Spørsmål om Frelsing


Hva er frelsesplanen?

Er frelse ved troen alene, eller ved tro pluss gjerninger?

Er evig sikkerhet bibelsk?

En gang frelst, alltid frelst?

Hvordan kan jeg være sikret å bli frelst?

Hvordan ble mennesker reddet før Jesus døde for syndene våre?

Er evig sikkerhet noe som gjør at vi har lov til å synde?

Hvordan arbeider Guds suverenitet og menneskets frie vilje sammen i frelsen?

Hva er stedfortredende soning?

Hva skjer med de som aldri har hørt om Jesus? Vil Gud fordømme en person som aldri har hørt om Ham?


Returner til den norske hjemmesiden

Spørsmål om Frelsing