settings icon
share icon
Spørsmål

Hva betyr det å bli gjenfødt som kristen?

Svar


Hva betyr å bli en gjenfødt kristen? Det klassiske tekststedet i Bibelen som svarer på dette spørsmålet, er Johannes 3:1-21. Herren Jesus snakker til Nikodemus, en fremskytende skriftlærd. Nikodemus kom til Jesus en natt. Nikodemus hadde spørsmål til Jesus.

Da Jesus snakket med Nikodemus sa han ”… Sannelig. Sannelig sier jeg deg: Uten at en blir født på ny, kan han ikke se Guds rike.” Nikodemus sa til Ham, ”Hvordan kan et menneske bli født når han er gammel? Kan han vel annen gang komme inn i sin mors liv og bli født?” Jesus svarte, ”Sannelig, sannelig sier jeg deg: Uten at en blir født av vann og Ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike. Det som er født av kjødet, er kjød, og det som er født av Ånden, er ånd. Undre deg ikke over at jeg sa til deg: Dere må bli født på ny…” (Johannes 3:3-7).

Utsagnet ”født på nytt” betyr bokstaveligtalt ”født fra oven”. Nikodemus hadde et reelt behov. Han trengte en endring i hjertet – en åndelig forvandling. En ny fødsel, å bli født på nytt, er en handling av Gud, der evig liv blir en del av personen som tror (2. Korinterbrev 5:17; Titus 3:5; 1. Petersbrev 1:3; 1. Johannesbrev 2:29; 3:9; 4:7; 5:1-4, 18). Johannes 1:12,13 indikerer at å bli ”født på ny” også betyr ”å bli Guds barn” gjennom å tro på Jesus Kristus.

Men et logisk spørsmål kommer opp, ”Hva må et menneske gjøre for å bli født på ny?” Apostelen Paulus sier i Efeserbrevet 2:1, ”Også dere har han gjort levende, dere som var døde ved deres overtredelser og synder…” Til romerne in Romerbrevet 3:23, skriver apostelen, ”…alle har syndet og står uten ære for Gud.” Derfor trenger et menneske å bli født på ny for å få syndene sine tilgitt og for å kunne ha et forhold til Gud.

Hvordan kan dette gå til? Efeserbrevet 2:8-9 sier, ”For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. Det er ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg.” Når et menneske er frelst, er han/hun født på ny, åndelig forvandlet og er Guds barn. Å være ”født på ny” i åndelig betydning, betyr å stole på Jesus Kristus, han som betalte straffen for alle synder da han døde på korset. ”Derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning…” (2. Korinterbrev 5:17a).

Dersom du aldri har stolt på Herren Jesus som din frelser, vil du overveie kallet når Den Hellige Ånd snakker til hjertet ditt? Du trenger å bli født på ny. Vil du be en bønn fordi du angrer i dag, og bli en ny skapning i Kristus? ”Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. De er ikke født av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud” (Johannes 1:12-13).

Dersom du ønsker å ta imot og tro på Jesus Kristus som din frelser, kan du for eksempel be denne bønnen. Men husk, verken denne eller noen annen bønn kan frelse deg. Det er bare troen på Jesus Kristus som kan frelse deg fra synd. Denne bønnen er enkelt sagt en måte å uttrykke troen din til Gud og takke ham for frelsen. ”Gud, jeg vet jeg har syndet mot deg og fortjener straff. Men Jesus Kristus tok straffen jeg fortjente slik at jeg gjennom å tro på ham kan ta imot tilgivelse. Jeg snur meg bort fra min synd og tror at frelse får jeg kun hos deg. Takk for din herlige nåde og tilgivelse – og et evig liv! Amen!”

Har du tatt en beslutning om å bli kristen på bakgrunn av det du leste her? Dersom ja, klikk gjerne på knappen nedenfor: ”Jeg har tatt imot Jesus i dag”

EnglishReturner til den norske hjemmesiden

Hva betyr det å bli gjenfødt som kristen?
Del denne siden: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries