settings icon
share icon
Jautājums

Kas ir baznīca?

Atbilde


Mūsdienās, daudzu cilvēku izpratnē baznīca ir vienkārši celtne. Tā nav Bībeliska sapratne par to, kas ir baznīca. Vārds baznīca nāk no Grieķu vārda ekklesia, kas nozīmē, ”sapulce” vai ”aicināt/ sasaukt.” Baznīcas nozīmes sakne nav celtnē, bet gan cilvēkos. Skan ironiski, bet jautājot cilvēkiem, kādu baznīcu viņi apmeklē, parasti atbilde ir apzīmējot kādu celtni. Vēstulē Rom.16:5 lasām: ”..sveiciniet arī viņu mājas draudzi.” Pāvils atsaucas ne uz baznīcu kā celtni, bet gan kā māju/ vietu, kurā sanāk ticīgie.

Baznīca ir Kristus miesa un miesas galva ir Kristus. Vēstulē Ef.1:22-23 ir rakstīts: ”Visu Viņš ir nolicis zem Kristus kājām, bet Viņu pašu kā galvu pāri visam ir devis draudzei, kas ir Viņa miesa, Viņa piepildījums – Viņa, kas visu visur piepilda.” Kristus miesa ir radīta no ticīgajiem; visiem tiem, kuri tic Jēzum Kristum jau no vasarsvētku laikiem (Ap. darbu 2. nodaļa) un paliks ticībā līdz Kristus otrajai atnākšanai. Kristus miesa aptver (satur) divus aspektus.

1) Universālā baznīca sastāv no visiem tiem, kam ir personīgas attiecības ar Jēzu Kristu. ”Arī mēs esam vienā Garā kristīti, lai visi būtu viens ķermenis – vai jūdi, vai grieķi, vai vergi, vai brīvie, - un ar vienu Garu mēs visi esam drirdināti” (1.Kor.12:13). Šis pants apgalvo - ikviens, kas tic, ir daļa no Kristus miesas un ir saņēmis Kristus Garu kā pierādījumu tam. Dieva universālā baznīca ir visi tie, kas ir saņēmuši pestīšanu caur ticību Jēzum Kristum.

2) Vietējā baznīca ir aprakstīta vēstulē Gal.1:1-2: ”Pāvils, apustulis un visi brāļi, kas ir kopā ar mani, Galatijas draudzēm.” Mēs redzam, ka Galatiešu provincē bija daudz baznīcu - tā saucamo vietējo baznīcu. Baptistu baznīca, Luterāņu baznīca, Katoļu baznīca utt., nav baznīca universālas baznīcas nozīmē, bet gan vietējā baznīca, ticīgo vietējā miesa. Universālā baznīca ietver tos, kuri pieder Kristum un kuri tic Viņam kā Pestītājam. Šiem universālās baznīcas locekļiem vajadzētu meklēt sadraudzību un pacilātību vietējā baznīcā.

Kopsummā, baznīca nav celtne vai kāda noteikta denominācija. Saskaņā ar Bībeli baznīca ir Kristus miesa - viesi tie, kas tic uz Jēzu Kristu kā Pestītāju (Jāņa ev.3:16; 1.Kor.12:13). Vietējā baznīca ir jebkura sanākšanas vieta tiem, kuri pieder universālajai baznīcai. Vietējā baznīca ir tā vieta, kur universālās baznīcas locekļi var pilnīgi pielietot ”miesas” principus, izklāstītus 1. vēstulē Kor.12 nodaļā - iedrošināt, pamācīt un palīdzēt augt viens otram zināšanā un godībā mūsu Kungā Jēzū Kristū.

EnglishAtpakaļ uz latvisko versiju

Kas ir baznīca?
Kopīgojiet šo lapu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries