settings icon
share icon
Câu hỏi

Chúa cứu thế Giê-xu tái lâm là gì?

Trả lời


Chúa cứu thế Giê-xu tái lâm là niềm hy vọng của các tín hữu rằng Đức Chúa Trời đang kiểm soát tất cả mọi việc, và lời hứa cùng với những lời tiên tri của Đức Chúa Trời là thành tín. Trong lần đầu tiên Ngài đến, Chúa cứu thế Giê-xu đã đến trái đất như một hài nhi tại một nhà trọ thành Bết-lê-hem đúng như lời tiên tri. Chúa Giê-xu làm ứng nghiệm nhiều lời tiên tri về Đấng Mê-si trong thời gian giáng sinh của Ngài, cuộc sống của Ngài, sứ mạng của Ngài, sự chết và sự phục sinh của Ngài. Tuy nhiên, có một số lời tiên tri về Đấng Mê-si mà Chúa Giê-xu chưa hoàn thành. Đấng cứu thế tái lâm là sự trở lại của Đấng cứu thế để hoàn tất các lời tiên tri còn lại. Trong lần đến đầu tiên của Ngài, Chúa Giê-xu là đầy tớ đau khổ. Lần đến thứ hai của Ngài, Chúa Giê-xu sẽ là nhà vua chinh phục. Trong lần đầu tiên Ngài đến, Chúa Giê-xu đến trong hiện trạng khiêm tốn nhất. Lần thứ hai Ngài đến, Chúa Giê-xu sẽ đến với thiên binh của Ngài.

Các tiên tri Cựu Ước không phân biệt giữa hai lần đến. Điều này có thể được thấy trong Ê-sai 7:14, 9:6-7 và Xa-cha-ri 14:4. Chúng ta có thể thấy như thể là lời tiên tri này nói về hai cá nhân khác nhau, nhiều học giả Do Thái tin rằng có cả hai, một Đấng Mê-si đau khổ và một Đấng Mê-si chinh phục. Những gì họ không thể hiểu được là chỉ có một Đấng Mê-si và Ngài sẽ làm trọn cả hai vai trò. Chúa Giê-xu đã ứng nghiệm vai trò của người đầy tớ đau khổ (Ê-sai chương 53) trong lần đầu tiên của Ngài tới. Chúa Giê-xu sẽ hoàn tất vai trò của Đấng giải cứu Y-xơ-ra-ên và làm vua trong lần đến thứ hai của Ngài. Xa-cha-ri 12:10 và Khải Huyền 1:7 mô tả lần đến thứ hai, dân Y-xơ-ra-ên và toàn thế giới nhìn thấy Chúa Giê-xu, Đấng bị đóng đinh, sẽ khiến họ sẽ khóc than vì đã không chấp nhận Ngài là Đấng Mê-si trong lần đầu tiên Ngài đến.

Sau khi Chúa Giê-xu thăng thiên về trời, những thiên sứ đã công bố cho các sứ đồ "Hỡi người Ga-li-lê, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Giê-xu nầy đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy."(Công vụ 1:11). Xa-cha-ri 14:4 xác định vị trí lần thứ hai Chúa đến là núi Ô-li-ve. Ma-thi-ơ 24:30 tuyên bố "Khi ấy, điềm Con người sẽ hiện ra ở trên trời, mọi dân tộc dưới đất sẽ đấm ngực, và thấy Con người lấy đại quyền đại vinh ngự trên mây trời mà xuống." Tit 2:13 mô tả lần thứ hai Chúa đến như là một "vinh quang xuất hiện. "

Sự tái lâm của Chúa được mô tả chi tiết nhất trong Khải Huyền 19:11-16, "Bấy giờ tôi thấy trời mở ra, và có một con ngựa bạch hiện ra: Ðấng cưỡi ngựa ấy gọi là Ðấng trung tín và chân thật; Ngài lấy lẽ công bình mà xét đoán và chiến đấu. Mắt Ngài như ngọn lửa; trên đầu có nhiều mão triều thiên, lại có đề một danh, ngoài Ngài ra không ai biết được. Ngài mặc áo nhúng trong huyết, danh Ngài xưng là Lời Ðức Chúa Trời. Các đạo binh trên trời đều mặc vải gai mịn, trắng và sạch, cưỡi ngựa bạch theo Ngài. Có một lưỡi gươm bén ở miệng Ngài ra, Ngài sẽ lấy nó mà đánh các dân, và cai trị họ bằng một cây gậy sắt. Ngài giày đạp thùng rượu cơn thạnh nộ của Ðức Chúa Trời toàn năng. Trên áo tơi và trên đùi Ngài, có đề một danh là: VUA CỦA CÁC VUA VÀ CHÚA CỦA CÁC CHÚA."

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Chúa cứu thế Giê-xu tái lâm là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries