settings icon
share icon
Spørsmål

Hva er stedfortredende soning?

Svar


Stedfortredende soning refererer til det faktum at Jesus Kristus døde som en erstatning for våre synder. Skriften lærer oss at alle mennesker er syndere (Romerne 3:9-18, 23). Straffen for syndighet er død. Romerne 6:23 leser, "For syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre."

Dette verset forteller oss flere ting. Uten Kristus, så kommer vi til å dø og tilbringe en evighet i Helvete som betaling for våre synder. Skriften refererer til en "separasjon." Alle skal dø, men noen vil bo i himmelen med Herren i all evighet, mens andre vil leve et liv i Helvete i all evighet. Når vi her snakker om døden så refererer vi til et liv i Helvete. Imidlertid er det andre ting i dette verset som lærer oss at evig liv er tilgjengelig gjennom Jesus Kristus. Det er altså dette som er Hans stedfortredende soning.

Jesus Kristus døde i vårt sted da Han ble korsfestet på korset. Vi fortjente å være plassert på dette kors for å dø fordi vi er de som lever syndige liv. Men Kristus tok straffen på seg i vårt sted – "Gud gjorde Ham som ikke hadde noen synd til synd for oss, så i Ham kan vi bli rettferdige for Gud" (2. Korinterne 5:21).

"Han selv bar våre synder på sitt legeme på treet, slik at vi kunne dø fra syndene og leve for rettferdigheten, ved Hans sår har du blitt helbredet" (1. Peter 2:24). Her igjen ser vi at Kristus tok de synder vi forpliktet oss til og selv å betale prisen for oss. Noen få vers senere leser vi: "For Kristus døde for våre synder en gang for alle, den rettferdige for den urettferdige, for å bringe deg til Gud. Han ble henrettet i kroppen, men gjort levende ved Ånden" (1. Peter 3:18). Ikke bare lærer disse versene oss om Kristus erstatning var ment for oss, men de lærer også at Han var forsoningen, noe som betyr at Han er fornøyd med betalingen grunn for den syndige mannen.

Én passasje som snakker om stedfortredende soning er Jesaja 53:5. Dette verset snakker om den kommende Kristus som skulle dø på korset for våre synder. Profetien er svært detaljert, og korsfestelsen skjedde akkurat slik det var forutsagt. "Men Han ble såret for våre overtredelser, ble knust for våre misgjerninger. Straffen som brakte oss fred var over Ham, og ved Hans sår har vi fått legedom." Legg merke til substitusjon. Her igjen ser vi at Jesus betalte prisen for oss!

Vi kan bare betale prisen for synd ved å bli straffet og plassert i Helvete for all evighet. Men Guds Sønn, Jesus Kristus, kom til jorden for å betale prisen for våre synder. Siden Han gjorde dette for oss så har vi nå muligheten til å ikke bare ha våre synder tilgitt, men også å tilbringe evigheten med Ham. For å gjøre dette må vi sette vår tro på hva Jesus gjorde på korset. Vi kan ikke redde oss selv, vi trenger en erstatning for å ta vår plass. Jesu Kristi død er altså det vi kaller for stedfortredende soning.

EnglishReturner til den norske hjemmesiden

Hva er stedfortredende soning?
Del denne siden: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries