Ερωτήσεις για Αγγέλους και Δαίμονες


Τι λέει η Αγία Γραφή για τους αγγέλους;

Τι λέει η Αγία Γραφή για τους δαίμονες;

Ποιος είναι ο Σατανάς;

Τι λέει η Αγία Γραφή για την δαιμονο-κατάληψη; Είναι δυνατόν να συμβαίνει σήμερα; Αν ναι, ποια είναι τα συμπτώματα;

Μπορεί ένας Χριστιανός να είναι δαιμονο-κατειλημμένος;

Ποιοι ήταν οι γιοι του Θεού και οι κόρες των ανθρώπων στη Γένεση 6:1-4;

Ποιος είναι ο άγγελος του Κυρίου;

Οι άγγελοι είναι αρσενικοί ή θηλυκοί;

Τι είναι οι αρχάγγελοι;

Τι είναι τα Χερουβείμ; Είναι τα Χερουβείμ άγγελοι;

Μπορεί ένας Χριστιανός σήμερα να εκτελέσει έναν εξορκισμό;

Οι δαίμονες είναι έκπτωτοι άγγελοι;

Έχουμε φύλακες αγγέλους;

Ποιοι / τι ήταν οι Νεφιλείμ;

Πως, γιατί και πότε έπεσε ο Σατανάς από τον παράδεισο;

Τι είναι τα Σεραφείμ; Είναι τα Σεραφείμ άγγελοι;

Γιατί ο Θεός επέτρεψε στον Σατανά και στους δαίμονες να αμαρτήσουν;

Γινόμαστε άγγελοι όταν πεθαίνουμε;


Ερωτήσεις για Αγγέλους και Δαίμονες