settings icon
share icon
Spørsmål

Hvordan arbeider Guds suverenitet og menneskets frie vilje sammen i Frelsen?

Svar


Det er umulig for oss å forstå forholdet mellom Guds suverenitet og menneskets frie vilje og ansvar fullt ut. Det er kun Gud som virkelig vet hvordan de samarbeider. Det er mest sannsynlig sånn med denne læren mer enn noen annen lære. Det er derfor svært viktig å innrømme at vi ikke kan forstå dette fullt ut. Å gå for langt gjør at vi misforstår.

Skriften er tydelig med at Gud vet hvem som skal bli frelst (Romerne 8:29, 1. Peter 1:2). Efeserne 1:4 forteller oss at Gud valgte oss ”før verdens grunnleggelse”. Bibelen beskriver gjentatte ganger den troende som "valgt" (Romerne 8:33 11:5; Efeserne 1:11, Kolosserne 3:12, 1. Tessalonikerne 1:4, 1. Peter 1:2; 2:9) og ”utvalgt” (Matteus 24:22, 31, Markus 13:20, 27; Romerne 11:7, 1. Timoteus 5:21, 2. Timoteus 2:10; Titus 1:1; 1. Peter 1:1). Det faktum at de troende er forutbestemt (Romerne 8:29-30, Efeserne 1:5, 11), og allerede utvalgte (Romerne 9:11, 11:28, 2. Peter 1:10), for frelsen er smertelig åpenbar.

Bibelen sier også at vi er ansvarlige for å motta Kristus som Frelser - alt vi trenger å gjøre er å tro på Jesus Kristus og vi skal bli frelst (Johannes 3:16, Romerne 10:9-10). Gud vet hvem som vil bli reddet, Gud velger hvem som reddes, og vi må så velge Kristus for å i det hele tatt kunne bli frelst. Hvordan disse tre fakta arbeider sammen er umulig for oss å forstå (Romerne 11:33-36). Vår oppgave er å spre evangeliet til hele verden (Matteus 28:18-20, Apostlenes gjerninger 1:8). Vi bør overlate forhåndskjennskapen, valget og forutbestemmelsen til Gud og i stedet fokusere på å spre evangeliet til så mange som mulig.

EnglishReturner til den norske hjemmesiden

Hvordan arbeider Guds suverenitet og menneskets frie vilje sammen i Frelsen?
Del denne siden: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries