības lai top zināmas Dievam ikvienā jūsu lūgšanā, pielūdzot Dievu ar pateicību. Un Dieva miers, kas pārspēj jebkuru sapratni, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Kristū Jēzū.”

Vēl viens baznīcas uzdevums ir sludināt pestīšanas evaņģēliju caur Jēzu Kristu. (Mat.ev.28:18-20; Apustuļu darbi 1:8). Baznīcas pienākums ir uzticami un precīzi izplatīt evaņģēliju caur vārdiem un darbiem. Baznīcai jābūt kā kopienas bākai tuvinot cilvēkus mūsu Kungam un Glābējam. Baznīcai jāuztur abas šīs funkcijas- sekmēt evaņģēliju un sagatavot tās locekļus evaņģēlija izplatīšanai (1.Pēt.3:15).

Vēl daži, kā pēdējie baznīcas mērķi ir doti Jēk.vēst.1:27 - ”Tīra un neaptraipīta kalpošana Dieva un Tēva priekšā ir šāda: apraudzīt bāreņus un atraitnes viņu nedienās un sargāt sevi no šīs pasaules nešķīstības.” Baznīcai ir jābūt tai institūcijai, kura palīdz nelaimē nonākušajiem. Šis iekļauj ne tikai evaņģēlija izplatīšanu, bet arī fizisko vajadzību nodrošināšanu (ēdiens, apģērbs, pajumte) kā nepieciešamu un atbilstošu. Kā arī, baznīcai ir jāapgādā ticīgie ar visiem nepieciešamajiem ”instrumentiem,” kas palīdz uzvarēt grēku un saglabāt brīvību no pasaules piesārņotības. Tas ir paveicams ar Bībeles mācībām un Kristiešu sadraudzību.

Un tā, kāds ir baznīcas mērķis? Pāvils Korintā ir devis lielisku piemēru. Baznīca ir Dieva rokas, mute un kājas šinī pasaulē - Kristus miesa (1. Kor.12:12-27). Mums ir jādara viss tas pats, ko Jēzus Kristus būtu darījis, ja Viņš atrastos uz zemes fiziski. Baznīcai ir jābūt ”Kristīgai,” tādai kā ”Kristus” un Kristus sekotājai.

EnglishAtpakaļ uz latvisko versiju

Kāds ir baznīcas mērķis?
Kopīgojiet šo lapu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries