settings icon
share icon
Spørsmål

Hva er synderens bønn?

Svar


Synderens bønn er en bønn vi kan be til Gud når vi forstår at vi er syndere og trenger en Frelser. Denne bønnen vil ikke oppnå noe på egen hånd. En synders bønn er bare brukbar dersom den genuint representerer det et menneske vet, forstår og tror om deres syndighet og behov for frelse.

Det første aspektet ved en synders bønn er forståelsen av at vi er alle syndere. Rom 3:10 sier, ”som det står skrevet: Det er ikke én rettferdig, ikke en eneste.” Bibelen gjør det klart at vi har alle syndet. Vi er alle syndere med behov for nåde og tilgivelse fra Gud (Tit 3:5-7). På grunn av vår synd fortjener vi evig straff (Matt 25:46). Synderens bønn er et rop om nåde i stedet for fordømmelse. Det er en forespørsel om nåde i stedet for vrede.

Det andre aspektet ved en synders bønn er det å vite hva Gud har gjort for å hjelpe vår syndige tilstand. Gud ble menneske, i kropp, i personen Jesus Kristus (Joh 1:1-14). Jesus lærte oss sannheten om Gud og levde et perfekt, rettferdig syndfritt liv (Joh 8:46; 2. Kor 5:21). Jesus døde så på korset i vårt sted og tok på seg straffen vi fortjener (Rom 5:8). Jesus stod opp fra de døde for å bevise sin seier over døden og helvete (Koll 2:15; 1. Kor 15). På grunn av dette kan vi få syndene våre tilgitt og løfte om et evig hjem i himmelen – dersom vi tror på Jesus Kristus. Alt vi trenger å gjøre er å tro at han døde i vårt sted og gjenoppstod fra de døde (Rom 10:9-10). Vi kan bli frelst ved nåden alene, ved troen alene, gjennom Jesus Kristus alene. Ef 2:8 sier, ”For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave.”

Å be synderens bønn er enkelt sagt en måte å fortelle Gud at du stoler på Jesus Kristus som din Frelser. Det er ikke noe ”magiske” ord som resulterer i frelse. Det er bare troen på Jesu død og oppstandelse som kan frelse oss. Dersom du forstår at du er en synder med behov for frelse gjennom Jesus Kristus kan du be denne synderens bønn til Gud: ”Gud, jeg vet jeg er en synder. Jeg vet jeg fortjener konsekvensene for mine synder. Men jeg stoler på Jesus Kristus som min Frelser. Jeg tror at hans død og oppstandelse kan gi meg tilgivelse. Jeg stoler på Jesus og Jesus alene som min personlige Herre og Frelser. Takk Herre, for at du har frelst meg og tilgitt meg! Amen!

Har du tatt en beslutning om å bli kristen på bakgrunn av det du leste her? Dersom ja, klikk gjerne på knappen nedenfor: ”Jeg har tatt imot Jesus i dag”

EnglishReturner til den norske hjemmesiden

Hva er synderens bønn?
Del denne siden: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries