Οι άγγελοι είναι αρσενικοί ή θηλυκοί;


Ερώτηση: Οι άγγελοι είναι αρσενικοί ή θηλυκοί;

Απάντηση:
Η Αγία Γραφή δεν υποστηρίζει απαραίτητα την ιδέα των αγγέλων να είναι αρσενικοί ή θηλυκοί. Κάθε φορά που το φύλο ειδικά «αποδίδεται» σ΄ έναν άγγελο στην Γραφή, είναι αρσενικό (Γένεση 19:10-12, Αποκάλυψη 7:2, 8:3, 10:7). Ωστόσο, αυτό δεν υποδηλώνει αναγκαστικά ότι οι άγγελοι είναι άνδρες. Το κατά Ματθαίον 22:30 φαίνεται να δείχνει ότι οι άγγελοι είναι χωρίς φύλο: «… κατά την ανάσταση ούτε νυμφεύονται ούτε νυμφεύουν, αλλά είναι σαν άγγελοι του Θεού στον ουρανό.» Αν οι άγγελοι δεν αναπαράγονται, δεν υπάρχει η ανάγκη του φύλου, τουλάχιστον όχι με την έννοια της ανθρώπινης διάκρισης μεταξύ των φύλων.

Κατά παρόμοιο τρόπο, ο Θεός πάντα αναφέρεται στον εαυτό Του σε αρσενική γλώσσα, παρόλο που ο Θεός δεν είναι αρσενικός ούτε θηλυκός. Ο Θεός χρησιμοποιεί αρσενική γλώσσα όταν μιλάει για τον εαυτό Του διότι ήταν πιο κατάλληλη για να περιγράψει ποιος είναι και τι κάνει, ειδικά στις πατριαρχικές κουλτούρες στις οποίες γράφτηκε η Αγία Γραφή. Αν οι άγγελοι έχουν ένα φύλο σε κάποια μορφή, η Αγία Γραφή δείχνει ότι είναι καθολικά και κατά κύριο λόγο άνδρες. Είναι πιο πιθανό ότι οι άγγελοι είναι ουδέτεροι, όπως είναι ο Θεός και η αρσενική γλώσσα χρησιμοποιείται για να περιγράψει αυτούς και τον ρόλο τους στην υπηρεσία του Θεού. English
Επιστροφή στην Ελληνική αρχική σελίδα
Οι άγγελοι είναι αρσενικοί ή θηλυκοί;