settings icon
share icon
Câu hỏi

Chúng ta sẽ sống cuộc sống mới thế nào trong ánh sáng của ngày Đấng Christ trở lại?

Trả lời


Chúng ta tin rằng sự trở lại của Chúa Giê-xu đang cận kề, rằng, sự trở lại của Ngài có thể xảy ra vào bất cứ lúc nào. Chúng ta, cùng với Sứ đồ Phao-lô, trông mong “trong khi chờ đợi hy vọng phước hạnh và sự xuất hiện vinh hiển của Ðức Chúa Trời vĩ đại và Ðấng Giải Cứu chúng ta, là Ðức Chúa Jesus Christ” (Tít 2:13). Nghĩ rằng Chúa có thể quay lại vào ngày hôm nay, một số người nghĩ rằng phải dừng lại tất cả những việc họ đang làm và chỉ “chờ đợi” Ngài.

Tuy nhiên, có một sự khác biệt lớn giữa việc nghĩ rằng Chúa có thể quay lại hôm nay và việc nghĩ rằng Ngài chắc chắn sẽ quay lại hôm nay. Chúa Giê-xu nói, “Nhưng về ngày nào và giờ nào thì không ai biết” (Ma-thi-ơ 24:36). Thì giờ của ngày Ngài đến không được nói trước cho bất kỳ ai, và vì thế, chúng ta hãy cứ tiếp tục phục sự Ngài cho tới ngày Ngài gọi chúng ta đến với Ngài. Trong ngụ ngôn về 10 nén bạc mà Chúa Giê-xu nói, vị vua sắp đi phương xa giao phó cho các đầy tớ “Hãy dùng bạc nầy sanh lời cho đến khi ta trở về” (Lu-ca 19:13).

Sự trở lại của Đấng Christ luân xuất hiện trong Kinh thánh như một động lực lớn cho chúng ta hành động, chứ không phải là một lý do để chúng ta dừng lại. Trong 1 Cô-rinh-tô 15:58, Phao-lô kết luận lời dạy về ngày tái lâm của Chúa bằng câu, “hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn.” Trong 1 Thê-sa-lô-ni-ca 5:6, Phao-lô tổng kết bài học về sự trở lại của Đấng Christ bằng những lời này: “Vậy chúng ta đừng ngủ mê như những người khác, nhưng hãy tỉnh thức và tỉnh táo.” Rút lui và “phòng thủ” không bao giờ là ý định của Chúa Giê-xu cho chúng ta. Thay vào đó, chúng ta hãy làm việc trong khi còn có thể, vì “tối lại, thì không ai làm việc được” (Giăng 9:4). Does this “vì” I have added make it clearer??

Các Sứ đồ đã sống và phục sự với ý tưởng rằng Chúa Giê-xu có thể trở lại trong ngày của họ; điều gì sẽ xảy ra nếu họ đã dừng công việc của họ và chỉ “chờ đợi”? Nếu thế họ đã trở thành những kẻ bất tuân với mạng lệnh của đấng Christ “Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người” (Mác 16:15), và Tin Lành đã chẳng được truyền đi rộng khắp. Các Sứ đồ đã hiểu rằng sự trở lại cận kề của Chúa Giê-xu có nghĩa là họ phải bận rộn với công việc của Chúa. Họ sống đời sống của họ một cách trọn vẹn nhất, như thể mỗi ngày là một ngày cuối cùng của họ. Chúng ta, cũng thế, nên coi mỗi ngày như một món quà và dùng nó để vinh danh Chúa.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Chúng ta sẽ sống cuộc sống mới thế nào trong ánh sáng của ngày Đấng Christ trở lại?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries