settings icon
share icon
Câu hỏi

Sự gớm ghiếc hoang tàn là gì?

Trả lời


Cụm từ "sự gớm ghiếc hoang tàn" chỉ đến Ma-thi-ơ 24:15 (Kinh Thánh bản Vua James): “Khi các ngươi sẽ thấy 'sự gớm ghiếc hoang tàn' lập ra trong nơi thánh, mà đấng tiên tri Đa-ni-ên đã nói—ai đọc phải để ý.” Câu Kinh Thánh này đang nhắc đến Đa-ni-ên 9:27, “Người sẽ lập giao ước vững bền với nhiều người trong một “thất kỳ” (một “tuần lễ của bảy năm) và đến giữa tuần lễ ấy, người sẽ khiến của lễ và của lễ chay dứt đi. Kẻ hủy phá sẽ đến bởi cánh gớm ghiếc, và sẽ có sự giận dữ đổ trên nơi bị hoang vu, cho đến kỳ sau rốt, là kỳ đã định.” Năm 167 trước Chúa, một kẻ cai trị người Hy Lạp bởi danh của Antiochus Epiphanies đã thiết lập một bàn thờ cho thần Zeus đặt trên bàn thờ dâng các của lễ thiêu trong đền thờ Do Thái tại Giê-ru-sa-lem. Ông cũng đã hiến sinh một con heo trên bàn thờ trong Đền Thờ tại Giê-ru-sa-lem. Sự kiện này được biết đến như sự gớm ghiếc hoang tàn.

Trong Ma-thi-ơ 24:15, Chúa Giê-xu đang nói đến khoảng 200 năm sau khi sự gớm ghiếc hoang tàn được mô tả ở trên đã xảy ra. Như vậy, Chúa Giê-xu ắt đang tiên tri rằng ở một thời điểm nào đó trong tương lai một sự gớm ghiếc hoang tàn khác sẽ xảy ra tại một đền thờ Do Thái ở Giê-ru-sa-lem. Hầu hết các nhà giải thích các lời tiên tri trong Kinh Thánh đều tin rằng Chúa Giê-xu đang nhắc đến Kẻ Địch Lại Đấng Cơ Đốc (Antichrist) người sẽ làm điều gì đó rất giống với những gì Antiochus Epiphanies đã làm. Điều này được khẳng định bởi sự kiện rằng một số chi tiết trong những điều Đa-ni-ên đã tiên tri trong Đa-ni-ên 9:27 đã không xảy ra vào năm 167 trước Chúa với Antiochus Epiphanies. Antiochus đã không phê chuẩn/xác nhận một giao ước với Y-sơ-ra-ên trong bảy năm. Chính Anti-Christ, người mà trong thời kỳ cuối cùng sẽ thiết lập một giao ước với Y-sơ-ra-ên trong bảy năm và rồi phá vỡ nó bằng cách làm một điều tương tự với sự gớm ghiếc hoang tàn trong đền thờ Do Thái ở Giê-ru-sa-lem.

Bất kể sự gớm ghiếc hoang tàn trong tương lai là gì, không nghi ngờ gì nó sẽ để lại trong tâm trí của bất cứ ai rằng người gây ra điều đó là người được biết đến là Anti-Christ. Khải Huyền 13:14 mô tả người đó sẽ làm ra một loại hình tượng nào đó mà tất cả đều bị bắt phải thờ phượng nó. Biến đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống thành một nơi thờ phương cho Anti-Christ thì quả thật là một "sự gớm ghiếc". Những người đang sống và còn lại trong suốt thời kỳ đại nạn nên cảnh giác và nhận ra rằng sự kiện này là bắt đầu của 3.5 năm kinh khủng nhất của thời kỳ đại nạn và sự trở lại của Chúa Giê-xu là gần rồi. “Vậy, hãy tỉnh thức luôn và cầu nguyện, để các ngươi được tránh khỏi các tai nạn sẽ xảy ra, và đứng trước mặt Con người.” (Lu-ca 21:36).

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Sự gớm ghiếc hoang tàn là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries