Câu hỏi về Thời Kỳ Cuối Cùng


Điều gì sắp xảy ra ứng với lời tiên tri ngày tận thế?

Những dấu hiệu của ngày tận thế là gì?

Sự cất lên của hội thánh là gì?

Kỳ đại nạn là gì? Làm thế nào chúng ta biết được kỳ đại nạn sẽ cuối bảy năm?

Sự cất lên sẽ xảy ra trước hay sau thời kỳ đại nạn?

Chúa cứu thế Giê-xu tái lâm là gì?

Vương quốc ngàn năm là gì, có nên hiểu theo nghĩa đen?

Những ai là 144,000 người?

Sự gớm ghiếc hoang tàn là gì?

Mạc Khải là gì? Mạc Khải là một sự kiện cụ thể, hay nó mô tả thời cuối cùng nói chung?

Trận chiến Ha-ma-ghê-đôn là gì?

Ngày của Chúa là gì?

Có gì khác nhau giữa 2 sự kiện “sự cất Hội thánh lên trời” và “sự tái lâm của Chúa Giê xu”?

Bốn kỵ binh của Sự Mặc Khải) là ai?

Chúng ta sẽ sống cuộc sống mới thế nào trong ánh sáng của ngày Đấng Christ trở lại?

Dấu con thú (666) là gì?

Bảy ấn và bảy kèn trong sách Khải Huyền là gì?

Làm sao tôi có thể hiểu được sách Khải Huyền?

Ai là kẻ chống Đấng Christ?

Ai là hai mươi bốn (24) trưởng lão trong Khải Huyền?

Tiên tri về năm 2012 của người Maya là gì?

Kinh Thánh nói gì về tận thế?

Vai trò của Y-sơ-ra-ên vào thời kỳ cuối cùng là gì?

Ai là tiên tri giả của thời kỳ cuối cùng?

Điều gì xảy ra ở sự phán xét cuối cùng?

Có bất cứ phương diện nào của lời tiên tri về thời cuối cùng đã và đang được ứng nghiệm chưa?

Kỳ Đại Khổ Nạn (Cơn Hoạn Nạn Lớn) là gì?

Người Hồi-giáo có nghịch lại Đấng Christ không? Có phải kẻ nghịch lại Đấng Christ sẽ là một người Hồi-giáo?

Kỳ tai hại của Gia-cốp là gì?

Liệu chúng ta có thể biết khi nào Chúa Giê-su trở lại không?

Làm thế nào tôi có thể sẵn sàng để được cất lên trong Sự cất lên?

Tiệc cưới Chiên Con là gì?

Những thế mạnh và những điểm yếu theo quan điểm của sự cất lên giữa kỳ hoạn nạn (quan điểm giữa kỳ hoạn nạn)?

Ai sẽ chiếm lĩnh Vương Quốc Ngàn Năm?

Có phải Đức Giáo Hoàng, hay Đức Giáo Hoàng kế nhiệm, là người chống Chúa Giê-su?

Những điểm mạnh và yếu của quan điểm hậu đại nạn về sự cất lên (thuyết hậu đại nạn) là gì?

Điểm mạnh và yếu trong quan điểm cất lên trước đại nạn là gì?

Khải Huyền đoạn 12 có ý nghĩa gì?

Liệu có cơ hội cứu rỗi lần thứ hai sau sự cất lên của Hội Thánh không?

Bảy hội thánh trong Khải Huyền đại diện cho điều gì?

Sống sót trong thời kỳ cuối cùng – Tôi cần phải biết những điều nào?

Chúa Giê-xu sẽ trở lại như kẻ trộm đến viếng trong ban đêm có nghĩa là gì?

Chúa Giê-xu có ý gì khi Ngài nói, “dòng dõi này sẽ không qua đi”?

Chuyện ngụ ngôn về Chiên và Dê có ý nghĩa gì?

Ý nghĩa của một con bò cái màu đỏ trong kinh thánh là gì?


Câu hỏi về Thời Kỳ Cuối Cùng