settings icon
share icon
Spørsmål

Hvordan ble mennesker reddet før Jesus døde for syndene våre?

Svar


Siden syndefallet så har grunnlaget for frelsen alltid vært Kristi død. Ingen, verken før korset eller siden korset, ville noen gang blitt frelst uten at en sentral hendelse i verdenshistorien hadde oppstått. Kristi død betalte straffen for våre tidligere synder ifølge både det Gamle og det Nye testamente.

Kravet til å bli frelst har alltid vært tro. Gjenstanden for ens tro for å bli frelst har alltid vært Gud. Salmisten skrev: "Salige er alle som tar tilflukt hos ham" (Salme 2:12). Mosebok 15:6 forteller oss at Abraham trodde på Gud og det var nok for Gud å kreditere ham til rettferdighet (se også Romerne 4:3-8). Det Gamle testamentets offersystem fjerner ikke synden slik Hebreerbrevet 10:1-10 tydelig lærer ut. Det tyder imidlertid på den dagen da Guds Sønn ville utgyte sitt blod for den syndige menneskeslekten.

Det som har endret seg gjennom tidene er innholdet av en troendes tro. Guds krav til hva som må bli trodd er basert på mengden av åpenbarelser Han har gitt menneskeheten fram til den tid. Dette kalles progressiv åpenbaring. Adam trodde det løftet Gud gav i 1. Mosebok 3:15 at frø fra kvinnen ville beseire Satan. Adam trodde ham, demonstrert av navnet Han gav Eva (v. 20) og Herren indikerte Hans aksept umiddelbart ved å dekke dem med klær av skinn (v. 21). På det tidspunktet var det alt Adam visste, men han trodde på det.

Abraham trodde på Gud i henhold til lover og nye åpenbaringer som Gud gav ham i Mosebok 12 og 15. Før Moses, var ingen Skrift engang skrevet, men menneskeheten var ansvarlig for hva Gud hadde åpenbart. Gjennom hele det Gamle testamente så ble de troende frelset fordi de trodde at Gud ville en dag ta seg av deres syndige problemer. I dag ser vi tilbake på det som skjedde i den tro at Han allerede tok tak i våre synder på korset (Johannes 3:16, Hebreerbrevet 9:28).

Og hva med de troende på Kristus, før korset og oppstandelsen? Hva trodde de på? Hadde de forstått hele bildet av Kristus død på et kors for sine synder? Sent i sin tjeneste, "begynte Jesus å forklare disiplene at Han måtte dra til Jerusalem og lide mange ting i hendene på de eldste, overprestene og skriftlærde, og at Han må drepes, og på den tredje dagen skal hevet til liv "(Matteus 16:21-22). Hva var reaksjonen av disiplene til denne meldingen? "Da Peter tok ham til side og begynte å irettesette ham. 'Aldri, Herre! "Sa han. "Dette skal aldri skje med deg!" Peter og de andre disiplene kjente ikke til den fulle sannheten, men de ble reddet fordi de trodde at Gud ville ta vare på deres synder. De visste ikke nøyaktig hvordan han skulle oppnå det, men de trodde på Gud.

I dag har vi mer åpenbaringer enn de menneskene som levde før Kristi oppstandelse, vi er klar over hele bildet. "I det siste så talte Gud til våre fedre gjennom profetene så mange ganger og på ulike måter, men i disse siste dager har Han talt til oss gjennom sin Sønn, som Han hadde innsatt som arving til alle ting, og gjennom hvem Han skapte universet" (Hebreerbrevet 1:1-2). Vår tro er basert på Kristus død, og vår tro er fortsatt kravet til frelsing, og gjenstanden for vår tro er fortsatt Gud. Vår tro baseres derfor hovedsakelig på at Jesus Kristus døde for våre synder, ble begravd og reiste den tredje dagen (1 Kor 15:3-4).

EnglishReturner til den norske hjemmesiden

Hvordan ble mennesker reddet før Jesus døde for syndene våre?
Del denne siden: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries