settings icon
share icon
Câu hỏi

Điều gì xảy ra ở sự phán xét cuối cùng?

Trả lời


Điều trước tiên cần phải hiểu về sự phán xét cuối cùng là nó không thể nào tránh được. Bất kể cách chúng ta có thể chọn để giải thích lời tiên tri về thời kỳ cuối cùng, chúng ta được cho biết là “Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét” (Hê-bơ-rơ 9:27). Tất cả chúng ta đều có cuộc hẹn thánh với Đấng Tạo Hóa của chúng ta. Sứ đồ Giăng đã ghi lại một số chi tiết về sự phán xét cuối cùng này:

“Bấy giờ tôi thấy một tòa lớn và trắng cùng Đấng đương ngồi ở trên; trước mặt Ngài trời đất đều trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa. Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ, đứng trước tòa, và các sách thì mở ra. Cũng có mở một quyển sách khác nữa, là sách sự sống; những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy. Biển đem trả những người chết mình có. Mỗi người trong bọn đó bị xử đoán tùy công việc mình làm. Đoạn, Sự Chết và Âm Phủ bị quẳng vào Hồ Lửa. Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa.” (Khải Huyền 20:11-15)

Phân đoạn Kinh Thánh đáng lưu ý này giới thiệu với chúng ta sự phán xét cuối cùng - sự cuối cùng của lịch sử nhân loại và sự bắt đầu của tình trạng đời đời. Chúng ta có thể chắc chắn về điều này: không có sai sót nào sẽ có trong những cuộc điều trần của chúng ta bởi vì chúng ta sẽ được phán xét bởi một Đức Chúa Trời toàn hảo (Ma-thi-ơ 5:48; 1 Giăng 1:5). Điều này sẽ tự bày tỏ nó trong nhiều chứng cứ không thể chối bỏ được. Thứ nhất, Đức Chúa Trời sẽ công bằng và ngay thẳng một cách hoàn hảo (Công Vụ 10:34; Ga-la-ti 3:28). Thứ hai, Đức Chúa Trời không thể bị lừa dối (Ga-la-ti 6:7). Thứ ba, Đức Chúa Trời không thể bị gây ảnh hưởng bởi bất cứ định kiến, lời biện hộ hay lời nói dối nào (Lu-ca 14:16-24).

Là Đức Chúa Con, Chúa Giê-xu Christ sẽ là quan án (Giăng 5:22). Tất cả những kẻ không tin sẽ bị Đấng Christ xét đoán ở “ngai lớn và trắng”, và họ sẽ bị trừng phạt theo những công việc mà họ đã làm. Kinh Thánh nói rất rõ rằng những kẻ không tin đang chất chứa sự thạnh nộ đối với chính họ (Rô-ma 2:5) và Đức Chúa Trời sẽ “trả lại cho mỗi người tùy theo những việc họ làm” (Rô-ma 2:6). (Những kẻ tin cũng sẽ bị đoán xét, ở một sự phán quyết khác được gọi là “ngai phán xét của Đấng Christ” (Rô-ma 14:10), nhưng bởi vì sự công bình của Đấng Christ đã được kể cho chúng ta và tên của chúng ta đã được chép trong Sách Sự Sống, chúng ta sẽ được ban thưởng, chứ không bị trừng phạt, theo các việc làm của chúng ta. Ở sự phán xét cuối cùng số phận của những người không được cứu sẽ ở trong tay của Đức Chúa Trời toàn tri, đấng sẽ phán xét mọi người theo tình trạng của linh hồn người đó.

Nên bây giờ, số phận của chúng ta ở trong tay chúng ta. Kết cuộc của cuộc hành trình của linh hồn chúng ta sẽ hoặc là ở trong một thiên đàng đời đời hoặc ở trong một âm phủ đời đời (Ma-thi-ơ 25:46). Chúng ta phải chọn nơi chúng ta sẽ ở bằng cách chấp nhận hoặc chối bỏ sự hy sinh của Đấng Christ thay cho chúng ta, và chúng ta phải thực hiện sự lựa chọn đó trước khi cuộc sống vật lý của chúng ta trên đất này chấm dứt. Sau sự chết, sẽ không còn có một chọn lựa nào nữa, và số phận chúng ta là đứng trước ngai của Đức Chúa Trời, nơi đó mọi thứ sẽ phơi bày ra và trần trụi trước Ngài (Hê-bơ-rơ 4:13). Rô-ma 2:6 tuyên bố rằng Đức Chúa Trời “sẽ trả cho mỗi người theo những gì họ làm”.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Điều gì xảy ra ở sự phán xét cuối cùng?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries